CS / EN

Potraviny a africký mor prasat

Bližší informace o vztahu afrického moru prasat k masu jsou uvedeny v brožurách ke stažení:

Vepřové maso

Maso chovaných prasat (245,2 KB) Informace k možnostem uplatnění vepřového masa z uzavřených pásem afrického moru prasat

 

Zvěřina

Zvěřina (275,6 KB) Informace k možnostem uplatnění zvěřiny z uzavřených pásem afrického moru prasat

 

Oblasti s rizikem výskytu viru afrického moru prasat jsou rozdělené na uzavřená pásma I až III a v každém z nich platí omezení pro nakládání s ulovenou černou zvěří, jejím masem (zvěřinou) a výrobky z tohoto masa.

V uzavřených pásmech (tj. i v rámci pásma) platí obecný zákaz přesunu všech produktů pocházejících od volně žijících prasat. Legislativa umožňuje krajské nebo Ústřední veterinární správě povolit následující výjimky z tohoto zákazu:

 • Pásmo II a III nesmí opustit zde ulovená prasata divoká ani jejich nezpracované maso.
 • Je zde zakázán i přímý prodej ulovených prasat a masa z nich lovcem konečnému spotřebiteli.
 • Pro lidskou spotřebu lze využít pouze zvěřinu z ulovené černé zvěře, která byla vyšetřena na AMP s vyhovujícím výsledkem, a to
  • Z pásma I může být uvedena na trh i nezpracovaná zvěřina z černé zvěře nebo výrobky z ní, vyrobené běžnými technologickými postupy, ale zvěřina ani výrobky nesmí opustit území ČR.
  • Pásmo II a III – nezpracovanou zvěřinu z černé zvěře lze použít pouze pro soukromou spotřebu v domácnosti lovce nebo oprávněného účastníka lovu na území uzavřeného pásma, ve kterém bylo prase uloveno.
  • Z pásem II a III lze vynést pouze masné výrobky vyrobené zvláště k tomu určenými metodami zpracování, které zajistí zmírnění rizika přenosu AMP těmito výrobky. Takové zpracování musí proběhnout ve schváleném a určeném podniku a výrobky je poté možné uvést na trh v celé EU.
  • Z České republiky je možné vyvézt pouze masné výrobky vyrobené zvláště k tomu určenými metodami zpracování, které zajistí zmírnění rizika přenosu AMP těmito výrobky. Takové zpracování musí proběhnout ve schváleném a určeném podniku.

Aktuálně platná mimořádná veterinární opatření (MVO) povolují všechny výjimky, které lze povolit.

 

 

 

 

 

Odkaz na původní článek