Zveřejněno: 28.11.2012

Adveniat regnum… Vánoc!

 

Letos opět přicházejí Vánoce nějak dříve než v předchozích letech. První adventní neděle je již tato, druhého prosince. K hezkému zvyku patří uspořádat „živý Betlém“, se Svatou rodinou, Ježíškem, Marií a Josefem, ale i se zvířátky. Nejoblíbenějšími zvířaty jsou podle tradice ovce betlémských pastýřů, ale i osel a někde možná i volek. A jelikož jde…

 

Zveřejněno: 23.11.2012

České Budějovice potřetí!

 

Je řeč o soutěži středních veterinárních škol. Tedy přesně o soutěž žáků středních škol s veterinárním zaměřením, která se jmenuje Cena ústředního ředitele Státní veterinární správy. A dne 21. 11. odpoledne Milan Malena, ústřední ředitel SVS, předal ocenění vítěznému družstvu z Českých Budějovic. Studenti z této střední veterinární školy stáli od roku 2007 na pomyslných…

 

Zveřejněno: 23.11.2012

I za nenahlášení došlé zásilky pokuta

 

Podle nařízení vlády z počátku loňského roku musí příjemce zásilky veterinárního zboží nahlásit tuto skutečnost 24 hodin předem krajské veterinární správě, aby veterinární dozor mohl zboží prověřit. Čas od času zjišťujeme nedodržení tohoto nařízení, jako tento týden u příjemce v Kolišti, ve Zlínském kraji. Šlo o 24 840 kg odstředěného mléčného koncentrátu původem z Litvy…

 

Zveřejněno: 21.11.2012

Divoká prasata nekrmit!

 

Divoká prasata, neboli černá zvěř, pro člověka prakticky nepředstavují zdravotní riziko. Pokud člověk na počátku léta nepřekvapí bachyni se selaty, ale ani pak nejde o riziko přenosu nějakého onemocnění, spíše o poranění. Zdravotním rizikem však může být kontakt domácích zvířat s volně žijícími zvířaty. U černé zvěře se již více než deset let nevyskytuje například ani…

 

Zveřejněno: 16.11.2012

O nepovolené zeleni a jiných prohřešcích

 

Z vážnějších nedostatků, které zjistili veterinární inspektoři za uplynulý týden, lze uvést prokázání malachitové a leukomalachitové zeleně v tržních rybách, 4 kg zlikvidovaného métského salámu kvůli listerii, jedno prošlé kuře a špatně označené selátko a chybějící údaje u některých výrobků. V ujčovském rybářském hospodářství (kraj Vysočina) byla při kontrole tržních pstruhů zjištěna nepovolená látka, a to…

 

Zveřejněno: 09.11.2012

Vrácené, pozastavené, nepropuštěné

 

Ze závažnějších nedostatků zjištěných inspektory krajských veterinárních správ za uplynulých 10 dní uvádíme případ vrácení více než 12 tun závadného strojně odděleného masa do Polska, pozastavení přes 5 tun prošlého kuřecího masa a nepropuštění, popřípadě stahování zhruba 300 kg slaniny, šunky a párků kvůli nálezu listerií. Jihlavský výrobce obdržel zásilku mraženého kuřecího strojně odděleného masa…

 

Zveřejněno: 02.11.2012

Prošlé, nelegální, bez dokladů…

 

Za uplynulých deset dnů se inspektoři krajských veterinárních správ setkali při kontrolách nejčastěji s případy prošlého zboží, ale i s nelegálními jatkami a prodejem zboží bez patřičných dokladů. Zboží s prošlým datem použitelnosti se musí tzv. neškodně odstranit, to znamená zlikvidovat v asanačním podniku. To se týkalo 3 kg uzenin z prodejny v Šenově u Ostravy, téměř tří kilogramů…

 

Zveřejněno: 01.11.2012

S PCB mohou být problémy i nadále

 

Polychlorované bifenyly (PCB) byly hrozbou velkokapacitních chovů poté, co se zjistilo, že jde o látky škodlivé pro zdraví lidí i zvířat, které jsou schopny se kumulovat v tukové tkáni a dlouhodobě setrvávat v prostředí. Zvláště se to týkalo velkokapacitních kravínů s kovovými konstrukcemi, s řadou silážních jam, senážních věží a jiných konstrukcí, které byly bohatě…

 

Zveřejněno: 30.10.2012

O aviární influenze od 1. 11. 2012 jen ve vyhlášce

 

Dnem 1. listopadu nabývá účinnosti vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, do které jsou vtěleny mimo jiné i povinnosti chovatelů pokud jde o riziko aviární influenzy neboli ptačí chřipky.

 

Zveřejněno: 25.10.2012

Neoznačené křapy z neregistrovaného skladu zlikvidovat!

 

Z kontrol za uplynulých deset dní uvádíme několik problémů a závad, se kterými se setkali inspektoři krajských veterinárních správ. Za kuriózní případ lze považovat to, co zjistili inspektoři pro Jihomoravský kraj u dvou brněnských provozovatelů: V prvním případě se jednalo o zásilku křapů a rozbitých vajec ve skladu provozovny, která není schválena a registrována jako potravinářský…