CS / EN

Prodej poražených vlastních slepic, králíků, nutrií, prodej ryb, vajec či včelích produktů

Chovatel může prodávat produkty od zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány v podniku schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném krajskou veterinární správou pro výrobu potravin a to za těchto podmínek:

  1. maso drůbeže, králíků a nutrií (musí být vykucháno, u králíků a nutrií nesmí být oddělená hlava), týdně lze prodat maximálně 10 kusů krůt, 35 kusů kachen nebo hus a nebo ostatní drůbeže, králíků a nutrií. Maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C, maso nutrií musí být vyšetřeno na přítomnost larev trichinel v akreditované laboratoři, trávicí metodou. Spotřebitel musí být prokazatelně informován, že maso není veterinárně vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele
  2. čerstvá nebalená vejce lze prodávat v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli, jsou-li vejce prodávána v tržnici nebo na tržišti. V případe dodávky vajec chovatelem do maloobchodní prodejny, která se nachází na území České republiky, je možné prodat maximálně 600 kusů vajec týdně. Chovatel, který použije vejce v jím provozovaném zařízení stravovacích služeb, nemusí vejce označovat kódem producenta na skořápce. Chovatel, který chová nejvíce 50 nosnic a prodává jejich vejce ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na území České republiky, také nemusí vejce označit kódem producenta, jsou-li jméno a adresa chovatele uvedeny v místě prodeje. Povinnost třídit nebalená čerstvá vejce podle jakosti a hmotnosti se nevztahuje na prodej v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na území České republiky, prodej v hospodářství a na chovatele, který použije vejce v jím provozovaném zařízení stravovacích služeb.
  3. včelí produkty lze prodávat v maximálním množství 2 tuny za rok; jsou-li prodávány v tržnici nebo na tržišti nebo dodávány do místní prodejny musí být označeny v souladu s předpisy na označování potravin.
  4. živé ryby nebo jiné živočichy pocházející z akvakultury z vlastního chovu lze prodávat přímo spotřebiteli nebo je lze uvádět na trh  při poskytování stravovacích služeb přímo v hospodářství, kde bylo spotřebiteli umožněn jejich odchyt, odlov nebo nákup v živém. Ryby lze prodávat pouze živé (usmrcovaní a další opracovaní ryb musí být nahlášeno příslušné krajské veterinární správě 7 dní předem online formulářem, za dodržení hygienických požadavků jak na zacházení s potravinou, tak s odpady).

Chovatel může výše uvedené produkty buď prodávat ve své domácnosti, ve svém hospodářství (med i na stanovišti včel), v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na území České republiky, nebo je může dodávat do maloobchodu, který se nachází na území České republiky a zásobuje přímo konečného spotřebitele.

Požadavky na chov nosnic a produkci konzumních vajec: příloha (22,2 KB)

Odkaz na původní článek