CS / EN

Sršeň asijská v ČR

V České republice se dne 5. 10. 2023 potvrdil výskyt sršně asijské (Vespa velutina). Jedná se o nebezpečný invazivní druh, a tudíž tato problematika spadá pod Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Pracovníci Agentury na ochranu přírody a krajiny (AOPK) se zabývají lokalizací hnízd za spolupráce s širokou veřejností. Pokud se hnízdo podaří nalézt, vlastní likvidaci provádí hasiči.

Hlášení o výskytu sršně asijské přijímá AOPK prostřednictvím emailu invaznidruhy@nature.cz.

Sršeň asijská je o něco menší, než naše sršen obecná, je tmavší a bezpečně se pozná podle žlutě zbarvených konců končetin. Je nebezpečná hlavně pro včely, které napadá v úlech. Nejúčinnějším způsobem boje proti sršni asijské je včasné nalezení a odstranění jejich hnízd. Hnízda jsou kulovitého až hruškovitého tvaru a mají vchod z boku. Nejčastěji bývají vysoko v korunách listnatých stromů nebo v lidských stavbách, výjimečně i v zemi.

Srsen asijska a srsen obecna porovnani

 

Tisková zpráva MŽP: Hnízdo invazní sršně asijské je odstraněno. Pozornost tomuto nebezpečnému druhu se věnuje dál

 

Informační dokumenty:
Informační leták s porovnáním všech včel, vos a sršní (2,4 MB)
Brožurka sršeň asijská (776,4 KB)
Příručka sršeň asijská   (5,3 MB)

Odkaz na původní článek