Schválené produkční podniky akvakultury

Zadejte parametry pro hledání
území :
obsahuje text :

 

 

Hospodářství schváleného produkčního podniku akvakultury

Zadejte parametry pro hledání
území :
oblast chovu:
obsahuje text :

 

 

Oprávněné zpracovatelské zařízení, ve kterém se usmrcují živočichové pocházející z akvakultury za účelem tlumení nákaz

Zadejte parametry pro hledání
území:
obsahuje text :