CS / EN

Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR

 

2018

V České republice se po dvaceti letech potvrdilo ohnisko Newcastleské choroby v chovu drůbeže. Poslední výskyt nákazy v chovu drůbeže byl potvrzen v roce 1998. Od té doby bylo potvrzeno několik případů Newcastleské choroby u zájmově chovaných holubů nebo u volně žijících ptáků (holub, hrdličky). Současně byly zjištěny i případy výskytu nepatogenního kmene  PPMV u holubů a volně žijících hrdliček. Nákaza je zjišťována také v ostatních členských státech EU a ve třetích zemích. Prevencí proti zavlečení nákazy do chovů drůbeže je dodržování opatření biologické bezpečnosti.

 

Ohnisko Newcastleské choroby v roce 2018

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy (KVS SVS) pro Zlínský kraj byla informována o zvýšeném úhynu v malochovu drůbeže v Šanově v okrese Zlín. V tomto neregistrovaném hospodářství došlo během 24 hodin k úhynu 11 kusů z celkového počtu 34 chovaných slepic. U slepic se objevovaly klinické příznaky, jako je apatie, tortikolis, nechutenství, ztížené dýchání a snížená produkce vajec.

KVS SVS v podezřelém chovu provedla kontrolu, při níž odebrala vzorky k laboratornímu vyšetření a odeslala je do Státního veterinárního ústavu (SVÚ) Praha s cílem vyloučit nebo potvrdit podezření na ptačí chřipku a Newcastleskou chorobu. Byla vydána předběžná mimořádná veterinární opatření, která zajistila, aby do doby zjištění výsledku vyšetření žádná zvířata ani produkty neopustily podezřelý chov.

SVÚ Praha dne 13. 4. 2018 vyloučil v zaslaném vzorku přítomnost viru ptačí chřipky a potvrdil přítomnost viru Newcastleské choroby v chovu drůbeže.

Státní veterinární správa nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), a vyhláškou č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, která implementuje opatření stanovená v evropské legislativě, tj. směrnici Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení Newcastleské choroby.

Virus Newcastleské choroby se do chovu mohl pravděpodobně zanést kontaktem infikovaných volně žijících ptáků s chovanou drůbeží. Zásadní pro prevenci zavlečení nákazy do chovů je proto zamezit kontaktu volně žijících ptáků s chovanou drůbeží (zasíťování výběhů, chov drůbeže uvnitř).

Státní veterinární správa obdržela dne 7. 9. 2018 od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) informaci o uveřejnění článku k znovuzískání prostého nákazového statutu v souvislosti s Newcastleskou chorobou v České republice na odkaze http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Self_declaration_Czech_Republic_Newcastle_disease.pdf . Česká republika splnila všechny podmínky znovuzískání statutu a sumarizovala požadované informace podle OIE kodexu pro suchozemské živočichy. V článku je uvedeno, že od 24. 7. 2018 je Česká republika prostá Newcastleské choroby. Zveřejněním na OIE webových stránkách je tato informace přístupná všem třetím zemím.

 

Výskyt Newcastleské choroby a paramyxovirózy holubů v předchozích letech

Poslední nález viru Newcastleské choroby v chovu drůbeže v České republice byl v roce 1998 v malochovu drůbeže. V roce 2007 byl virus Newcastleské choroby potvrzen u holuba v zájmovém chovu a v roce 2008 byl zachycen u holuba v zájmovém chovu nepatogenní kmen. Výskyt Newcastleské choroby a paramyxovirózy holubů v letech 2012 až 2019 je uveden v tabulce č. 1.

U všech případů průkazu Newcastleské choroby (APMV-1) v chovech drůbeže a v zájmových chovech holubů bylo v rámci mimořádných veterinárních opatření nařízeno utracení a neškodné odstranění ptáků a případy APMV byly nahlášeny Evropské komisi a Světové organizaci pro zdraví zvířat. Při potvrzení Newcastleské choroby nebo paramyxovirózy holubů u volně žijících ptáků se opatření nepřijímají.

 

Tabulka č. 1 – Výskyt Newcastleské choroby a PPMV na území České republiky v letech 2012 až 2019

Rok

Chov

Kraj

Typ nákazy

2012

zájmový chov holubů

Středočeský kraj

patogenní kmen APMV-1 -virus Newcastleské choroby

zájmový chov holubů

Moravskoslezský kraj

patogenní kmen APMV-1 -virus Newcastleské choroby

2013

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (5x hrdlička)

Středočeský kraj

patogenní kmen APMV-1 -virus Newcastleské choroby

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (5x hrdlička)

Středočeský kraj

patogenní kmen APMV-1 – virus newcastleské choroby

zájmový chov holubů

Olomoucký kraj

patogenní kmen APMV-1 – virus Newcastleské choroby

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (5x hrdlička)

Středočeský kraj

patogenní kmen APMV-1 – virus Newcastleské choroby

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (2x hrdlička)

Ústecký kraj

patogenní kmen APMV-1 – virus Newcastleské choroby

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (4x holub)

Moravskoslezský kraj

patogenní kmen APMV-1 – virus Newcastleské choroby

zájmový chov holubů

Jihomoravský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

zájmový chov holubů

Jihočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

2014

2015

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (2x hrdlička)

Středočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (5x hrdlička)

Středočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

2016

malochov holubů

Jihočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (hrdlička)

Ústecký kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (hrdlička)

Středočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

nalezení uhynulí volně žijící ptáci (hrdlička)

Středočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

2017

Nalezení uhynulí volně žijící ptáci (8x holub)

Středočeský kraj

Paramyxoviróza holubů (PPMV -1)

2018

chov drůbeže

Zlínský kraj

patogenní kmen APMV-1 – virus Newcastleské choroby

2019

 

 

 

Tiskové zprávy

Tisková zpráva 2020 – V České republice byla po čtyřech letech zjištěna paramyxoviróza v chovu holubů

Tisková zpráva 2018 – Světová organizace pro zdraví zvířat oficiálně uznala ČR prostou Newcastleské choroby drůbeže

Tisková zpráva 2018 – V ČR bylo po dvaceti letech potvrzeno ohnisko Newcastleské choroby drůbeže

 

 

 

Odkaz na původní článek