Veterinární prohlídka jatečných zvířat

 

Součástí ochrany veřejného zdraví je veterinární prohlídka porážených jatečných zvířat.

Každé jatečné zvíře je před propuštěním do potravního řetězce podrobeno prohlídce podle platné veterinární legislativy ČR. Údaje o počtech a výsledcích prohlídek sbírá a zpracovává Informační systém SVS.

 

Počty prohlídek jatečných zvířat 2016 a 2017

kategorie zvířat 2016 2017 index 2017/2016
 krávy  119 263  111 797  0,937
 jalovice  26 058  26 665  1,023
 ostatní skot  104 392  96 545  0,925
 celkem dospělý skot  249 713  234 007  0,937
 telata  10 838  10 242  0,945
 prasnice  59 388  51 944  0,875
 ostatní prasata  2 403 080  2 322 078  0,966
 celkem prasata  2 463 053  2 374 022  0,964
 ovce, jehňata  14 860  16 778  1,129
 kozy, kůzlata  747  918  1,229
 koně, hříbata  171  120  0,702
 celkem velká zvířata 2 739 382  2 637 087  0,963
 kuřata 109 579 428  110 860 216  1,012
 slepice, kohouti 3 048 210  2 409 237  0,790
 krůty 121 117  125 881  1,039
 hrabavá drůbež 112 748 755  113 395 334  1,006
 kachny, husy 3 187 611  3 984 453  1,250
 králíci, nutrie 653 890  723 319  1,106
 běžci 1 190  1 564  1,314
 krokodýli 0,000
 celkem všechna zvířata 119 330 828  120 741 757  1,012

 

Počty prohlídek jatečných zvířat 2015 a 2016

kategorie zvířat 2015 2016 index 2015/2016
 krávy  108 982  119 263  1,094
 jalovice  24 639  26 058  1,058
 ostatní skot  105 113  104 392  0,993
 celkem dospělý skot  238 734  249 713  1,046
 telata  11 331  10 838  0,956
 prasnice  63 623  59 388  0,933
 ostatní prasata  2 481 900  2 403 080  0,968
 celkem prasata  2 545 523  2 463 053  0,968
 ovce, jehňata  14 449  14 860  1,028
 kozy, kůzlata  656  747  1,139
 koně, hříbata  244  171  0,701
 celkem velká zvířata 2 810 937  2 739 382  0,975
 kuřata 107 933 295  109 579 428  1,015
 slepice, kohouti 2 489 529  3 048 210  1,224
 krůty 112 642  121 117  1,075
 hrabavá drůbež 110 535 466  112 748 755  1,020
 kachny, husy 3 086 492  3 187 611  1,033
 králíci, nutrie 550 365  653 890  1,188
 běžci 2 473  1 190  0,481
 krokodýli  
 celkem všechna zvířata 116 985 733  119 330 828  1,020

 

Počty prohlídek jatečných zvířat 2014 a 2015

kategorie zvířat  2014 2015 index 2015/2014
krávy 104 371 108 982 1,044
jalovice   22 018 24 639 1,119
ostatní skot   105 302 105 113 0,998
celkem dospělý skot   231 691 238 734 1,030
telata   11 147 11 331 1,017
prasnice   62 330 63 623 1,021
ostatní prasata   2 603 198 2 481 900 0,953
celkem prasata   2 665 528 2 545 523 0,955
ovce, jehňata   14 041 14 449 1,029
kozy, kůzlata   436 656 1,505
koně, hříbata   363 244 0,672
celkem červené maso 2 923 206 2 810 937 0,962
kuřata  107 355 018 107 933 295 1,005
slepice, kohouti  2 456 966 2 489 529 1,013
krůty  103 386 112 642 1,090
celkem hrabavá drůbež  109 915 370 110 535 466 1,006
kachny, husy  2 281 688 3 086 492 1,353
králíci, nutrie  566 496 550 365 0,972
běžci  2 232 2 473 1,108
krokodýli  0 0  
 celkem všechna zvířata  115 324 342 116 775 150 1,013

 

 

Pokračováním v používání stránek, souhlasíte s použitím cookies. Další informace

Nastavení cookie na této webové stránce jsou nastaveny na "povoleny cookies", aby vám umožnily nejlepší procházení. Budete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnutí na tlačítko "Souhlasím" dole, dáváte souhlas.

Zavřít