CS / EN

Nákazová situace AMP v Evropě

 

Výskyt onemocnění africkým morem prasat v Evropě

Původní oblastí výskytu afrického moru prasat (dále jen „AMP“) je subsaharská Afrika, kde se vyskytuje především u prasat bradavičnatých a je zde přenášen klíšťáky (z rodu Ornithodoros).

Do Evropské unie (dále jen „EU“) bylo onemocnění zavlečeno z Asie. V roce 2007 byl AMP potvrzen v Gruzii a odtud se nákaza postupně rozšířila do Arménie, Ruska, Ázerbájdžánu, na Ukrajinu a do Běloruska a Moldavska. V lednu 2014 se vyskytl první případ AMP v Litvě a v tomto roce došlo k rozšíření nákazy také do Lotyšska, Estonska a Polska. V pobaltských státech (Estonsko, Lotyšsko a Litva) a v Polsku se prozatím AMP nepodařilo eradikovat ani v jedné z těchto zemí. V pobaltských státech AMP zasahuje prakticky celé území těchto zemí a vyskytuje se jak u divokých, tak i u domácích prasat.

V roce 2022 byl AMP hlášen do evropského systému hlášení nákaz zvířat (Animal Disease Information System – ADIS) z celkem 15 evropských zemí, přičemž se jedná o 11 členských států EU (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko a Slovensko) a dále o Ukrajinu, Srbsko, Moldavsko a Severní Makedonii. Během roku 2022 došlo oproti roku 2021 k výraznému snížení počtu ohnisek AMP v chovech domácích prasat, a taky k výraznému snížení počtu pozitivních nálezů u prasat divokých. Celkem bylo v roce 2022 nahlášeno 536 ohnisek AMP v chovech domácích prasat (1 856 ohnisek v roce 2021) a 7 306 pozitivních nálezů AMP u prasat divokých (12 036 případů v roce 2021).

Počty hlášených ohnisek nebo případů v roce 2023 zobrazuje tabulka uvedena dolu v Přílohách – Africký mor prasat: nákazová situace v EU a na Ukrajině – počty hlášených případů dle ADIS 2016-2023.

 

Nákazová situace v některých vybraných státech EU

V Polsku již od roku 2018 dochází k eskalaci a šíření AMP do nových oblastí, přičemž v průběhu roku 2021 a 2022 došlo k výskytu AMP na západě Polska v oblasti v těsné blízkosti hranic s Českou republikou. V roce 2023 jsou z Polska hlášeny případy AMP u prasat divokých a taky ohniska nákazy v chovech domácích prasat.

Německu se AMP vyskytuje od roku 2020. První případy AMP byly potvrzeny u prasat divokých v oblastech navazujících na lokality s výskytem AMP v Polsku. Aktuálně  se AMP u prasat divokých vyskytuje ve třech spolkových zemích: Sasko, Braniborsko, Meklenbursko – Přední Pomořansko. Ve spolkové republice Sasko se nákaza v populaci prasat divokých pomalu šíří směrem do vnitrozemí. Koncem února 2023 bylo v Německu potvrzeno 1 ohnisko AMP v chovu prasat domácích (malý chov s 11 ks) v okrese Chotěbuz ve spolkové republice Braniborsko.

Na Slovensku byly první pozitivní nálezy AMP zaznamenány v červenci 2019 u domácích prasat v okrese Trebišov. Následně byl v srpnu 2019 potvrzen první případ AMP u prasete divokého. Jednalo se o divočáka, který byl uloven v oblasti s výskytem AMP u domácích prasat (okres Trebišov) a který před ulovením vykazoval změny chování s podezřením na AMP. Na Slovensku se AMP u prasat divokých postupně šíří zejména ve východní, střední a jižní části země. V roce 2023 zatím nebylo potvrzeno žádné ohnisko v chovech domácích prasat.

V RumunskuBulharsku je dlouhodobě nepříznivá nákazová situace, v současné době je postiženo téměř celé území těchto států včetně některých velkochovů prasat s 20-40 tisíci chovanými prasaty.

Začátkem roku 2022 byl potvrzen první případ AMP (genotyp II) v pevninské části Itálie (na Sardinii se AMP endemicky vyskytuje od 70 let – genotyp I) v regionu Piemont a pak v regionu Liguria. Itálie ihned přijala opatření bránicí šíření AMP do dalších oblastí. Navzdory přijatým opatřením byl začátkem května potvrzen další případ u prasete divokého v blízkosti Říma v regionu Lazio. V průběhu roku 2022 se Itálii podařilo nákazu omezit pouze na tři výše uvedené regiony. V roce 2023 došlo v Itálii k šíření AMP do dalších oblastí na jihu země – do turisticky navštěvovaných regionů Kalábrie a Kampánie. 

V roce 2023 byl potvrzen AMP u prasat divokých a domácích v Řecku v blízkosti hranic s Bulharskem. V minulosti (2020) bylo v Řecku potvrzeno jedno ohnisko AMP u domácích prasat, které Řeci úspěšně eradikovali.

V červnu 2023 byl historicky prví výskyt AMP potvrzen v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině. Zejména situace šíření AMP v Chorvatsku jak v chovech s domácími prasaty, tak v populaci prasat divokých je velice nepříznivá a vážná. Navzdory přijatým opatřením dochází v Chorvatsku k rychlému a nekontrolovatelnému šíření AMP zejména v chovech s domácími prasaty.

Z výše uvedených informací plyne, že i přes veškerá okamžitě přijímaná opatření se doposud nedaří toto nebezpečné onemocnění eradikovat a naopak postupně dochází k jeho šíření do dalších oblastí.

Mapa výskytu AMP u domácích prasat v Evropě dle ADIS – stav k 9.4.2024

mapa č. 1 AMP u domácích prasat k 9.4.2024

Mapa výskytu AMP u prasat divokých v Evropě dle ADIS – stav k 9.4.2024

mapa č. 2 AMP u prasat divokých k 9.4.2024

 

Přílohy

 

Související odkazy

 

 
Odkaz na původní článek