CS / EN

Doporučení pro nákup koček nejen přes internet

Internetový prodej je stále oblíbenější formou prodeje. Kromě široké škály hmotných produktů a služeb všeho druhu je „na síti“ možné koupit také zvířata. Prostředí internetu s sebou kromě nesporných výhod nese i určitá rizika. Odpovědi na následující otázky by Vám měly pomoci si ujasnit okolnosti nákupu a ušetřit Vás následného zbytečného rozčarování a problémů. Zejména v případě, že si odpovíte ANO na některé otázky z okruhů C-F, buďte velmi obezřetní. Mohli byste si vybrat kočku z nevhodných podmínek chovu nebo kočku z nevhodné plemenitby, což může vést v budoucnu k velkým zdravotním problémům vašeho zvířete. Osoby, které používají podvodné praktiky na internetu (nejen při prodeji zvířat), jsou velmi vynalézavé, takže může být obtížné odhalit problém ještě před nákupem vámi vybrané kočky. Zodpovězením těchto kontrolních otázek můžete snížit riziko, že se stanete obětí těchto podvodníků, resp. že svým nákupem podpoříte fungování tzv. množíren, ve kterých jsou zvířata chována v nevhodných podmínkách a bez ohledu na jejich zdraví a potřeby.

 

A. Otázky, které byste měli klást sami sobě před rozhodnutím o pořízení kočky (bez ohledu na formu nákupu)

 1. Uvědomujete si, že kočka se může dožít 15 i více let a po celou tuto dobu za ní budu odpovědný?
 2. Jste schopen zvířeti věnovat čas a zajistit mu vhodné podmínky chovu?
 • vyhovující prostředí např. odstranit z domácnosti jedovaté rostliny a upevnit velké nestabilní předměty
 • vhodnou stravu
 • umožnit zvířeti chovat se přirozeně
 • zajistit zvířeti prostředí bohaté na podněty
 1. Jste schopni zajistit kočce neměnné bydlení? Kočky jsou fixovány na prostředí, ve kterém si vytvořily „teritorium“, velice těžce si zvykají na změny domova a může dojít i ke zhoršení zdravotního stavu, případně změny v povaze.
 2. Uvědomujete si, že nákup je pouze prvotní finanční investice, a budou následovat i další, např. náklady na krmení a veterinární péči?
 3. Souhlasí s výběrem konkrétního plemene kočky mé nejbližší okolí (rodina, spolubydlící)?
 4. Máte předem promyšleno, kdo se o kočku dokáže postarat v případě Vaší nepřítomnosti/nemoci?

V případě, že jste na některé otázky odpověděli NE, opětovně zvažte pořízení zvířete.

 

B. Rozhodli jste se pořídit kočku. Kde ji získat?

 • Zvažte adopci, mnoho nádherných koček čeká v útulcích na nový domov.
 • Zeptejte se svého veterináře, zda nezná seriózní chovatele, nebo kontaktujte Sdružení chovatelů koček www.schk.cz, popřípadě chovatelský klub vybraného plemene.
 • Pokud hledáte kotě v inzerátech na internetu, buďte obezřetní a řiďte se radami uvedenými v Tipech pro nákup koček přes inzerát.
 • Pořízení kočky v zahraničí má svoje specifika. Nákazová situace  jiných zemí se může od situace domácí významně lišit, zejména převoz zvířete z tzv. třetích zemí (mimo EU) může představovat riziko pro zdraví zvířat i lidí (např. vzteklina, echinokok,…). Počítejte proto s vyšší administrativní zátěží a předem si ověřte podmínky nejen pro dovoz do ČR, ale i podmínky zemí, přes které by mělo zvíře cestovat.  Pamatujte také, že tzv. obchodní přesun zvířete má jiná pravidla, než když si berete svého mazlíčka v rámci EU s sebou na dovolenou (např. povinné vyšetření zdravotního stavu, vystavení úředního osvědčení). Bližší informace získáte na https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/, https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/presuny-psu-kocek-fretek/.

 

C. Výběr konkrétního inzerátu, úkony, které lze provést před kontaktováním prodejce

 1. Jsou údaje uvedené v inzerátu nevěrohodné? Ověřit spolehlivost prodejce a uvedené kontakty v inzerátu: telefonní číslo, e-mail, fotografii zvířete můžete přes internetové vyhledávače. Varovat Vás může stejná fotografie zvířete na stránkách, které nemají nic společného s prodejcem, rozdílné kontaktní údaje u stejného prodejce nebo inzerátu.       
 2. Je v inzerátu uvedeno, že nabízí čistokrevnou kočku a není uvedeno, že má průkaz původu? Průkaz původu u tzv. čistokrevných koček nejčastěji chybí tam, kde jejich rodiče na přijetí do registrovaného chovu jednoduše nemají předpoklady (např. zdravotní, povahové, neodpovídají vzhledem standardu).
 3. Je cena zvířete vybraného plemene podezřele nízká? Může to svědčit o odchovu koček v nevhodných podmínkách nebo zavádějících informacích o plemenné příslušnosti. Chovatelé koček s průkazem původu svá zvířata často testují na genetická a infekční onemocnění, náklady na tato vyšetření se promítnou v pořizovací ceně kotěte. Informujte se u organizací sdružujících chovatele příslušného plemene.

 V případě, že jste na otázky č. 1 a č. 2 odpověděli ANO, buďte při nákupu a převzetí zvířete velmi obezřetní.

 

D. Převzetí zvířete a kontakt s prodejcem

 1. Chovatel/prodejce nejeví zájem o Vaši motivaci, která Vás vede k pořízení zvířete ani o podmínky chovu, které se chystáte vytvořit?              
 2. Chovatel/prodejce opakovaně odmítá Vaši žádost, podívat se na kočku přímo v chovu nebo na rodiče či sourozence zvířete?
 3. Žádá prodejce o předání zvířete mimo chov, např. benzínová stanice, parkoviště obchodního centra, atd.? Prodej nebo předání kočky v obchodě se zvířaty a na veřejném prostranství, s výjimkou prodeje nebo předání zvířete v rámci veřejného vystoupení zvířat (např. výstavy), již od 1.2.2021 zakazuje i zákon na ochranu zvířat*!
 4. Nabízí chovatel/prodejce slevu při rychlém jednání?                                               

V případě, že jste na některé z těchto otázek odpověděli ANO, buďte při nákupu a převzetí zvířete velmi obezřetní, ale spíše od nákupu upusťte.

 

E. Zdravotní a psychický stav přebíraného zvířete

Před převzetím si zvíře pozorně prohlédněte a pozorujte jeho chování. Také můžete provést kontrolu prořezání zubů zvířete, podle které můžete zjistit věk zvířete. Zvíře nemá prořezány třenové zuby, pouze přední řezáky či dokonce nemá žádné mléčné zuby?  Může se jednat o zdravotní problém nebo spíše o zvíře, které je mladší 84 dnů, a tudíž dle zákona nesmí být odstaveno od matky.        

Položte si následující otázky:

 1. Bojí se zvíře, reaguje nepřiměřeně na různé podněty (zvuky, prudké pohyby…) s ohledem na změnu prostředí (vesnice/město, míra provozu atd.)?
 2. Má nekvalitní srst (slepené, špinavé chlupy, zapáchá)?
 3. Vykazuje známky napadení vnějšími parazity (např. přítomnost blech, jejich výkalů apod.)?
 4. Je patrný výtok z očí, nosu či uší?                                               
 5. Trpí průjmovým onemocněním (znečištění v oblasti konečníku)?

V případě, že jste na některou z těchto otázek odpověděli ANO, buďte obezřetní a zvíře s těmito projevy od prodávajícího nekupujte nebo vyžadujte nápravu stavu před koupí.

 

F. Dokumentace

 1. Odmítá chovatel/prodejce vystavit smlouvu o koupi zvířete, uvést své kontaktní údaje, popř. předložit občanský průkaz či jiný doklad totožnosti pro kontrolu údajů uvedených ve smlouvě?
 2. Předal Vám prodávající nedostatečně vyplněný očkovací průkaz? Pokud prodávající uvádí, že byla kočka očkována, měly by být v průkazu záznamy o všech podaných látkách, potvrzené soukromým veterinárním lékařem.
 3.  Jsou nálepky použitých očkovacích látek viditelně poškozené, chybí jim číslo šarže nebo datum použitelnosti, popř. chybí razítko a podpis veterinárního lékaře?
 4. Odmítá vás prodávající informovat, jak bylo zvíře ošetřováno proti parazitům (přípravek, množství, kdy) nebo jakým způsobem bylo krmeno (typ krmiva, dávka, četnost krmení)? Zmiňuje nabídka, že zvíře nebylo dosud podrobeno parazitárnímu ošetření? Nenakupujte od chovatelů, kteří neprovádí ošetření proti parazitům, každý by Vám měl být schopen sdělit jakým přípravkem a způsobem toto ošetření zajišťuje.

V případě, že jste na některé z těchto otázek odpověděli ANO, rozhodně kočku nekupujte.

 

 *Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

 

Další informace: Tipy pro nákup koček přes inzerát

 

Odkaz na původní článek