CS / EN

Mor včelího plodu

Mor včelího plodu je závažné onemocnění postihující časná larvální stádia včel. Původcem onemocnění je bakterie Paenibacillus larvae, která vytváří extrémně odolné spory. S vysokou odolností spor původce souvisí obtížné zdoláváni této nákazy a nutnost využití radikálních opatření při potvrzení výskytu nákazy na stanovišti. Mor včelího plodu je zařazen mezi nebezpečné nákazy včel vyjmenované v příloze č. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). V případě podezření z výskytu nebezpečné nákazy má chovatel povinnost oznámit místně příslušné krajské veterinární správě podezření z výskytu nákazy na svém stanovišti.

Aktuální mapu vyhlášených ohnisek a pásem naleznete zde.

Doporučení k odběrům vzorků k vyšetření na MVP (297,4 KB)

 

Nákazová situace v roce 2022

V uvedeném období bylo potvrzeno celkem 66 ohnisek moru včelího plodu. Nejvyšší výskyt byl zaznamenán v Moravskoslezském, Pardubickém a Zlínském kraji.

Mapa: Výskyt moru včelího plodu v roce 2022

Mapa výskytu moru včelího plodu v roce 2022

 

 

Nákazová situace v roce 2021

Mapa: Výskyt moru včelího plodu v roce 2021

Mapa MVP 2021

 

 

Nákazová situace v roce 2020

V roce 2020 bylo v České republice potvrzeno celkem 108 ohnisek moru včelího plodu. Ve srovnání s předchozím rokem jde o mírný pokles v počtu nově vyhlášených ohnisek za rok. V roce 2020 byl zaznamenán nejvyšší počet ohnisek v krajích Moravskoslezském, Olomouckém a v Kraji Vysočina.

Mapa: Výskyt moru včelího plodu v jednotlivých okresech ČR v roce 2020

Mapa výskytu moru včelího plodu v jednotlivých okresech ČR

Graf: Výskyt ohnisek moru včelího plodu v jednotlivých krajích v letech 2018-2020

Graf výskytu ohnisek moru včelího plodu v jednotlivých krajích v letech 2018-2020

 

 

Nákazová situace v roce 2019

V roce 2019 bylo v České republice potvrzeno celkem 134 ohnisek moru včelího plodu (MVP). Ve srovnání s předchozím rokem jde o nárůst v počtu vyhlášených ohnisek o téměř 16%. Nákaza se vyskytla v deseti krajích, nejvyšší počet ohnisek se nacházel v krajích Moravskoslezském (45 ohnisek), Pardubickém (23 ohnisek) a Jihomoravském (16 ohnisek). Bez výskytu moru včelího plodu byly kraje Královéhradecký, Karlovarský, Ústecký a v Kraj Vysočina.

Mapa: Výskyt moru včelího plodu v jednotlivých okresech ČR v roce 2019

Mapa ČR

Graf: Výskyt ohnisek moru včelího plodu v jednotlivých krajích v roce 2019

Graf s výsledky po krajích

 

 

Nákazová situace v roce 2018

V roce 2018 bylo v České republice potvrzeno celkem 113 ohnisek moru včelího plodu. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy byla nákaza prokázána ve 152 případech, jde o pokles v počtu nově vyhlášených ohnisek o cca 26 %. V roce 2018 vznikl  nejvyšší počet ohnisek v krajích Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském. Nákaza se nevyskytla v krajích Královéhradeckém, Karlovarském, v Kraji Vysočina a na území hlavního města Prahy.

Mapa: Výskyt ohnisek moru včelího plodu v ČR v roce 2018

Mapa ČR

 

Graf: Výskyt ohnisek moru včelího plodu v jednotlivých krajích v roce 2018

Graf s výsledky po krajích

Tabulka: Počet ohnisek moru včelího plodu v ČR v letech 2016-2018

Rok

2016

2017

2018

Počet ohnisek

242

152

113

 

 

Nákazová situace v roce 2017

V roce 2017 bylo v ČR potvrzeno celkem 152 ohnisek. Ve srovnání s předchozím rokem (242 ohnisek) jde o pokles v počtu nově vyhlášených ohnisek o 37 %. Z celkového počtu nových ohnisek v ČR vznikl nejvyšší počet ohnisek v krajích Zlínském (29,6%), Olomouckém (26,3%) a Moravskoslezském (13,8%). Naopak nejnižší počet ohnisek byl zjištěn v krajích Karlovarském (0,0%), Plzeňském (0,7%) a Libereckém (0,7%).

 

Mapa: Výskyt ohnisek moru včelího plodu v roce 2017

Mapa ČR

 

Graf: Výskyt ohnisek moru včelího plodu v jednotlivých krajích v roce 2017

Graf s výsledky po krajích

 

Odkaz na původní článek