CS / EN

Místa vstupu pro zvířata v zájmovém chovu

Místa vstupu pro zvířata v zájmovém chovu
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
č. 576/2013

Česká republika

Praha-Ruzyně Veřejné mezinárodní letiště
Brno-Tuřany Veřejné mezinárodní letiště
Ostrava-Mošnov Veřejné mezinárodní letiště
Karlovy Vary Veřejné mezinárodní letiště
Pardubice Veřejné mezinárodní letiště
Kunovice Neveřejné mezinárodní letiště

Místa vstupu pro ptáky v zájmovém chovu v doprovodu svých majitelů
v souladu s Rozhodnutím Komise 2007/25/ES

Česká republika

Praha-Ruzyně Veřejné mezinárodní letiště

Zvířata v zájmovém chovu
– Psi
– Kočky
– Fretky
– Bezobratlí s výjimkou včel a čmeláků, měkkýšů (kmene Mollusca) a korýšů (podkmene Crustacea)
– Okrasní vodní živočichové (ryby nadtřídy Agnatha, a tříd Chondrichthyes aOsteichthyes, měkkýši kmene Mollusca a korýši podkmene Crustacea chováni pouze k okrasným účelům)
– Obojživelníci
– Plazi
– Ptáci všech druhů s výjimkou drůbeže
(místo vstupu pouze Praha-Ruzyně)
– Hlodavci a králíci jiní než ti, kteří jsou určeni k produkci potravin

Zvířaty v zájmovém chovu se rozumí zvířata uvedených druhů, která po celou dobu neobchodního přesunu provází svého majitele nebo oprávněnou osobu a ten za ně během tohoto přesunu zůstává odpovědný.

Odkaz na původní článek