Varroáza včel

 

Varroáza je parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, nedostatečnost bílkovinné potravy, působí postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jejich úhynu či kolapsu, pokud nejsou včas provedena účinná opatření k tlumení varroázy. Pro plošné sledování výskytu varroázy je každoročně vyšetřována zimní měl od všech včelstev na všech stanovištích v ČR. Vzorky zimní měli je chovatel povinen odebrat a odevzdat k vyšetření do 15. 2. daného roku. Výsledky tohoto vyšetření pomáhají stanovit úroveň zamoření na jednotlivých stanovištích či větších územních celcích. Na základě vyhodnocení intenzity varroázy na jednotlivých stanovištích včel se provede léčebné a preventivní ošetření včelstev. V souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2018 provedou chovatelé včel předjarní preventivní ošetření u všech včelstev na stanovišti při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo. K léčbě varroázy se použijí registrované léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2018.

Letní preventivní ošetření se provádí povinně u všech kočujících včelstev. Podzimní preventivní ošetření je povinné u všech včelstev na všech stanovištích.

 

Vyhodnocení intenzity varroázy

Z výsledků vyšetření v roce 2018 je zřejmý mírný pokles podílu vzorků, které byly zcela bez roztočů. Naopak zastoupení obou dalších sledovaných skupin vzorků, tj. vzorky s 0 – 3 roztoči a s více než 3 roztoči, se v roce 2018 mírně zvýšilo.

Počet odebraných vzorků a intenzita varroázy v období 2014 – 2018 

Průměrný počet roztočů na včelstvo

2016

%

2017

%

2018

%

0

28 539

50,4%

21 772

36,6%

16 611

26,9%

0 – 3

24 307

43,0%

31 839

53,5%

34 708

56,1%

více než 3

3 747

6,6%

5 876

9,9%

10 517

17,0%

celkem

56 593

100,0%

59 487

100,0%

61 836

100,0%

 

Vyhodnocení výskytu varroázy v roce 2018 po krajích

Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem 3 – 10 roztočů podle okresů

 

Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad 10 roztočů podle okresů

 

 

 
 
 
 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít