CS / EN

Doporučení pro nákup ptactva v zájmovém chovu nejen přes internet

Internetový prodej je stále oblíbenější formou prodeje. Kromě široké škály hmotných produktů a služeb všeho druhu je „na síti“ možné koupit také zvířata. Prostředí internetu s sebou kromě nesporných výhod nese i určitá rizika. Cílem tohoto doporučení je upozornit, že vzít si do péče zvíře je závazek určitého rozsahu. Je vhodné se vždy informovat v odborné literatuře a u odborníků, co chov Vámi vybraného druhu zvířete obnáší. Níže můžete najít tipy, které by Vám měly pomoci si ujasnit okolnosti nákupu a ušetřit Vás následného zbytečného rozčarování a problémů.

 

Co byste měli znát, než si pořídíte ptactvo?

 • Před koupí se dostatečně informujte o chovu a potřebách vybraného druhu, vyhledávejte rady v odborných knihách, na internetu, ve specializovaných obchodech, případě se obraťte na chovatelské sdružení specializované na chov vybraného druhu.
 • Některé druhy jsou relativně nenáročné, jiné ale – např. velcí papoušci – vyžadují speciální péči. Měli byste proto zvážit, za jakým účelem a proč si okrasné ptactvo chcete pořídit.
 • Pamatujte, že jak je pestrá nabídka ptačích druhů, tak se ale také liší nároky ptáků na prostor, hygienu prostředí, výživu nebo potřebu sociálních vazeb.
 • Uvědomte si, že chov některých druhů je závazkem na dlouhá léta, u některých papoušků může jít až o desetiletí. Například papoušek Ara se může v zajetí dožít až 75 let.
 • Pokud se rozhodnete pro koupi, mějte na paměti, že pořizovací cena zvířete je nejnižší položka, která vás bude čekat, musíte být schopni zvířeti zajistit odpovídající klec nebo voliéru, pestrou a kvalitní stravu, zajistit čištění ubikace a také případnou veterinární péči, a to po celou dobu jeho života. Vhodné je navázat kontakt s veterinárním pracovištěm, které se na problematiku ptactva specializuje.
 • Rozšířenou praktikou je prodej nedovyvinutých mláďat ve jménu snazšího ochočení. Avšak umělý dochov je disciplína vysoce odborná, s často nejistým výsledkem i v rukou zkušeného chovatele. Určitě byste nechtěli, aby proces ochočování vyústil v týrání, případně skončil smrtí zvířete.
 • K chovu některých druhů ptactva je nutné povolení chovu druhu zvířete vyžadující zvláštní péči, které vydává Krajská veterinární správa a je o něj nutné požádat ještě před pořízením samotného zvířete. Více informací k nalezení zde: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/chov-zvirat-vyzadujicich-zvlastni-peci/; http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/dalsi-temata/druhy-zvirat-vyzadujici-zvlastni-peci/.

 

Nákup ptactva

 • Nakupujte zvířata od zkušených chovatelů nebo ve specializovaných obchodech.
 • Před koupí se přesvědčte, zda zvíře samostatně přijímá pevnou potravu a je opeřeno.
 • Ujistěte se, že Vámi vybrané zvíře nejeví známky poranění nebo onemocnění (načepýřený postoj, poškozené nebo znečištěné peří, apatie až ospalost, obtížné dýchání, výtok z očí, změny na končetinách). Vhodné je porovnání životních projevů s dalšími jedinci v chovu.
 • V případě výběru ohroženého druhu zvířete, je převod zvířete možný pouze s písemným dokladem původního vlastníka nebo držitele zvířete. Tyto záznamy a doklady jsou součástí podkladů při prokazování zákonného původu exemplářů CITES v ČR a je třeba je např. předkládat při případné kontrole anebo zpřístupnit jako podklad k žádosti o úřední doklady CITES. Více naleznete zde:https://www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy.
 • V případě, že si nebudete zvíře vyzvedávat osobně, ale budete chtít využít nabízenou dopravu skrze přepravce, mějte na paměti, že přepravovat zvířata může nad 65 km pouze schválený přepravce pro přepravu zvířat.

 

 

Odkaz na původní článek