CS / EN

Povinné označování psů

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Následná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, podmínky pro označování psů (zejména věk, v němž musí být štěňata označena) dále mírně upravila.

 

Níže naleznete odpovědi na nejčastější dotazy, s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti s „povinným čipováním“ psů setkává.

 

Nejčastější dotazy

 

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem vztahuje?

 

Proč byla povinnost zavedena?

 

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?

 

Kdo provádí kontroly, zda mají psi čip?

 

Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?

 

Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?

 

Má chovatel povinnost označeného psa někde registrovat?

 

Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?

 

Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?

Odkaz na původní článek