CS / EN

Návody a postupy

Co dělat v případě nálezu uhynulých volně žijících ptáků?

Postup v případě nálezu uhynulých volně žijících ptáků:

– mrtvých těl se nedotýkat,

– informovat o výskytu uhynulých ptáků a jejich umístění příslušný obecní či městský úřad nebo příslušnou Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy.

 

Předběžný návod ECDC k minimalizaci rizika nákazy lidí HPAI

Předběžný návod Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí [ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control] k minimalizaci rizika nákazy lidí vysoce patogenní ptačí chřipkou v důsledku jejich expozice infikovanými ptáky nebo zvířaty.

 

Zpracování drůbežího masa a vajec

Zpracování drůbežího masa a vajec z hlediska ochrany zdraví člověka před možností nakažení virem H5N1

  • pokud by byl virus H5N1 přítomen v drůbežím mase, není inaktivován chlazením nebo mrazením
  • běžnou tepelnou úpravou (vaření, pečení) je virus spolehlivě zničen při dosažení 70° C v jádře potraviny, a to již za pouhou jednu sekundu
  • v případě vajec platí v podstatě totéž, tedy používat vejce pouze do potravin, které jsou následně tepelně opracovány (vařeny, pečeny)
  • určité riziko představuje manipulace s infikovanou živou nebo uhynulou drůbeží při likvidaci ohniska nákazy
  • obecně jako prevence je důležité dodržovat základní hygienické návyky při manipulaci se syrovým masem (používat jiné nástroje – nože, na syrové maso a jiné nástroje na práci s ostatními potravinami, tak aby se zabránilo případné zkřížené kontaminaci).

 

Postupy dezinfekce v hospodářstvích drůbeže a seznam dezinfekčních prostředků

Postupy dezinfekce v hospodářstvích drůbeže a seznam dezinfekčních prostředků (105,9 KB)

 

Odkaz na původní článek