CS / EN

Dovoz potravin pro osobní spotřebu ze třetích zemí

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 142/2011 – konsolidované znění 19.2.2023 + nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/887.

 

Odkaz na původní článek