CS / EN

Flexibilita

 

Nařízení balíčku předpisů o hygieně, zejména nařízení (ES) č. 852/2004 a 853/2004 obsahují řadu možností k výkladu stanovených požadavků. Tyto dokumenty Evropské komise si stanovují za cíl usnadnit porozumění některým z výše zmíněných ustanovení.

Související odkazy

Pokyny k provádění některých ustanovení balíčku předpisů o hygieně jsou k dispozici i v jiných jazycích na stránkách Evropské komise.

 


 

Pokyny k provádění článků 11, 12, 14, 17, 18, 19 a 20 Nařízení (ES) č. 178/2002 o obecném potravinovém právu (318,7 KB)

 

Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 (310,4 KB)

 

Pokyny k provádění nařízení (ES) č. 853/2004 (243,0 KB)

 

Pokyny k provádění systémů řízení bezpečnosti potravin zaměřené na správnou hygienickou praxi a postupy založené na zásadách HACCP (1,7 MB) Pokyny k provádění systémů řízení bezpečnosti potravin zaměřené na správnou hygienickou praxi a postupy založené na zásadách HACCP

 

Pracovní dokument útvarů Komise o porozumění některým ustanovením týkajícím se pružnosti stanoveným v balíčku předpisů o hygieně – často kladené otázky:

Dokumenty k porozumění pružnosti (flexibilitě) - Pokyny pro provozovatele potravinářských podniků (649,2 KB)

 

Pracovní dokument útvarů Komise o porozumění některým ustanovením týkajícím se pružnosti stanoveným v balíčku předpisů o hygieně:

Dokumenty k porozumění pružnosti (flexibilitě) - Pokyny pro příslušné orgány (604,3 KB)

 

Publikace „Legislativní požadavky na zpracování vlastní produkce a prodej malého množství vlastních produktů“:

Legislativní požadavky na zpracování vlastní produkce a prodej malého množství vlastních produktů (897,5 KB)

 

 

Odkaz na původní článek