CS / EN

Semináře pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti kvality potravin i k problematice chovu zvířat

 
Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat, který je určen pro pracovníky pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování

Institut celoživotního vzdělávání Veterinární univerzity Brno nově otevírá Ministerstvem zemědělství akreditovaný kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat. Organizaci kurzu zajišťuje paní MVDr. Jana Krejčířová, telefon 541 56 20 89, e-mail: krejcirovaj@vfu.cz.

Termín: 18.5.2022

Další informace ke kurzu: https://www.vfu.cz/cz/kurz-welfare-officer

 

 

 

Proběhlé semináře

Odkaz na původní článek