CS / EN

Stopové množství alergenů

Uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách

Podle čl. 36 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 přijme Evropská komise prováděcí akt
o uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách (dále jen „alergeny“).

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený prováděcí akt prozatím přijat nebyl, bylo na základě konsensu zástupců Ministerstva zemědělství, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy vypracováno níže uvedené národní doporučení pro dobrovolné označování nezáměrného výskytu alergenů.

 • Pokud potravina obsahuje množství alergenu z důvodu nezáměrné kontaminace do hodnoty, která je považována za „nulovou“, není nutné na potravině uvádět informaci o výskytu „stopového množství alergenu“.

Hodnoty množství alergenu v potravině určené konečnému spotřebiteli, které je možné považovat za nulovou, uvádí níže uvedená tabulka.

 • Maximální hodnoty množství alergenu v potravině určené konečnému spotřebiteli, které je možné považovat za „stopové množství“ uvádí níže uvedená tabulka.
 • Pokud potravina obsahuje stopové množství alergenu z důvodu nezáměrné kontaminace a není-li potravina označena informací např. slovy “Může obsahovat stopy…“ nebo “Může obsahovat…“ je taková potravina podle čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 178/2002,
  v platném znění, považována za škodlivou pro zdraví. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, je-li považována za škodlivou pro zdraví.
 • Pokud potravina určená pro konečného spotřebitele obsahuje stopová množství alergenu
  z důvodu nezáměrné kontaminace a je označena např. slovy “Může obsahovat stopy…“ nebo “Může obsahovat…“, je potravina označena v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) a v souladu
  s čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011
  , jelikož spotřebitel je o výskytu stopového množství alergenu informován a není podle čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 178/2002 považována za škodlivou pro zdraví.
 • Pokud bude v potravině označené “Může obsahovat stopy…“ nebo “Může obsahovat…“ zjištěno množství alergenu přesahující stopové množství (viz tabulka níže), nelze již hovořit o nezáměrné kontaminaci a spotřebiteli je tak poskytnuta zavádějící informace – tedy v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011.

 

Látka vyvolávající alergii nebo nesnášenlivost

Maximální hodnota, která je považována za „nulovou“

Maximální hodnota, která je považována za „stopové množství“

Lepek*

20 mg/kg

50 mg/kg

Mléčná bílkovina**

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Sójová bílkovina

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Vejce**

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Arašídy

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Lískový ořech

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Mandle

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Vlašský ořech

2,4 mg/kg

24 mg/kg

Hořčice

1,0 mg/kg

10 mg/kg

Lupina

1,0 mg/kg

10 mg/kg

Sezam

2,5 mg/kg

25 mg/kg

Celer

1,0 mg/kg

10 mg/kg

 *Označování výrazy „bez lepku“ a „velmi nízký obsah lepku“ se řídí výlučně nařízením (EU) č. 828/2014.

„Pokud je potravina označena v souladu s nařízením (EU) č. 828/2014 slovy „bez lepku“ nebo „velmi nízký obsah lepku“ není nutné navíc uvádět informace „může obsahovat stopy…“ nebo „může obsahovat…“. V případě, že se na potravině uvede označení „může obsahovat stopy…“ nebo „může obsahovat…“ současně s označením „bez lepku“, musí potravina splnit limit stanovený nařízením (EU) č. 828/2014 pro potraviny označené „bez lepku“.

**Hodnoty v tabulce se nepoužijí pro víno.

Maximální hodnota, která je považována za „nulovou“, uvedená v tabulce, znamená menší množství než je mez stanovitelnosti běžně používaných metod. V případě lepku se jedná o hodnotu vycházející z definice bezlepkových potravin dle nařízení (EU) č. 828/2014. 

Množství alergenů se u dehydratovaných výrobků posuzuje až v potravině po úpravě dle návodu uvedeného výrobcem na obale, který musí výrobce uvést.

Pro ostatní alergeny dle přílohy II nařízení (EU) č. 1169/2011 neuvedené v tabulce není stanovena maximální hodnota, která je považována za „nulovou“ nebo „stopové množství“. U těchto alergenů se zjišťuje pouze jejich „přítomnost/nepřítomnost“.

V případě „přítomnosti“ vzniklé v důsledku nezáměrného výskytu, nechtěně a při dodržení pravidel HACCP a správné výrobní praxe těchto alergenů se uvede informace „může obsahovat stopové množství ….“.

Větu „Vyrobeno v závodě, který zpracovává vejce, arašídy, sezam“ nelze považovat  za informaci, která dostatečně jasně, určitě a bez vší pochybnosti informuje spotřebitele o tom, že výrobek, který
si kupují, může obsahovat takové množství alergenu, že může být pro alergiky nebezpečný.

V případě dodávání potravin do jiných států EU nebo třetích zemí, je nutné ověřit přístup pro uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách u kontrolních orgánů v daném státě.

Tento dokument nemá žádný formální právní status a v případě sporu spočívá odpovědnost za výklad práva na soudu.

 

Doporučené parametry metod zkoušení

Z důvodů porovnatelnosti výsledků je nutné, aby používané metody stanovení alergenů splňovaly požadavky uvedené níže.

Lepek

Princip: ELISA typu sandwich, typ protilátky R5, koktejlová extrakce, LOQ – 5 mg/kg; pro fermentované a hydrolyzované výrobky kompetitivní ELISA, ethanolová extrakce, typ protilátky R5, LOQ – 10 mg/kg.

Uvedeným požadavkům ELISA typu sandwich vyhovuje například souprava RIDASCREEN Gliadin1). Uvedeným požadavkům pro kompetitivní ELISA vyhovuje například souprava RIDASCREEN Gliadin competitive1).

Mléko (Mléčná bílkovina)

Princip: ELISA typu sandwich, obsahující protilátky proti β-laktoglobulinu i kaseinu,
LOQ – 2,5 mg/kg.

Uvedeným požadavkům vyhovuje například souprava RIDASCREEN FAST Milk1) nebo Veratox for Total Milk Allergen1).

Sója (Sójová bílkovina)

Princip: ELISA typu sandwich, obsahující protilátky proti sójové bílkovině, horká extrakce (100 °C, 10 min), LOQ – 2,5 mg/kg.

Uvedeným požadavkům vyhovuje například souprava RIDASCREEN FAST Soya1) nebo Veratox for Soy Allergen1).

Vejce

Princip: ELISA typu sandwich, obsahující protilátky proti bílkovinám vaječného bílku,
LOQ – 0,5 mg/kg.

Uvedeným požadavkům vyhovuje například souprava RIDASCREEN FAST Ei / Egg Protein1) nebo Veratox for Egg Allergen1).

Arašídy

Princip: ELISA typu sandwich, obsahující protilátky proti bílkovinám arašídů, LOQ – 2,5 mg/kg.

Uvedeným požadavkům vyhovuje například souprava RIDASCREEN FAST Peanut1) nebo Veratox for Peanut Allergen1).

Lískový ořech

Princip: ELISA typu sandwich, obsahující protilátky proti bílkovinám lískového ořechu,
LOQ – 2,5 mg/kg.  

Uvedeným požadavkům vyhovuje například souprava Veratox for Hazelnut Allergen1).

Mandle

Princip: ELISA typu sandwich, obsahující protilátky proti bílkovinám mandlí, LOQ – 2,5 mg/kg. Uvedeným požadavkům vyhovuje například souprava Veratox for Almond Allergen1).

Vlašský ořech

Princip: ELISA typu sandwich, obsahující protilátky proti bílkovinám vlašského ořechu,
LOQ – 2,4 mg/kg.

Uvedeným požadavkům vyhovuje například souprava BioKits Walnut Assay Kit1).

Hořčice

Princip: ELISA typu sandwich, obsahující protilátky proti bílkovinám hořčice, LOQ – 0,5 mg/kg. Uvedeným požadavkům vyhovuje například souprava RIDASCREENFAST Senf/Mustard1).

Lupina

Princip: ELISA typu sandwich, obsahující protilátky proti bílkovinám lupiny, LOQ – 1 mg/kg. Uvedeným požadavkům vyhovuje například souprava RIDASCREEN FAST Lupine1).

Sezam

Princip: ELISA typu sandwich, obsahující protilátky proti bílkovinám sezamu, LOQ – 2,5 mg/kg. Uvedeným požadavkům vyhovuje například souprava RIDASCREEN FAST Sesame1).

Celer

Princip: PCR v reálném čase, LOQ – 1 mg/kg.

Uvedeným požadavkům vyhovuje například souprava SureFood® ALLERGEN Celery1).

1) Tato informace se uvádí k usnadnění práce uživatelů tohoto dokumentu, avšak neznamená schválení jmenovaného produktu organizací Ministerstvem zemědělství. Je dovoleno použít ekvivalentní produkty, pokud se ukáže, že vedou ke srovnatelným výsledkům.

Odkaz na původní článek

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít