CS / EN

Aplikace Online formuláře pro SVL

Od 1. 1. 2020 byla spuštěna do pilotního provozu nová webová aplikace, která slouží soukromým veterinárním lékařům k elektronické evidenci povinných preventivních a diagnostických úkonů stanovených v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace a kterou je možné využít i k vytvoření objednávky laboratorního vyšetření a k odeslání dat o odebraných vzorcích příslušnému státnímu veterinární ústavu a rovněž krajské veterinární správě.

Uživatelská příručka, kde je popsán postup při evidenci odebraných vzorků a provedených preventivních úkonů (vakcinace, tuberkulinace) a k vytvoření objednávky laboratorního vyšetření je dostupná zde a nebo přímo v aplikaci, kterou naleznete na následující webové adrese: https://svl.svscr.cz/prod. Pro trénink slouží následující odkaz: https://svl.svscr.cz/test. Pro přihlášení do aplikace použijte jako uživatelské jméno registrační číslo Komory veterinárních lékařů a jako heslo kód (kontrolní kód pro hlášení SVS), který jste obdrželi od krajské veterinární správy na Dokladu o schválení a registraci soukromého veterinárního lékaře. Nedílnou součástí této aplikace je aplikace pro mobilní telefony, která je ke stažení na Google Play. Další informace jsou uvedeny v uživatelské příručce.

V případě problémů s autorizací, či jiných technických problémů, se obracejte na Informační centrum SVS (ic.liberec@svscr.cz). Metodickou podporu (tj. správné používání kódů, či evidence všech požadovaných údajů o jednotlivých úkonech) zajišťuje Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat SVS (epiz@svscr.cz).

 

 

Odkaz na původní článek