CS / EN

Nákazová situace v Evropě

 
Tabulka č. 1: Nebezpečné nákazy ryb v Evropě v letech 2021–2023 (zdroj: ADIS)

Stát

Počet ohnisek VHS

Počet ohnisek IHN

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Česká republika

2

 

1

 

 

 

Dánsko

 

 

 

11

1

1

Finsko

 

 

 

4

1

 

Francie

1

 

 

 

1

 

Chorvatsko

 

 

 

1

 

 

Itálie

3

 

2

1

1

2

Německo

2

5

1

6

3

2

Rakousko

 

 

 

1

 

1

Rumunsko

1

 

 

 

 

 

Slovinsko

 

 

 

 

2

 

Švýcarsko

 

 

2

 

 

 

Celkem

9

5

6

24

9

6

* VHS – virová hemoragická septikémie
* IHN – infekční nekróza krvetvorné tkáně

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2023

V roce 2023 bylo v Evropě potvrzeno celkem 6 ohnisek VHS (Česká republika, Itálie, Německo a Švýcarsko) a také 6 ohnisek IHN (Dánsko, Itálie, Německo a Rakousko).

Z důvodu změny EU legislativy v roce 2021 a tzv. kategorizací nákaz, byla herpesviróza koi (KHV) zařazena do kategorie E a ohniska této nákazy již nejsou hlášena do evropského systému pro hlášení nákaz ADIS (Animal Disease Information System). Údaje o výskytu KHV tak již od roku 2021 nejsou dostupné.

V roce 2023 nebylo v Evropě zjištěno žádné ohnisko nakažlivé chudokrevnosti lososů s delecí ve vysoce polymorfní oblasti (ISAV S DELECÍ V HPR).

Mapa č. 1: Výskyt nebezpečných nákaz ryb v Evropě v roce 2023 (zdroj: ADIS)

Výskyt nebezpečných nákaz ryb v Evropě v roce 2023

  VHS – virová hemoragická septikémie
  IHN – infekční nekróza krvetvorné tkáně

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2022

V roce 2022 bylo v Evropě potvrzeno 5 ohnisek VHS (Německo) a 9 ohnisek IHN (Dánsko, Finsko, Francie, Itálie a Německo).

Z důvodu změny evropské legislativy v roce 2021 a tzv. kategorizací nákaz, bylo KHV zařazeno do kategorie E a ohniska této nákazy již nejsou hlášena do evropského systému pro hlášení nákaz ADIS (Animal Disease Information System). Údaje o výskytu KHV tak již od roku 2021 nejsou dostupné.

V roce 2022 nebylo v Evropě zjištěno žádné ohnisko nakažlivé chudokrevnosti lososů s delecí ve vysoce polymorfní oblasti (ISAV S DELECÍ V HPR).

Mapa č. 1: Výskyt nebezpečných nákaz ryb v Evropě v roce 2022 (zdroj: ADIS)

Mapa Výskyt nebezpečných nákaz ryb v Evropě v roce 2022

  VHS – virová hemoragická septikémie
  IHN – infekční nekróza krvetvorné tkáně

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2021

V roce 2021 bylo v Evropě potvrzeno 9 ohnisek VHS (Česká republika, Francie, Itálie, Německo a Rumunsko) a 24 ohnisek IHN (Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Itálie, Německo a Rakousko).

Z důvodu změny evropské legislativy v průběhu roku 2021 a tzv. kategorizací nákaz, bylo KHV zařazeno do kategorie E a ohniska této nákazy od 21. 4. 2021 již nebyla hlášena do nového evropského systému pro hlášení nákaz ADIS. Údaje o výskytu v roce 2021 proto nejsou dostupné.

V roce 2021 bylo potvrzeno v Evropě také 18 ohnisek nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA) v Norsku (17) a na Islandu (1).

Mapa č. 1: Výskyt VHS, IHN a ISA v Evropě v roce 2021 (zdroj: ADIS)

Mapa Výskyt VHS IHN a ISA v Evropě v roce 2021

  VHS – virová hemoragická septikémie
  IHN – infekční nekróza krvetvorné tkáně
  ISA – infekční chudokrevnost lososů

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2020

V roce 2020 bylo do systému ADNS nahlášeno celkem 79 ohnisek KHV ze Spojeného království, Německa, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Dánska a ze Slovenska. Největší množství ohnisek bylo opět zjištěno v Německu (51), viz mapa č. 1.

Mapa č. 1: Výskyt KHV v Evropě v roce 2020 (zdroj: ADNS)

Mapa

V Evropě bylo také potvrzeno 6 ohnisek VHS (Belgie, Francie, Česká republika, Itálie – viz mapa č. 2) a 14 ohnisek IHN (Chorvatsko, Německo, Severní Makedonie, Francie – viz mapa č. 3).

Mapa č. 2: Výskyt VHS v Evropě v roce 2020 (zdroj: ADNS)

Mapa

Mapa č. 3: Výskyt IHN v Evropě v roce 2020 (zdroj: ADNS)

Mapa

 

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2019

V roce 2019 bylo do systému ADNS nahlášeno celkem 96 ohnisek KHV ze Spojeného království, Německa, Dánska, Belgie, Irska, Polska, České republiky, Slovenska, Francie, Maďarska, Rakouska, Chorvatska, Norska a z Rumunska. Největší množství ohnisek bylo zjištěno v Německu (50), viz mapa č. 1.

Mapa č. 1: Výskyt KHV v Evropě v roce 2019 (zdroj: ADNS)

Mapa

V Evropě bylo také potvrzeno 24 ohnisek VHS (Belgie, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Francie, Polsko, Česká republika, Itálie – viz mapa č. 2), 12 ohnisek IHN (Rakousko, Německo, Slovinsko, Polsko, Česká republika, Itálie, Švýcarsko – viz mapa č. 3) a 10 ohnisek ISA v Norsku.  

Mapa č. 2: Výskyt VHS v Evropě v roce 2019 (zdroj: ADNS)

Mapa

Mapa č. 3: Výskyt IHN v Evropě v roce 2019 (zdroj: ADNS)

Mapa

 

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2018

V roce 2018 bylo do systému ADNS nahlášeno velké množství ohnisek herpesvirózy Koi (celkem 137). Ohniska byla hlášena z České Republiky, Dánska, Itálie, Litvy, Maďarska, Německa, Nizozemska, Polska, Rumunska, Slovinska a ze Spojeného království. Nejvíce ohnisek bylo potvrzeno v Německu (94) viz mapa č. 1.

Mapa č. 1: Výskyt KHV v Evropě v roce 2018 (zdroj: ADNS)

Mapa

 

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2017

Virová hemoragická septikémie (VHS) byla potvrzena v Rakousku (celkem 2 ohniska), Německu (12 ohnisek), Polsku (1 ohnisko), Švýcarsku (1 ohnisko) a na Slovensku (1 ohnisko), viz mapa č. 1.

Mapa č. 1: Výskyt VHS v Evropě v roce 2017 (zdroj: ADNS)

Mapa

V Evropě se také objevily případy IHN, které byly potvrzeny v Německu (5 ohnisek), Finsku (3 ohniska), Polsku (4 ohniska) a Slovinsku (3 ohniska), viz mapa č. 2.

Mapa č. 2 – Výskyt IHN v Evropě v roce 2017 (zdroj: ADNS)

Mapa

V roce 2017 bylo do ADNS systému nahlášeno velké množství ohnisek koiherpesvirózy (celkem 194). Ohniska byla hlášena z Belgie, Dánska, Německa, Itálie, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovinska a Spojeného království. Nejvíce ohnisek však bylo potvrzeno v Německu. Z celkem 194 ohnisek bylo 156 hlášeno právě z Německa, viz mapa č. 3.

Mapa č. 3 – Výskyt KHV v Evropě v roce 2017 (zdroj: ADNS)

Mapa

 

 


Nákazová situace v Evropě v roce 2016

VHS byla potvrzena v Rakousku, Belgii, Německu, Itálii, Polsku, Rumunsku a Slovensku, viz následující mapa.

Mapa – Výskyt VHS v Evropě v roce 2016 (zdroj: ADNS)

Mapa

V Evropě se také objevily případy IHN, které byly potvrzeny v Německu, Polsku a Slovinsku, viz následující mapa.

Mapa – Výskyt IHN v Evropě v roce 2016 (zdroj: ADNS)

Mapa

V roce 2016 bylo do ADNS systému nahlášeno velké množství ohnisek koiherpesvirózy (celkem 88). Ohniska byla hlášena z Rakouska, Chorvatska, Dánska, Maďarska, Litvy, Lucemburka, Polska, Rumunska a Spojeného království. Nejvíce ohnisek však bylo potvrzeno v Německu. Z celkem 88 ohnisek bylo 60 hlášeno právě z Německa, viz následující mapa.

Mapa – Výskyt KHV v Evropě v roce 2016 (zdroj: ADNS)

Mapa

 

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2015

I když se vyskytlo v roce 2015 pouze jedno ohnisko virové hemoragické septikémie na našem území, sousední státy (Německo, Polsko, Rakousko) hlásily stejně tak jako minulý rok velké množství ohnisek VHS. Některá ohniska byla potvrzena velmi blízko našich hranic. Nákaza byla také hlášena z Francie, Belgie a Itálie viz „Mapa – Výskyt VHS v Evropě v roce 2015“.

V Evropě se také objevily případy infekční nekrózy krvetvorné tkáně v Polsku, Belgii, Německu, Itálii a Chorvatsku viz „Mapa – Výskyt IHN v Evropě v roce 2015“.

Mapa – Výskyt VHS v Evropě v roce 2015

Mapa

Mapa – Výskyt IHN v Evropě v roce 2015

Mapa

I když v rámci monitoringu KHV nebylo na našem území zachyceno již od roku 2011 žádné ohnisko, velké množství ohnisek koi herpesvirózy bylo hlášeno z Německa a Velké Británie. Menší množství ohnisek se objevilo v Rakousku a Polsku viz následující mapa.

Mapa – Výskyt KHV v Evropě v roce 2015

Mapa

 

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2014

Virová hemoragická septikémie se v roce 2014 vyskytla ve zvýšené míře nejen na našem území, ale byla také hlášena z Francie, Německa, Polska, Rakouska a Chorvatska. V Evropě se dále vyskytly případy infekční nekrózy krvetvorné tkáně v Polsku, Slovinsku, Německu, Itálii, Rakousku a Chorvatsku.

Mapa – Výskyt VHS v Evropě v roce 2014

Mapa

Velké množství ohnisek koi herpesvirózy bylo hlášeno z Německa, dále také z Dánska, Spojeného Království, Polska, Rumunska, Belgie, Itálie a Maďarska. Za rok 2014 bylo nahlášeno pouze jedno ohnisko infekční anémie lososů z Norska.

Mapa – Výskyt KHV v Evropě v roce 2014

Mapa

 

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2013

Virová hemoragická septikémie se v roce 2013 vyskytla na našem území, ale byla také hlášena z Francie, Německa, Polska, Rakouska, Spojeného království a Chorvatska. V Evropě se vyskytly také případy IHN v Polsku, Slovinsku, Německu, Itálii, Rakousku a Chorvatsku. Velké množství ohnisek KHV bylo hlášeno z Německa, dále také ze Švédska, Polska a Maďarska. Za rok 2013 bylo nahlášeno pouze jedno ohnisko infekční anémie lososů z Norska.

Na základě uvedených skutečnosti lze konstatovat, že tato nepříznivě se vyvíjející nákazová situace v u nás i v Evropě v chovech ryb může být do budoucnosti značný problém. Je proto důležité dodržovat zásady biologické bezpečnosti v chovech. Základní preventivní opatření spočívají v zabránění zavlečení původce nákazy do chovného prostředí a přísné veterinární kontrole dovezených jiker i násadových ryb. Vše musí pocházet pouze z chovů bez výskytu této nákazy. Základem je pravidelně sledovat zdravotní stav vnímavých ryb v chovu. Další preventivní opatření se týkají především dodržování technologických postupů.

Mapa – Výskyt VHS v Evropě v roce 2013

Mapa

Odkaz na původní článek