CS / EN

Varroáza včel

Varroáza je parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, nedostatečnost bílkovinné potravy, působí postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jeho kolapsu či úhynu, pokud nejsou včas provedena účinná opatření k tlumení varroázy.

Pro plošné sledování výskytu varroázy je každoročně vyšetřována zimní měl od všech včelstev na všech stanovištích v ČR. Vzorky zimní měli je chovatel povinen odebrat a odevzdat k vyšetření do 15. 2. daného roku. Výsledky tohoto vyšetření pomáhají stanovit úroveň zamoření na jednotlivých stanovištích či větších územních celcích. Na základě vyhodnocení intenzity varroázy na jednotlivých stanovištích včel se provede léčebné ošetření včelstev. V souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace provedou chovatelé včel předjarní léčebné ošetření u všech včelstev na stanovišti při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. daného roku. K ošetření včel proti varroáze se použijí registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Přehled registrovaných léčivých přípravků k ošetření včel proti varroáze je uveden na stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Aktuálně registrované VLP 

Státní veterinární správa ve spolupráci s externími  odborníky  vydala metodický  pokyn,  který  má  sloužit  chovatelům včel k postupu při tlumení výskytu roztočů ve včelstvech.

Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy (1,5 MB)

 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy 2024

V roce 2024 byly v České republice na přítomnost roztoče Varroa destructor vyšetřeny vzorky zimní měli odevzdané z celkem 60 899 stanovišť včelstev. K největším chovatelům včel se řadí kraje Středočeský, Jihočeský a Jihomoravský.

Výskyt zcela bez roztoče byl zjištěn na 20,4 procentech stanovišť. Podíl stanovišť s 0–3 roztoči ve vzorku představoval 57,9 procent a hodnoty 3-10 byly zjištěny v 15,8 procentech dodaných vzorků měli.  Zbylá část představuje zastoupení nálezů s hodnotou 11 a vyšší.

Tabulka: Výskyt roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích

  Počet stanovišť s průměrem varroa na včelstvo Počet stanovišť celkem Počet včelstev celkem
0 0-3 3-10 nad 10 10-50 50-100 nad 100
Hlavní město Praha  100 307 120 76 71 5 0 603 4315
16.6% 50.9% 19.9% 12.6% 11.8% 0.8% 0%
Středočeský kraj  1334 4724 1463 642 584 45 13 8163 76115
16.3% 57.9% 17.9% 7.9% 7.2% 0.6% 0.2%
Jihočeský kraj  1279 3675 1059 332 312 12 8 6345 57416
20.2% 57.9% 16.7% 5.2% 4.9% 0.2% 0.1%
Plzeňský kraj  937 2949 937 289 275 13 1 5112 48920
18.3% 57.7% 18.3% 5.7% 5.4% 0.3% 0%
Karlovarský kraj  227 768 191 81 68 11 2 1267 13504
17.9% 60.6% 15.1% 6.4% 5.4% 0.9% 0.2%
Ústecký kraj  521 1638 391 157 151 6 0 2707 29279
19.2% 60.5% 14.4% 5.8% 5.6% 0.2% 0%
Liberecký kraj  599 1576 372 121 112 6 3 2668 20682
22.5% 59.1% 13.9% 4.5% 4.2% 0.2% 0.1%
Královéhradecký kraj  735 2347 769 309 292 15 2 4160 35250
17.7% 56.4% 18.5% 7.4% 7% 0.4% 0%
Pardubický kraj  661 2229 821 325 312 8 5 4036 37248
16.4% 55.2% 20.3% 8.1% 7.7% 0.2% 0.1%
Kraj Vysočina  788 3223 1039 346 323 19 4 5396 53598
14.6% 59.7% 19.3% 6.4% 6% 0.4% 0.1%
Jihomoravský kraj  1173 3470 884 287 278 6 3 5814 59833
20.2% 59.7% 15.2% 4.9% 4.8% 0.1% 0.1%
Olomoucký kraj  1185 2231 411 147 140 7 0 3974 38121
29.8% 56.1% 10.3% 3.7% 3.5% 0.2% 0%
Zlínský kraj  1408 2843 513 232 217 15 0 4996 40767
28.2% 56.9% 10.3% 4.6% 4.3% 0.3% 0%
Moravskoslezský kraj  1458 3268 671 261 253 7 1 5658 52008
25.8% 57.8% 11.9% 4.6% 4.5% 0.1% 0%
Celkem 12405 35248 9641 3605 3388 175 42 60899 567056
20.4% 57.9% 15.8% 5.9% 5.6% 0.3% 0.1%

 

Vyhodnocení intenzity varroázy 2023

V roce 2023 byly v České republice na přítomnost roztoče Varroa destructor vyšetřeny vzorky zimní měli odevzdané z celkem 61 196 stanovišť včelstev.

Zatímco loni bylo zcela bez roztoče zhruba 22 procent stanovišť, letos pouze 17 procent. Podíl stanovišť s 0–3 roztoči se mírně snížil z 59,6 na 57,4 procent. Naopak podíl stanovišť s více než 3 roztoči vzrostl z 18,5 procent na více než čtvrtinu ze všech vzorků.

Tabulka: Výskyt roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích

  Počet stanovišť s průměrem varroa na včelstvo Počet stanovišť celkem Počet včelstev celkem
0 0-3 3.X nad 10 XI.50 51-100 nad 100
Hlavní město Praha  66 272 132 84 75 6 3 554 4057
11.9% 49.1% 23.8% 15.2% 13.5% 1.1% 0.5%
Středočeský kraj  1088 4462 1703 761 694 49 18 8014 76358
13.6% 55.7% 21.3% 9.5% 8.7% 0.6% 0.2%
Jihočeský kraj  865 3572 1253 653 582 48 23 6343 58066
13.6% 56.3% 19.8% 10.3% 9.2% 0.8% 0.4%
Plzeňský kraj  630 2850 1235 450 409 30 11 5165 50752
12.2% 55.2% 23.9% 8.7% 7.9% 0.6% 0.2%
Karlovarský kraj  184 711 242 146 136 7 3 1283 13591
14.3% 55.4% 18.9% 11.4% 10.6% 0.5% 0.2%
Ústecký kraj  399 1586 473 190 177 10 3 2648 29099
15.1% 59.9% 17.9% 7.2% 6.7% 0.4% 0.1%
Liberecký kraj  439 1529 467 199 187 9 3 2634 21110
16.7% 58% 17.7% 7.6% 7.1% 0.3% 0.1%
Královéhradecký kraj  509 2207 1013 455 432 18 5 4184 36343
12.2% 52.7% 24.2% 10.9% 10.3% 0.4% 0.1%
Pardubický kraj  639 2200 834 362 338 17 7 4035 37310
15.8% 54.5% 20.7% 9% 8.4% 0.4% 0.2%
Kraj Vysočina  696 2827 1347 316 291 22 3 5186 51631
13.4% 54.5% 26% 6.1% 5.6% 0.4% 0.1%
Jihomoravský kraj  1125 3681 970 237 229 6 2 6013 61542
18.7% 61.2% 16.1% 3.9% 3.8% 0.1% 0%
Olomoucký kraj  1013 2464 429 111 108 3 0 4017 39992
25.2% 61.3% 10.7% 2.8% 2.7% 0.1% 0%
Zlínský kraj  1312 3077 589 154 149 5 0 5132 43215
25.6% 60% 11.5% 3% 2.9% 0.1% 0%
Moravskoslezský kraj  1481 3701 653 153 153 0 0 5988 56889
24.7% 61.8% 10.9% 2.6% 2.6% 0% 0%
Celkem 10446 35139 11340 4271 3960 230 81 61196 579955
17.1% 57.4% 18.5% 7% 6.5% 0.4% 0.1%

 

Vyhodnocení intenzity varroázy 2022

V roce 2022 byly v České republice na přítomnost roztoče Varroa destructor vyšetřeny vzorky zimní měli odevzdané z celkem 63 127 stanovišť včelstev. V porovnání s loňským rokem je z výsledků vyšetření zimní měli zřejmý nárůst podílu stanovišť bez přítomnosti roztočů a naopak pokles podílu stanovišť s průměrným počtem roztočů nad 3. Procento stanovišť s průměrným počtem roztočů 0-3 oproti roku 2021 vykazuje mírné zvýšení. Podrobnější analýza monitoringu varroázy na stanovištích včel v ČR za roky 2017-2022 je znázorněna v tabulce č. 1. Vývoj intenzity varroázy za roky 2014 až 2022 zobrazuje graf č. 1. Tabulka č. 2 uvádí přehled výskytu roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích za rok 2022.

Tabulka: Průměrný počet roztočů na včelstvo za roky 2017-2022

Průměrný počet roztočů na včelstvo

Počet stanovišť

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

2022

%

0

21 772

36,6%

16 611

26,9%

20 854

32,9%

13 450

22,1%

17 551

28,3%

13 901

22%

0-3

31 839

53,5%

34 708

56,1%

34 294

54,1%

35 686

58,7%

35 570

57,3%

37 620

59,6%

nad 3

5 876

9,9%

10 517

17,0%

8 285

13,0%

11 632

19,2%

8 912

14,4%

11 606

18,4%

celkem

59 487

100,0%

61 836

100,0%

63 433

100,0%

60 768

100,0%

62 033

100,0%

63 127

100,0%

Tabulka: Výskyt roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích

 

0

0-3

3-10

nad 10

Počet stanovišť celkem

Počet včelstev celkem

Hlavní město Praha

93

312

144

81

630

4598

14.8%

49.5%

22.9%

12.9%

Středočeský kraj

1564

4910

1386

579

8439

82129

18.5%

58.2%

16.4%

6.9%

Jihočeský kraj

1436

3675

1043

507

6661

62895

21.6%

55.2%

15.7%

7.6%

Plzeňský kraj

897

3022

943

277

5139

52718

17.5%

58.8%

18.3%

5.4%

Karlovarský kraj

216

743

197

87

1243

13841

17.4%

59.8%

15.8%

7%

Ústecký kraj

521

1761

407

146

2835

31293

18.4%

62.1%

14.4%

5.1%

Liberecký kraj

653

1548

293

126

2620

21146

24.9%

59.1%

11.2%

4.8%

Královéhradecký kraj

1000

2322

654

216

4192

37595

23.9%

55.4%

15.6%

5.2%

Pardubický kraj

906

2424

698

216

4244

40680

21.3%

57.1%

16.4%

5.1%

Kraj Vysočina

972

3236

1141

217

5566

59173

17.5%

58.1%

20.5%

3.9%

Jihomoravský kraj

1123

4179

754

160

6216

67362

18.1%

67.2%

12.1%

2.6%

Olomoucký kraj

1238

2502

310

84

4134

41942

29.9%

60.5%

7.5%

2%

Zlínský kraj

1605

3128

373

78

5184

42952

31%

60.3%

7.2%

1.5%

Moravskoslezský kraj

1677

3858

403

86

6024

56826

27.8%

64%

6.7%

1.4%

Celkem

13901

37620

8746

2860

63127

615150

Graf: Vývoj intenzity varroázy za roky 2011-2022

Graf vývoje varroázy 2022

 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy 2021

V roce 2021 byly v České republice na přítomnost roztoče Varroa destructor vyšetřeny vzorky zimní měli odevzdané z celkem 62 033 stanovišť včelstev. V porovnání s loňským rokem je z výsledků vyšetření zimní měli zřejmý nárůst podílu stanovišť bez přítomnosti roztočů a naopak pokles podílu stanovišť s průměrným počtem roztočů nad 3. Procento stanovišť s průměrným počtem roztočů 0-3 oproti roku 2020 vykazuje mírný pokles. Podrobnější analýza monitoringu varroázy na stanovištích včel v ČR za roky 2017- 2021 je znázorněna v tabulce č. 1.  Vývoj intenzity varroázy za roky 2014 až 2021 zobrazuje graf č. 1. Tabulka č. 2 uvádí přehled výskytu roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích za rok 2021.

Tabulka: Průměrný počet roztočů na včelstvo za roky 2017-2021

Průměrný počet roztočů na včelstvo

Počet stanovišť

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

0

21 772

36,6%

16 611

26,9%

20 854

32,9%

13 450

22,1%

17 551

28,3%

0 – 3

31 839

53,5%

34 708

56,1%

34 294

54,1%

35 686

58,7%

35 570

57,3%

nad 3

5 876

9,9%

10 517

17,0%

8 285

13,0%

11 632

19,2%

8 912

14,4%

celkem

59 487

100,0%

61 836

100,0%

63 433

100,0%

60 768

100,0%

62 033

100,0%

Tabulka: Výskyt roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích

 

Počet stanovišť s průměrem varroa na včelstvo

Počet stanovišť celkem

Počet včelstev celkem

0

0-3

 3 – 10

nad 10

Hlavní město Praha

122

321

98

67

608

4370

20.1%

52.8%

16.1%

11%

Středočeský kraj

1752

4604

987

447

7790

73567

22.5%

59.1%

12.7%

5.7%

Jihočeský kraj

1792

3500

685

423

6400

57608

28%

54.7%

10.7%

6.6%

Plzeňský kraj

1213

2959

663

289

5124

50659

23.7%

57.7%

12.9%

5.6%

Karlovarský kraj

298

790

174

83

1345

14667

22.2%

58.7%

12.9%

6.2%

Ústecký kraj

687

1674

290

137

2788

29511

24.6%

60%

10.4%

4.9%

Liberecký kraj

679

1651

301

122

2753

22318

24.7%

60%

10.9%

4.4%

Královéhradecký kraj

859

2628

614

146

4247

37742

20.2%

61.9%

14.5%

3.4%

Pardubický kraj

883

2435

510

134

3962

37868

22.3%

61.5%

12.9%

3.4%

Kraj Vysočina

1077

3509

624

242

5452

56937

19.8%

64.4%

11.4%

4.4%

Jihomoravský kraj

2040

3663

485

153

6341

67577

32.2%

57.8%

7.6%

2.4%

Olomoucký kraj

1592

2121

262

79

4054

40293

39.3%

52.3%

6.5%

1.9%

Zlínský kraj

2206

2586

282

98

5172

43507

42.7%

50%

5.5%

1.9%

Moravskoslezský kraj

2351

3129

395

122

5997

55343

39.2%

52.2%

6.6%

2%

Celkem

17551

35570

6370

2542

62033

591967

28.3%

57.3%

10.3%

4.1%

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť bez výskytu roztoče Varroa destructor podle jednotlivých krajů

Mapa Procentuální zastoupení stanovišť bez výskytu roztoče Varroa destructor podle jednotlivých krajů 

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad 3 roztoče podle jednotlivých okresů

Mapa Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad roztoče podle jednotlivých okresů

 

 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy 2020

Za rok 2020 byla v České republice vyšetřena zimní měl na přítomnost roztoče Varroa destructor z celkového počtu 60 768 stanovišť včel. V porovnání s loňským rokem je z výsledků vyšetření zimní měli patrný nárůst podílu stanovišť s průměrným počtem roztočů 0-3 (58,7 % stanovišť) a nad 3 (19,2 % stanovišť). Stanovišť bez přítomnosti roztočů  je o téměř 11 % méně něž v předchozím roce. Porovnání intenzity varroázy v ČR za roky 2019 a 2020 zobrazuje graf č. 1. Podrobnější analýza monitoringu varroázy na stanovištích včel v ČR za roky 2017-2020 je znázorněna v tabulce č. 1.  Tabulka č. 2  uvádí přehled výskytu roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích za rok 2020.

Tabulka: Průměrný počet roztočů na včelstvo za roky 2017-2020

Průměrný počet roztočů na včelstvo

Počet stanovišť

Rok 2017

%

Rok 2018

%

Rok 2019

%

Rok 2020

%

0

21 772

36,60%

16 611

26,90%

20 854

32,90%

13 450

22,10%

0 – 3

31 839

53,50%

34 708

56,10%

34 294

54,10%

35 686

58,70%

nad 3

5 876

9,90%

10 517

17,00%

8 285

13,00%

11 632

19,20%

celkem

59 487

100,00%

61 836

100,00%

63 433

100,00%

60 768

100,00%

Graf: Porovnání intenzity varroázy v ČR za roky 2019 a 2020

Grafy

Tabulka: Výskyt roztoče Varroa destructor na stanovištích v jednotlivých krajích v roce 2020

Tabulka

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť bez výskytu roztoče Varroa destructor podle jednotlivých krajů

Mapa ČR

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad 3 roztoče podle jednotlivých okresů

Mapa ČR

 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy 2019

V roce 2019 bylo v České republice vyšetřeno celkem 63 647 vzorků zimní měli ze 63 433 stanovišť včel. V porovnání s loňským rokem je z výsledků vyšetření zimní měli zřejmý mírný pokles podílu stanovišť s průměrným počtem roztočů 0-3 (34 294) a nad 3 (8 285). Naopak počet stanovišť, které byly zcela bez roztočů (20 854), se v letošní  roce zvýšil. Podrobnější analýza monitoringu varroázy na stanovištích včel v ČR za roky 2017-2019 je znázorněna v tabulce č. 1.  Tabulka č. 2  uvádí přehled výskytu roztoče Varroa destructor na stanovištích po jednotlivých krajích za rok 2019. Porovnání intenzity varroázy v ČR za roky 2018 a 2019 zobrazuje graf č. 1.

Tabulka: Průměrný počet roztočů na včelstvo za roky 2017-2019

Průměrný počet roztočů na včelstvo

Počet stanovišť

Rok 2017

%

Rok 2018

%

Rok 2019

%

0

21 772

36,6%

16 611

26,9%

20 854

32,9%

0 – 3

31 839

53,5%

34 708

56,1%

34 294

54,1%

nad 3

5 876

9,9%

10 517

17,0%

8 285

13%

celkem

59 487

100,0%

61 836

100,0%

63 433

100,0%

Tabulka: Výskyt roztoče Varroa destructor na stanovištích po jednotlivých krajích v roce 2019

Tabulka

Graf: Porovnání intenzity varroázy v ČR za roky 2018 a 2019
Grafy

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem 3-10 roztočů podle jednotlivých okresů 

Mapa ČR

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad 10 roztočů podle jednotlivých okresů

Mapa ČR

 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy za rok 2018

Z výsledků vyšetření v roce 2018 je zřejmý mírný pokles podílu vzorků, které byly zcela bez roztočů. Naopak zastoupení obou dalších sledovaných skupin vzorků, tj. vzorky s 0-3 roztoči a s více než 3 roztoči, se v roce 2018 mírně zvýšilo.

Graf: Vyhodnocení výskytu varroázy v roce 2018 po krajích

Graf s výsledky po krajích

 

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem 3-10 roztočů podle okresů
Mapa ČR

 

Mapa: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad 10 roztočů podle okresůMapa ČR

 

 

 
 
 
 

 

Odkaz na původní článek