CS / EN

Výskyt nízce patogenní ptačí chřipky v Evropě 2020

Viry nízce patogenní formy aviární influenzy (dále jen „LPAI“) subtypů H5 a H7 způsobují pouze mírné onemocnění, avšak mají potenciál za určitých podmínek mutovat na HPAI. Proto jsou dle vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, přijímána ochranná opatření i v případě potvrzení LPAI. Přírodním rezervoárem virů LPAI jsou volně žijící ptáci, kteří představují trvající riziko zanesení viru do hospodářství s chovem drůbeže.

Od začátku roku 2020 bylo potvrzeno celkem 8 ohnisek LPAI v chovech drůbeže v Dánsku, Itálii, Nizozemsku, Belgii a ve Spojeném království.

U ptáků držených v zajetí bylo potvrzeno 1 ohnisko LPAI subtypu H5 v Německu (Münster) v ZOO dne 14. 9. 2020.

Tabulka č. 1: Ohniska LPAI v chovech drůbeže a u ptáků chovaných v zajetí, případy výskytu viru u volně žijících ptáků v Evropě od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (zdroj: ADNS)

Stát

Počet případů LPAI u volně žijících ptáků

Počet ohnisek LPAI v chovech drůbeže

Počet ohnisek u ptáků v zajetí

Dánsko

 

1

 

Itálie

 

4

 

Německo

 

 

1

Spojené království

 

1

 

Nizozemsko

 

1

 

Belgie

 

1

 

Celkem

 

8

1

 

Tabulka č. 2: Ohniska LPAI v chovech drůbeže od 1. 1. 2020 (zdroj: ADNS)

Stát

Referenční číslo

Datum potvrzení

Subtyp LPAI

Kategorie drůbeže

Region

Dánsko

2020/1

29. 1. 2020

H5

Komerční bio chov nosnic (48 000 ks)

Aalborg

Itálie

2020/1

18. 4. 2020

H7N1

Komerční chov krůt (7 096 ks)

Treviso

Itálie

2020/2

18. 4. 2020

H7N1

Komerční chov krůt (7 150 ks)

Treviso

Itálie

2020/3

16. 6. 2020

H5N3

Chov pštrosů (132 ks)

Mantova

Spojené království

2020/1

2. 11. 2020

H5

Smíšený drobnochov drůbeže (416 ks)

Kent

Itálie

2020/4

18. 11. 2020

H5

Chov kura a kachen (11 214 ks)

Pavia

Nizozemsko

2020/1

9. 12. 2020

H5

Chov nosnic s volným výběhem (38 677 ks)

Zuid-Holland

Belgie

2020/1

17. 12. 2020

H5

Chov kura (78 900 ks)

West Flanders

 

Mapa ohnisek nízce patogenní ptačí chřipky v roce 2020

Legenda: – chovy, – volně žijící ptáci, – ptáci chovaní v zajetí

Odkaz na původní článek