CS / EN
30.11.2012

Neformální kontakty mají efekt

Státní veterinární správa prezentuje výsledky své činnosti nejen při jednáních veterinárních orgánů v Bruselu, kterých se zúčastňuje zejména Milan Malena, ústřední ředitel, ale i na úrovni odborných pracovišť, jako jsou státní veterinární ústavy. V uplynulém týdnu tak v rámci úzké spolupráce navštívil Státní veterinární ústav Olomouc vedoucí Evropské referenční laboratoře pro parazity a ocenil úroveň tohoto pracoviště.

V pátek 26. 10. 2012 přijel do Olomouckého státního veterinárního ústavu šéf Evropské referenční laboratoře pro parazity profesor Edoardo Pozio z Říma. V SVÚ Olomouc pracuje od roku 2008 Národní referenční laboratoř pro parazity. Významnou částí náplně práce této národní referenční laboratoře je problematika trichinelózy domácích a volně žijících zvířat. Trichinelóza je závažné parazitární onemocnění přenosné ze zvířat na člověka. Přestože se u domácích prasat v ČR výskyt tohoto parazita v posledních letech neprokázal, vyskytnou se občas pozitivní nálezy u divočáků, popřípadě jezevců. Evropská unie věnuje této nákaze velkou pozornost, protože některé země EU, např. Polsko, nebo Rumunsko, hlásí  pozitivní případy tohoto onemocnění u lidí.

Profesor Edoardo Pozio, který v Římě vede Evropskou referenční laboratoř pro parazity, na závěr své pracovní návštěvy pochválil vysokou úroveň a vybavení olomoucké laboratoře. Zároveň Edoardo Pozio ocenil dosavadní spolupráci a s olomouckými kolegy dohodli další okruhy spolupráce mezi Olomoucí a Římem.

Riziko trichinelózy je podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy aktuální, a to přesto, že v ČR byl zaznamenán poslední případ onemocnění u lidí v padesátých letech minulého století. U volně žijících zvířat, zejména černé zvěře, je sice výskyt sporadický, nicméně právě proto je na místě připomenout povinnost maso černé zvěře vyšetřit před uvolněním do oběhu. A toto téma je prioritou Státní veterinární správy.  

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Odkaz na původní článek