CS / EN

Požadavky na jatky

Požadavky na jatky jsou stanoveny zejména v nařízení (ES) č. 853/2004 příloze III a v § 23 zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon). Jatky musí být vždy schváleny místně příslušnou krajskou veterinární správou a činnost smí provozovat až poté, co toto schválení obdrží.
Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku (230,4 KB)

Místně příslušná krajská veterinární správa může na základě žádosti provozovatele povolit podle vyhlášky č. 128/2009 Sb. výjimky z některých strukturálních požadavků potravinářským podnikům s malým objemem výroby.

Úmysl zřídit jatky doporučujeme vždy předem konzultovat s místně příslušnou krajskou veterinární správou.

Odkaz na původní článek