CS / EN

Prodej syrového mléka

Chovatel může prodávat mléko od zvířat z vlastního chovu, a to za těchto podmínek:

  1. chovatel musí požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o vydání souhlasu s prodejem syrového mléka
  2. syrové mléko lze prodávat v místnosti oddělené od stájí, vybavené chladicím zařízením, ve které je na viditelném místě upozornění „Syrové mléko, před použitím tepelně opracovat nebo pasterovat“.
  3. syrové mléko a smetanu lze prodávat pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u místně příslušné krajské veterinární správy)
  4. mléko musí splňovat všechny požadavky na mléko určené pro lidskou spotřebu
Odkaz na původní článek