CS / EN

Monitoring zoonóz

Sledování zoonóz a původců zoonóz je prováděno dle vyhlášky č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz. Monitoring zoonóz je prováděn u jatečně upravených těl skotu (Salmonella spp., shigatoxin produkující E. coli), prasat (Salmonella spp., shigatoxin produkující E. coli, brojlerů (Salmonella spp.) a krůt (Salmonella spp.). Dle prováděcího nařízení (EU) 2019/627 byly do monitoringu zařazeny i ovce, kozy a koně (Salmonella spp.).

Sledování antimikrobiální rezistence (AMR) je prováděno dle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/1729, o sledování a ohlašování antimikrobiální rezistence zoonotických a komenzálních bakterií. AMR je testována u vyizolovaných kmenů Salmonella spp., Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, indikátorových komenzálních E. coli a u selektivně vyizolovaných kmenů E. coli produkujících enzymy ESBL, AmpC a karbapenemázu. V letech 2021, 2023, 2025 a 2027 je sledování AMR prováděno u prasat na výkrm, masa prasat a masa skotu. V letech 2022, 2024 a 2026 je sledování AMR prováděno u nosnic, brojlerů a čerstvého masa brojlerů a krůt.

Program o sledování a ohlašování antimikrobiální rezistence zoonotických a komenzálních bakterií je kofinancován Evropskou unií.
„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské komise. Ani Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.“

 

Zhodnocení výskytu zoonóz v potravinách živočišného původu za rok 2023 (2,4 MB)
Zhodnocení výskytu zoonóz v potravinách živočišného původu za rok 2022 (457,7 KB)
Zhodnocení výskytu zoonóz v potravinách živočišného původu za rok 2021 (686,1 KB)
Zhodnocení výskytu zoonóz v potravinách živočišného původu za rok 2020 (413,4 KB)
Zhodnocení výskytu zoonóz v potravinách živočišného původu za rok 2019 (681,0 KB)
Zhodnocení výskytu zoonóz v potravinách živočišného původu za rok 2018 (327,4 KB)
Zhodnocení výskytu zoonóz v potravinách živočišného původu za rok 2017 (401,4 KB)
Zhodnocení výskytu zoonóz v potravinách živočišného původu za rok 2016 (161,1 KB)
Zhodnocení výskytu zoonóz v potravinách živočišného původu za rok 2015 (157,5 KB)
Zhodnocení výskytu zoonóz v potravinách živočišného původu za rok 2014 (169,8 KB)

 

 

Odkaz na původní článek