Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR

 

 

V České republice se po dvaceti letech potvrdilo ohnisko newcastleské choroby v chovu drůbeže. Nákaza byla potvrzena v malochovu slepic v Šanově na Zlínsku. Poslední výskyt nákazy v chovu drůbeže byl potvrzen v roce 1998. Od té doby bylo potvrzeno několik případů newcastleské choroby u zájmově chovaných holubů nebo u volně žijících ptáků (holub, hrdličky). Současně byly zjištěny i případy výskytu nepatogenního kmene  PPMV u holubů u volně žijících hrdliček. Nákaza je zjišťována také v ostatních členských státech EU a ve třetích zemích. Prevencí proti zavlečení nákazy do chovů drůbeže je dodržování opatření biologické bezpečnosti. 

 

Ohnisko Newcastleské choroby v malochovu drůbeže v roce 2018

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy (KVS SVS) pro Zlínský kraj byla informována o zvýšeném úhynu v malochovu drůbeže v Šanově v okrese Zlín. V tomto neregistrovaném hospodářství došlo během 24 hodin k úhynu 11 kusů z celkového počtu 34 chovaných slepic. U slepic se objevovaly klinické příznaky, jako je apatie, tortikolis, nechutenství, ztížené dýchání a snížená produkce.

Během kontroly, byly odebrány v podezřelém chovu vzorky k laboratornímu vyšetření do Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Praha s cílem vyloučit nebo potvrdit podezření na ptačí chřipku a newcastleskou chorobu. Byla vydána předběžná mimořádná veterinární opatření, která zajistila, že do doby zjištění výsledku vyšetření žádná zvířata ani produkty podezřelý chov.

SVÚ Praha dne 13. 4. 2018 vyloučil v zaslaném vzorku přítomnost viru ptačí chřipky a potvrdil přítomnost viru Newcastleské choroby v chovu drůbeže.

Státní veterinární správa nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a vyhláškou č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka (vyhláška č. 299/2003 Sb.), která implementuje opatření stanovená v evropské legislativě, tj. směrnici Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení Newcastleské choroby.

Virus newcastleské choroby se do chovu mohl pravděpodobně zanést kontaktem infikovaných volně žijících ptáků s chovanou drůbeží. Zásadní pro prevenci zavlečení nákazy do chovů je proto zamezit kontaktu volně žijících ptáků s chovanou drůbeží (zasíťování výběhů, chov drůbeže uvnitř).

Státní veterinární správa obdržela dne 7. 9. 2017 od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) informaci o uveřejnění článku k znovuzískání prostého nákazového statutu v souvislosti s newcastleskou chorobou v České republice na odkaze http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Self_declaration_Czech_Republic_Newcastle_disease.pdf . Česká republika splnila všechny podmínky znovuzískání statutu a sumarizovala požadované informace podle OIE kodexu pro suchozemské živočichy. V článku je uvedeno, že od 24. 7. 2017 je Česká republika prostá newcastleské choroby. Zveřejněním na OIE webových stránkách je tato informace přístupná všem třetím zemím.

 

Výskyt newcastleské choroby a paramyxovirózy holubů v předchozích letech

Poslední nález viru newcastleské choroby v chovu drůbeže v České republice byl v roce 1998 v malochovu drůbeže. V roce 2007 byl virus newcastleské choroby potvrzen u holuba v zájmovém chovu a v roce 2008 byl zachycen u holuba v zájmovém chovu nepatogenní kmen. Výskyt Newcastleské choroby a paramyxovirózy holubů v letech 2012 až 20. 4. 2018 je uveden v tabulce č. 1.

U všech případů průkazu Newcastleské choroby (APMV-1) v chovech drůbeže a v zájmových chovech holubů bylo v rámci mimořádných veterinárních opatření nařízeno utracení a neškodné odstranění ptáků a případy APMV byly nahlášeny Evropské komisi o Světové organizaci pro zdraví zvířat. Při potvrzení Newcastleské choroby nebo paramyxovirózy holubů u volně žijících ptáků se opatření nepřijímají.

 

Tabulka č. 1 – Výskyt Newcastleské choroby a PPMV na území České Republiky v letech 2012 až 20. 4. 2018

Rok

Chov

Kraj

Typ nákazy

2012

zájmový chov holubů

Středočeský kraj

patogenní kmen APMV-1 -virus newcastleské choroby

zájmový chov holubů

Moravskoslezský kraj

patogenní kmen APMV-1 -virus newcastleské choroby

2013

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (5x hrdlička)

Středočeský kraj

patogenní kmen APMV-1 -virus newcastleské choroby

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (5x hrdlička)

Středočeský kraj

patogenní kmen APMV-1 – virus newcastleské choroby

zájmový chov holubů

Olomoucký kraj

patogenní kmen APMV-1 – virus newcastleské choroby

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (5x hrdlička)

Středočeský kraj

patogenní kmen APMV-1 – virus newcastleské choroby

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (2x hrdlička)

Ústecký kraj

patogenní kmen APMV-1 – virus newcastleské choroby

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (4x holub)

Moravskoslezský kraj

patogenní kmen APMV-1 – virus newcastleské choroby

zájmový chov holubů

Jihomoravský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

zájmový chov holubů

Jihočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

2015

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (2x hrdlička)

Středočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (5x hrdlička)

Středočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

2016

malochov holubů

Jihočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (hrdlička)

Ústecký kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (hrdlička)

Středočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (hrdlička)

Středočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

2017

Nalezení uhynulí volně žijící ptáci (8x holub)

Středočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

2018

chov drůbeže

Zlínský kraj

patogenní kmen APMV-1 – virus newcastleské choroby

 

Tiskové zprávy

Tisková zpráva – ČR je opět bez výskytu Newcastleské choroby

Tisková zpráva o výskytu Newcastleské choroby v roce 2018

 

 

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít