CS / EN

Veterinární podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu občanů Ukrajiny, kteří se vracejí na území Ukrajiny

Vyjádření ukrajinských úřadů:

(ke dni 7.6.2022)

Requirements for import into the customs territory of Ukraine of domestic animals intended for non-commercial movement are set out in Chapter 24 Requirements for import into the customs territory of Ukraine of live animals and their reproductive material, approved by the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine dated 16.11.2018 No. 553 Of Ukraine on April 4, 2019 under No. 346/33317.

Herewith, there is published international certificate for import (introduction) to the customs territory of Ukraine of dogs, cats and ferrets intended for non-commercial movement on the official website of SSUFSCP, which may accompany the pet if it meets the requirements of those in the certificate.

At the same time, guided by the Decree of the President of Ukraine dated 24.02.2022 No 64 „On the imposition of martial law in Ukraine“, SSUFSCP considers it possible to return pets accompanied by their owners (who left Ukraine since 24.02.2022), accompanied by supporting documents proper identification of animals, as well as preventive vaccination against rabies provided by the interim procedures for the movement of domestic animals to the EU.

Volný překlad do češtiny:

Podmínky dovozu domácích zvířat určených k neobchodním přesunům na celní území Ukrajiny jsou stanoveny v kapitole 24 Požadavků na dovoz živých zvířat a jejich reprodukčního materiálu na celní území Ukrajiny, schválených Ministerstvem zemědělství a potravinářství Ukrajiny.

Na oficiálních internetových stránkách Státní služby Ukrajiny pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele (SSUFSCP) je zveřejněno mezinárodní osvědčení pro dovoz psů, koček a fretek určených k neobchodnímu přesunu na celní území Ukrajiny, které (za předpokladu, že zvíře splňuje požadavky uvedené v osvědčení) zvíře v zájmovém chovu při přesunu doprovází.

S ohledem na výnos prezidenta Ukrajiny ze dne 24.02.2022 č. 64 „O zavedení válečného stavu na Ukrajině“ však SSUFSCP umožňuje návrat zvířat v zájmovém chovu v doprovodu svých majitelů (kteří opustili Ukrajinu po 24.02.2022), pokud jsou doprovázena doklady prokazujícími řádnou identifikaci zvířat a preventivní očkování proti vzteklině (v souladu s prozatímními postupy pro přesun zvířat v zájmovém chovu doprovázejících své majitele na útěku z UA do EU).

Více informací lze nalézt na webových stránkách SSUFSCP: https://dpss.gov.ua/news/yak-povernutisya-v-ukrayinu-z-domashnimi-tvarinami-rozpovidayemo-pro-diyuchu-proceduru

Odkaz na původní článek