CS / EN

Kurzy způsobilosti

Informace o kurzech k získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel

Kurzy k získání způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností pořádá v současné době 6 subjektů:

Vzdělávací subjekt

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Poznámka

Institut celoživotního vzdělávání Veterinární a farmaceutické univerzity
Brno

Klára Vahalová, DiS.

541 562 088
725 998 055

vahalovak@vfu.cz

 

Školící středisko Státního veterinárního ústavu
Praha

Ing. Jiří Chloupka

220 923 128

j.chaloupka.svua@svscr.cz

 

Střední odborná škola veterinární
Hradec Králové

Monika Novotná

495 535 386

kancelar@sosvet.cz

 

MVDr. Dana Foitová
Brno

MVDr. Dana Foitová

605 260 784

info@f-varia.cz

kurz probíhá v Kroměříži

MVDr. Václav Prokop – INPROF
České Budějovice

MVDr. Václav Prokop

602 832 508

prokop.mail@tiscali.cz

 

Ing. Lenka Šíšová
Statenice

Ing. Lenka Šíšová

604 743 642

lenka.sisova@zoorekvalifikace.cz

kurz probíhá v Praze 10 – Uhříněvsi

SVOPAP
Praha

Bc. Tereza Pádecká

721 854 189

tereza.svobodova@svopap.cz

 
Odkaz na původní článek