CS / EN

Doporučení pro nákup koně

Touha chovat zvíře pro potěšení je stará, jak lidstvo samo. Kdo někdy neměl doma alespoň andulku nebo křečka… Mít vlastního koně je ale jiné. Hodně jiné. Než se rozhodnete pro jeho pořízení, zkuste si, prosím, promyslet následující otázky. Pomohou Vám ujasnit si okolnosti nákupu a ušetřit Vás zbytečného rozčarování a problémů. Zejména v případě, že si odpovíte ANO na některé otázky z okruhů B-E, buďte velmi obezřetní. Mohli byste si vybrat koně se zdravotními či povahovými problémy, nebo se dostat do střetu s právem. „Dobře prodat“ je sice pro mnoho chovatelů koní synonymem pro „zajistit svému zvířeti slušné zacházení a péči i do budoucna“, ale stejně tak se najde dost takových, pro které je tou hlavní motivací zisk, čím více na Váš úkor, tím lépe. Často jsou velmi vynalézaví, takže může být obtížné odhalit problém ještě před nákupem. Důkladným zvážením níže nastíněných námětů ochráníte nejen sebe, ale také pomůžete omezit manévrovací prostor lidem, kterým by zvířata kolikrát ani neměla přijít do rukou.

 

A. Otázky, které byste měli klást sami sobě před rozhodnutím o pořízení zvířete

 1. Uvědomuji si, že se kůň může dožít až 40 let a po celou tuto dobu za něj budu odpovědný?
 2. Uvědomuji si, že koupě koně je pouze prvotní finanční investice, a více či méně pravidelně budou následovat další – např. náklady na krmení, ustájení, výstroj, podkování, veterinární péči nebo za případnou vzniklou škodu? Zjistil jsem si reálné ceny? Veterinární péče není jen pravidelné odčervení a očkování, pokud kůň onemocní, pohybují se náklady na léčbu běžně v desítkách tisíc korun. Své o tom vědí poskytovatelé pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění nákladů na veterinární péči.
 3. Koně nemohu pořizovat „na zkoušku“. Jako majitel musím koně chovat způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby a zdravotní stav, předcházet poškození jejich zdraví, sledovat zdravotní stav zvířat, včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc – dokážu to? Mám dostatek vědomostí a praktických zkušeností, abych se mohl o koně starat sám? Pokud se chystám využít ustájení u někoho dalšího, bude on schopen zajistit tyto povinnosti?
 4. Je stáj, kam hodlám umístit svého koně řádně zaregistrovaná u Českomoravské společnosti chovatelů a bylo jí přiděleno číslo hospodářství? Tato povinnost se vztahuje i na Vaši vlastní zahradu!
 5. Souhlasí s mým plánem mé nejbližší okolí (rodina, spolubydlící)? Závazky vyplývající z pořízení koně do vlastnictví budou mít vliv i na ně.
 6. „Koně silou nezmůžeš, ale snadno pokazíš.“ Je součástí mých plánů odborně vedený výcvik?
 7. Mám předem promyšleno, kdo se o koně dokáže postarat v případě mé nepřítomnosti/nemoci? Kůň potřebuje pravidelný pohyb, nemůže zůstat ve stáji, až si na něj uděláte čas.
 8. Opravdu je pro mě tím správným řešením vlastnictví koně? Nemohu emoce navozené dojmem z projížďky zažívat i bez vlastnictví koně využitím komerčních projížděk nebo členstvím v jezdeckém klubu? Vyzkoušeli jste to druhé, než jste začali uvažovat o nákupu koně?

V případě, že jste si na některé otázky odpověděli NE, opětovně zvažte pořízení zvířete.

 

B. Výběr konkrétního inzerátu, úkony, které lze provést před kontaktováním prodejce

 1. Jsou údaje uvedené v inzerátu věrohodné? Ověřit spolehlivost prodejce a uvedené kontakty v inzerátu (telefonní číslo, e-mail, fotografii zvířete) můžete přes internetové vyhledávače. Varovat vás může stejná fotografie zvířete na stránkách, které nemají nic společného s prodejcem, rozdílné kontaktní údaje u stejného prodejce nebo inzerátu.               
 2. Je v inzerátu uvedeno, že nabízí koně určitého plemene, ale s průkazem, kde chybí údaje o některém z rodičů? Platná legislativa ukládá rozmnožovat pouze registrované klisny a hřebce s licencí. Nejsou-li údaje o původu kompletní, určitě nepůjde o zvíře vhodné pro další chov. Může to být ale také indicie despektu k pravidlům…
 3. Je cena zvířete vybraného plemene podezřele nízká? Slibuje prodávající rychlé jednání nebo žádá platbu předem? Může to svědčit o skrytých vadách – zdravotních, v povaze, v dokumentaci.

 V případě, že jste si na tyto otázky odpověděli ANO, buďte při nákupu a převzetí zvířete velmi obezřetní.

 

C. Převzetí zvířete a kontakt s prodejcem

 1. Chovatel/prodejce nejeví zájem o motivaci, která Vás vede k pořízení zvířete, ani o podmínky chovu, které se chystáte vytvořit? Dobrému chovateli není jedno, co se stane s jeho zvířetem.
 2. Zdráhá se chovatel/prodejce poskytnout kopii Průkazu koně pro ověření deklarovaných údajů nebo nechat koně za účelem koupě veterinárně vyšetřit? Transparentní postup při prodeji je v zájmu obou stran, jsou-li seriózní.
 3. Nabízí prodejce převoz zvířete bez toho, že byste před tím měli možnost koně sami vidět a posoudit? I když Vám prodejce slíbí možnost se ještě na místě rozhodnout, vaše volba již bude pod velkým tlakem.
 4. Nabízí chovatel/prodejce slevu při rychlém jednání nebo předání zvířete s tím, že „papíry“ pošle později? Bez platné smlouvy se stanete neoprávněným uživatelem, odpovědným za veškeré škody na zvířeti, i za ty, u kterých nedokážete, že jimi zvíře trpělo již před převzetím. Bez Průkazu koně zase nesmí zvíře nikam cestovat, tedy si jej ani nemůžete legálně odvézt.

V případě, že jste na některé z těchto otázek odpověděli ANO, buďte při nákupu a převzetí zvířete velmi obezřetní, ale spíše od nákupu upusťte.

 

D. Zdravotní a psychický stav přebíraného zvířete

Před převzetím si zvíře pozorně prohlédněte a pozorujte jeho chování. Určitě se vyplatí asistence zkušeného chovatele, trenéra či jezdce a také zevrubná, protokolárně zdokumentovaná veterinární prohlídka. Solidní prodejce Vám také umožní vyzkoušet koně „pod sedlem“. Podvody a zakrývání vad prodávaných koní je disciplína stará téměř jako lidstvo samo…        

Prohlídka by měla zahrnovat:

 • Kontrolu identity koně porovnáním všech identifikačních údajů z Průkazu koně se skutečností (typicky slovní a grafický popis, až na výjimky definované v plemenářském zákoně také číslo elektronického čipu, případně výžeh)
 • Kontrolu zdravotních záznamů – zejména platnost deklarovaného očkování a zdravotních zkoušek, údajů o aplikovaných léčivech
 • Posouzení zevnějšku koně včetně zevrubné kontroly končetin, zubů nebo zevních genitálií, jeho pohybu, dýchání, výkalů, temperamentu a chování
 • Zejména při plánované sportovní zátěži nebo zdravotních problémech v minulosti je doporučitelné i vnitřní přístrojové vyšetření (RTG, ultrazvuk, endoskop) nebo laboratorní analýzy

V případě, že prohlídka odhalí problémy, buďte obezřetní a zvíře s těmito projevy od prodávajícího nekupujte, vyžadujte nápravu stavu před koupí alespoň tak, aby bylo možné zvíře převzít a přesunout do nového hospodářství, a trvejte na zanesení všech zjištěných závad do kupní smlouvy. Může se stát, že časem se projeví další problémy a budete potřebovat prokázat, že jste o nich nevěděli.

 

E. Dokumentace

Chovatel je povinen nechat koně označit a vystavit mu Průkaz koně před přesunem koně z hospodářství, nejpozději do 12 měsíců věku. Převzetím koně bez tohoto průkazu se vystavujete riziku postihu pro porušení plemenářského zákona. Pro přesun koně bude třeba splnit zdravotní prevenci (vyšetření, očkování, odčervení) uloženou zákonem nebo požadovanou provozovatelem stáje, kam chcete koně umístit.

Nepřesnosti v kupní smlouvě mohou způsobit její úplnou neplatnost.

 1. Chybí prodávajícímu Průkaz koně?
 2. Liší se osoba prodejce od majitele uvedeného v Průkazu koně a prodávající Vám nepředložil od majitele úředně ověřenou plnou moc?
 3. Odmítá chovatel/prodejce vystavit smlouvu o koupi zvířete, uvést své kontaktní údaje, popř. předložit občanský průkaz či jiný doklad totožnosti pro kontrolu údajů uvedených ve smlouvě?
 4. Máte důvod si myslet, že je kůň součástí společného jmění manželů a manžel/ka není účastníkem kupní smlouvy?
 5. Chybí ve smlouvě jasná identifikace koně – číslo Průkazu koně nebo elektronického čipu zvířete?     
 6. Vyhodnotil veterinární lékař zdravotní dokumentaci jako nedostatečnou?
 7. Má prodávající problém Vás informovat, jak bylo zvíře ošetřováno proti parazitům (přípravek, množství, kdy) nebo jakým způsobem bylo krmeno (typ krmiva, dávka, četnost krmení)?

 

V případě, že jste na některé z těchto otázek odpověděli ANO, rozhodně koně nekupujte, dokud nedojde k nápravě.

Odkaz na původní článek