CS / EN

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je jedním z mechanismů kontroly bezpečnosti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropského společenství.

Důvodem zpracování závěrečné zprávy je podávání jednotných informací o systému RASFF, jak vůči státním institucím, unijním institucím, tak i směrem ke spotřebitelské veřejnosti. Zároveň se tím naplňují úkoly Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii. Obdobná zpráva shrnující systém rychlého varování je vydávána současně i na úrovni EU.

Zpráva o činnosti RASFF v České republice je pravidelně zpracovávána od roku 2005. Obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti sytému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček pro informace o nejčastěji vyskytujících se látkách.

Prohlášení o ochraně osobních údajů (59,9 KB)

 

Zprávy o činnosti systému RASFF

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv.

Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2022 (4,6 MB)
Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2021 (7,4 MB)
Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2020 (3,9 MB)
Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2019 (8,0 MB)
Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2018 (6,1 MB)
Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2017 (7,0 MB)
Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2016 (2,7 MB)
Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2015 (5,2 MB)
Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2014 (3,3 MB)

 

 

Odkaz na původní článek