CS / EN

Výskyt nízce patogenní ptačí chřipky v Evropě 2018

Viry nízcepatogenní formy aviární influenzy (dále jen „LPAI“) subtypů H5 a H7 způsobují pouze mírné onemocnění, avšak mají potenciál za určitých podmínek mutovat na HPAI. Proto jsou dle vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, přijímána ochranná opatření i v případě potvrzení LPAI. Přírodním rezervoárem virů LPAI jsou volně žijící ptáci, kteří představují trvající riziko zanesení viru do hospodářství s chovem drůbeže.

V roce 2018 bylo potvrzeno již 32 ohnisek LPAI v chovech drůbeže v Dánsku, Itálii, Švédsku a ve Francii. Všechna ohniska kromě tří byla zjištěna v chovu kachen. Zbylá tři ohniska byla spojena s detekcí HPAI v chovu plemenných krůt, ve společném chovu krůt a kachen a v chovu bažantů pro zazvěření. Jednalo se o subtypy H5Nx, H5N1, H5N3, H5N2, H5N5 a H7N7.

U ptáků žijících v zajetí byly v roce 2018 nahlášeny dva případy LPAI z Německa a Nizozemí. V Německu byla zjištěna LPAI subtypu H11N9 dne 9. 2. 2018 u nandu v regionu Schwerin. Dne 27. 12. 2018 byl potvrzen výskyt LPAI subtypu H5N3 u labutí v regionu Drenthe.

U volně žijících ptáků dosud nebyly žádné případy LPAI do ADNS systému nahlášeny.

 

Tabulka č. 1: Ohniska LPAI v chovech drůbeže a u ptáků chovaných v zajetí, případy výskytu viru u volně žijících ptáků v Evropě od 1. 1. 2018 do 2. 1. 2019 (zdroj: ADNS)

Stát

Počet případů LPAI u volně žijících ptáků

Počet ohnisek LPAI v chovech drůbeže

Počet ohnisek u ptáků v zajetí

Dánsko

 

2

 

Francie

 

27

 

Itálie

 

2

 

Německo

 

 

1

Švédsko

 

1

 

Nizozemí

 

 

1

Celkem

 

32

2

 

Mapa ohnisek nízce patogenní ptačí chřipky v chovech drůbeže, u ptáků v zajetí a míst nálezů pozitivních volně žijících ptáků

Zdroj: ADNS, Google (aktualizace 2. 1. 2019)

Legenda: free_map_marker_icon_red_s– chovy, free_map_marker_icon_blue_s– volně žijící ptáci, free_map_marker_icon_dark_s– ptáci chovaní v zajetí

 
 
Odkaz na původní článek