CS / EN

Varroáza včel

Varroáza je parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, nedostatečnost bílkovinné potravy, působí postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jeho kolapsu či úhynu, pokud nejsou včas provedena účinná opatření k tlumení varroázy.

Pro plošné sledování výskytu varroázy je každoročně vyšetřována zimní měl od všech včelstev na všech stanovištích v ČR. Vzorky zimní měli je chovatel povinen odebrat a odevzdat k vyšetření do 15. 2. daného roku. Výsledky tohoto vyšetření pomáhají stanovit úroveň zamoření na jednotlivých stanovištích či větších územních celcích. Na základě vyhodnocení intenzity varroázy na jednotlivých stanovištích včel se provede léčebné ošetření včelstev. V souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace provedou chovatelé včel předjarní léčebné ošetření u všech včelstev na stanovišti při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. daného roku. K ošetření včel proti varroáze se použijí registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Přehled registrovaných léčivých přípravků k ošetření včel proti varroáze je uveden na stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Aktuálně registrované VLP 

Státní veterinární správa ve spolupráci s externími  odborníky  vydala metodický  pokyn,  který  má  sloužit  chovatelům včel k postupu při tlumení výskytu roztočů ve včelstvech.

Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy (1,5 MB)

 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy 2023

V roce 2023 byly v České republice na přítomnost roztoče Varroa destructor vyšetřeny vzorky zimní měli odevzdané z celkem 61 196 stanovišť včelstev.

Zatímco loni bylo zcela bez roztoče zhruba 22 procent stanovišť, letos pouze 17 procent. Podíl stanovišť s 0–3 roztoči se mírně snížil z 59,6 na 57,4 procent. Naopak podíl stanovišť s více než 3 roztoči vzrostl z 18,5 procent na více než čtvrtinu ze všech vzorků.

Tabulka: Výskyt roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích

 

Počet stanovišť s průměrem varroa na včelstvo

Počet stanovišť celkem

Počet včelstev celkem

0

0-3

3-10

nad 10

11-50

51-100

nad 100

Hlavní město Praha

66

272

132

84

75

6

3

554

4057

11.9%

49.1%

23.8%

15.2%

13.5%

1.1%

0.5%

Středočeský kraj

1088

4462

1703

761

694

49

18

8014

76358

13.6%

55.7%

21.3%

9.5%

8.7%

0.6%

0.2%

Jihočeský kraj

865

3572

1253

653

582

48

23

6343

58066

13.6%

56.3%

19.8%

10.3%

9.2%

0.8%

0.4%

Plzeňský kraj

630

2850

1235

450

409

30

11

5165

50752

12.2%

55.2%

23.9%

8.7%

7.9%

0.6%

0.2%

Karlovarský kraj

184

711

242

146

136

7

3

1283

13591

14.3%

55.4%

18.9%

11.4%

10.6%

0.5%

0.2%

Ústecký kraj

399

1586

473

190

177

10

3

2648

29099

15.1%

59.9%

17.9%

7.2%

6.7%

0.4%

0.1%

Liberecký kraj

439

1529

467

199

187

9

3

2634

21110

16.7%

58%

17.7%

7.6%

7.1%

0.3%

0.1%

Královéhradecký kraj

509

2207

1013

455

432

18

5

4184

36343

12.2%

52.7%

24.2%

10.9%

10.3%

0.4%

0.1%

Pardubický kraj

639

2200

834

362

338

17

7

4035

37310

15.8%

54.5%

20.7%

9%

8.4%

0.4%

0.2%

Kraj Vysočina

696

2827

1347

316

291

22

3

5186

51631

13.4%

54.5%

26%

6.1%

5.6%

0.4%

0.1%

Jihomoravský kraj

1125

3681

970

237

229

6

2

6013

61542

18.7%

61.2%

16.1%

3.9%

3.8%

0.1%

0%

Olomoucký kraj

1013

2464

429

111

108

3

0

4017

39992

25.2%

61.3%

10.7%

2.8%

2.7%

0.1%

0%

Zlínský kraj

1312

3077

589

154

149

5

0

5132

43215

25.6%

60%

11.5%

3%

2.9%

0.1%

0%

Moravskoslezský kraj

1481

3701

653

153

153

0

0

5988

56889

24.7%

61.8%

10.9%

2.6%

2.6%

0%

0%

Celkem

10446

35139

11340

4271

3960

230

81

61196

579955

             

 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy 2022

V roce 2022 byly v České republice na přítomnost roztoče Varroa destructor vyšetřeny vzorky zimní měli odevzdané z celkem 63 127 stanovišť včelstev. V porovnání s loňským rokem je z výsledků vyšetření zimní měli zřejmý nárůst podílu stanovišť bez přítomnosti roztočů a naopak pokles podílu stanovišť s průměrným počtem roztočů nad 3. Procento stanovišť s průměrným počtem roztočů 0-3 oproti roku 2021 vykazuje mírné zvýšení. Podrobnější analýza monitoringu varroázy na stanovištích včel v ČR za roky 2017-2022 je znázorněna v tabulce č. 1. Vývoj intenzity varroázy za roky 2014 až 2022 zobrazuje graf č. 1. Tabulka č. 2 uvádí přehled výskytu roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích za rok 2022.

Tabulka: Průměrný počet roztočů na včelstvo za roky 2017-2022

Průměrný počet roztočů na včelstvo

Počet stanovišť

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

2022

%

0

21 772

36,6%

16 611

26,9%

20 854

32,9%

13 450

22,1%

17 551

28,3%

13 901

22%

0-3

31 839

53,5%

34 708

56,1%

34 294

54,1%

35 686

58,7%

35 570

57,3%

37 620

59,6%

nad 3

5 876

9,9%

10 517

17,0%

8 285

13,0%

11 632

19,2%

8 912

14,4%

11 606

18,4%

celkem

59 487

100,0%

61 836

100,0%

63 433

100,0%

60 768

100,0%

62 033

100,0%

63 127

100,0%

Tabulka: Výskyt roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích

 

0

0-3

3-10

nad 10

Počet stanovišť celkem

Počet včelstev celkem

Hlavní město Praha

93

312

144

81

630

4598

14.8%

49.5%

22.9%

12.9%

Středočeský kraj

1564

4910

1386

579

8439

82129

18.5%

58.2%

16.4%

6.9%

Jihočeský kraj

1436

3675

1043

507

6661

62895

21.6%

55.2%

15.7%

7.6%

Plzeňský kraj

897

3022

943

277

5139

52718

17.5%

58.8%

18.3%

5.4%

Karlovarský kraj

216

743

197

87

1243

13841

17.4%

59.8%

15.8%

7%

Ústecký kraj

521

1761

407

146

2835

31293

18.4%

62.1%

14.4%

5.1%

Liberecký kraj

653

1548

293

126

2620

21146

24.9%

59.1%

11.2%

4.8%

Královéhradecký kraj

1000

2322

654

216

4192

37595

23.9%

55.4%

15.6%

5.2%

Pardubický kraj

906

2424

698

216

4244

40680

21.3%

57.1%

16.4%

5.1%

Kraj Vysočina

972

3236

1141

217

5566

59173

17.5%

58.1%

20.5%

3.9%

Jihomoravský kraj

1123

4179

754

160

6216

67362

18.1%

67.2%

12.1%

2.6%

Olomoucký kraj

1238

2502

310

84

4134

41942

29.9%

60.5%

7.5%

2%

Zlínský kraj

1605

3128

373

78

5184

42952

31%

60.3%

7.2%

1.5%

Moravskoslezský kraj

1677

3858

403

86

6024

56826

27.8%

64%

6.7%

1.4%

Celkem

13901

37620

8746

2860

63127

615150

Graf: Vývoj intenzity varroázy za roky 2011-2022

Graf vývoje varroázy 2022

 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy 2021

V roce 2021 byly v České republice na přítomnost roztoče Varroa destructor vyšetřeny vzorky zimní měli odevzdané z celkem 62 033 stanovišť včelstev. V porovnání s loňským rokem je z výsledků vyšetření zimní měli zřejmý nárůst podílu stanovišť bez přítomnosti roztočů a naopak pokles podílu stanovišť s průměrným počtem roztočů nad 3. Procento stanovišť s průměrným počtem roztočů 0-3 oproti roku 2020 vykazuje mírný pokles. Podrobnější analýza monitoringu varroázy na stanovištích včel v ČR za roky 2017- 2021 je znázorněna v tabulce č. 1.  Vývoj intenzity varroázy za roky 2014 až 2021 zobrazuje graf č. 1. Tabulka č. 2 uvádí přehled výskytu roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích za rok 2021.

Tabulka: Průměrný počet roztočů na včelstvo za roky 2017-2021

Průměrný počet roztočů na včelstvo

Počet stanovišť

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

0

21 772

36,6%

16 611

26,9%

20 854

32,9%

13 450

22,1%

17 551

28,3%

0 – 3

31 839

53,5%

34 708

56,1%

34 294

54,1%

35 686

58,7%

35 570

57,3%

nad 3

5 876

9,9%

10 517

17,0%

8 285

13,0%

11 632

19,2%

8 912

14,4%

celkem

59 487

100,0%

61 836

100,0%

63 433

100,0%

60 768

100,0%

62 033

100,0%

Tabulka: Výskyt roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích

 

Počet stanovišť s průměrem varroa na včelstvo

Počet stanovišť celkem

Počet včelstev celkem

0

0-3

 3 – 10

nad 10

Hlavní město Praha

122

321

98

67

608

4370

20.1%

52.8%

16.1%

11%

Středočeský kraj

1752

4604

987

447

7790

73567

22.5%

59.1%

12.7%

5.7%

Jihočeský kraj

1792

3500

685

423

6400

57608

28%

54.7%

10.7%

6.6%

Plzeňský kraj

1213

2959

663

289

5124

50659

23.7%

57.7%

12.9%

5.6%

Karlovarský kraj

298

790

174

83

1345

14667

22.2%

58.7%

12.9%

6.2%

Ústecký kraj

687

1674

290

137

2788

29511

24.6%

60%

10.4%

4.9%

Liberecký kraj

679

1651

301

122

2753

22318

24.7%

60%

10.9%

4.4%

Královéhradecký kraj

859

2628

614

146

4247

37742

20.2%

61.9%

14.5%

3.4%

Pardubický kraj

883

2435

510

134

3962

37868

22.3%

61.5%

12.9%

3.4%

Kraj Vysočina

1077

3509

624

242

5452

56937

19.8%

64.4%

11.4%

4.4%

Jihomoravský kraj

2040

3663

485

153

6341

67577

32.2%

57.8%

7.6%

2.4%

Olomoucký kraj

1592

2121

262

79

4054

40293

39.3%

52.3%

6.5%

1.9%

Zlínský kraj

2206

2586

282

98

5172

43507

42.7%

50%

5.5%

1.9%

Moravskoslezský kraj

2351

3129

395

122

5997

55343

39.2%

52.2%

6.6%

2%

Celkem

17551

35570

6370

2542

62033

591967

28.3%

57.3%

10.3%

4.1%

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť bez výskytu roztoče Varroa destructor podle jednotlivých krajů

Mapa Procentuální zastoupení stanovišť bez výskytu roztoče Varroa destructor podle jednotlivých krajů 

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad 3 roztoče podle jednotlivých okresů

Mapa Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad roztoče podle jednotlivých okresů

 

 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy 2020

Za rok 2020 byla v České republice vyšetřena zimní měl na přítomnost roztoče Varroa destructor z celkového počtu 60 768 stanovišť včel. V porovnání s loňským rokem je z výsledků vyšetření zimní měli patrný nárůst podílu stanovišť s průměrným počtem roztočů 0-3 (58,7 % stanovišť) a nad 3 (19,2 % stanovišť). Stanovišť bez přítomnosti roztočů  je o téměř 11 % méně něž v předchozím roce. Porovnání intenzity varroázy v ČR za roky 2019 a 2020 zobrazuje graf č. 1. Podrobnější analýza monitoringu varroázy na stanovištích včel v ČR za roky 2017-2020 je znázorněna v tabulce č. 1.  Tabulka č. 2  uvádí přehled výskytu roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích za rok 2020.

Tabulka: Průměrný počet roztočů na včelstvo za roky 2017-2020

Průměrný počet roztočů na včelstvo

Počet stanovišť

Rok 2017

%

Rok 2018

%

Rok 2019

%

Rok 2020

%

0

21 772

36,60%

16 611

26,90%

20 854

32,90%

13 450

22,10%

0 – 3

31 839

53,50%

34 708

56,10%

34 294

54,10%

35 686

58,70%

nad 3

5 876

9,90%

10 517

17,00%

8 285

13,00%

11 632

19,20%

celkem

59 487

100,00%

61 836

100,00%

63 433

100,00%

60 768

100,00%

Graf: Porovnání intenzity varroázy v ČR za roky 2019 a 2020

Grafy

Tabulka: Výskyt roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích v roce 2020

Tabulka

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť bez výskytu roztoče Varroa destructor podle jednotlivých krajů

Mapa ČR

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad 3 roztoče podle jednotlivých okresů

Mapa ČR

 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy 2019

V roce 2019 bylo v České republice vyšetřeno celkem 63 647 vzorků zimní měli ze 63 433 stanovišť včel. V porovnání s loňským rokem je z výsledků vyšetření zimní měli zřejmý mírný pokles podílu stanovišť s průměrným počtem roztočů 0-3 (34 294) a nad 3 (8 285). Naopak počet stanovišť, které byly zcela bez roztočů (20 854), se v letošní  roce zvýšil. Podrobnější analýza monitoringu varroázy na stanovištích včel v ČR za roky 2017-2019 je znázorněna v tabulce č. 1.  Tabulka č. 2  uvádí přehled výskytu roztoče Varroa destructor na stanovištích po jednotlivých krajích za rok 2019. Porovnání intenzity varroázy v ČR za roky 2018 a 2019 zobrazuje graf č. 1.

Tabulka: Průměrný počet roztočů na včelstvo za roky 2017-2019

Průměrný počet roztočů na včelstvo

Počet stanovišť

Rok 2017

%

Rok 2018

%

Rok 2019

%

0

21 772

36,6%

16 611

26,9%

20 854

32,9%

0 – 3

31 839

53,5%

34 708

56,1%

34 294

54,1%

nad 3

5 876

9,9%

10 517

17,0%

8 285

13%

celkem

59 487

100,0%

61 836

100,0%

63 433

100,0%

Tabulka: Výskyt roztoče Varroa destructor na stanovištích po jednotlivých krajích v roce 2019

Tabulka

Graf: Porovnání intenzity varroázy v ČR za roky 2018 a 2019
Grafy

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem 3-10 roztočů podle jednotlivých okresů 

Mapa ČR

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad 10 roztočů podle jednotlivých okresů

Mapa ČR

 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy za rok 2018

Z výsledků vyšetření v roce 2018 je zřejmý mírný pokles podílu vzorků, které byly zcela bez roztočů. Naopak zastoupení obou dalších sledovaných skupin vzorků, tj. vzorky s 0-3 roztoči a s více než 3 roztoči, se v roce 2018 mírně zvýšilo.

Graf: Vyhodnocení výskytu varroázy v roce 2018 po krajích

Graf s výsledky po krajích

 

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem 3-10 roztočů podle okresů
Mapa ČR

 

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad 10 roztočů podle okresůMapa ČR

 

 

 
 
 
 

 

Odkaz na původní článek