CS / EN

Potraviny a africký mor prasat

Africký mor prasat se v současné době na území ČR nevyskytuje a pro porážení prasat a jejich maso neplatí žádné zvláštní požadavky.

Vepřové maso původem ze zemí, kde se africký mor prasat vyskytuje je na základě záruk příslušných úřadů daného členského státu bezpečené. Virus afrického moru prasat napadá pouze živočichy čeledi prasatovití a je pro člověka zcela neškodný.

Úřední veterinární dozor věnuje zvýšenou pozornost výskytu příznaků afrického moru prasat při veterinární prohlídce na jatkách a ve zvěřinových závodech. Při podezření jsou odebírány vzorky k laboratornímu průkazu původce afrického moru prasat.

 

 

 

 

 

Odkaz na původní článek