CS / EN
28.11.2012

Adveniat regnum… Vánoc!

Letos opět přicházejí Vánoce nějak dříve než v předchozích letech. První adventní neděle je již tato, druhého prosince. K hezkému zvyku patří uspořádat „živý Betlém“, se Svatou rodinou, Ježíškem, Marií a Josefem, ale i se zvířátky.

Nejoblíbenějšími zvířaty jsou podle tradice ovce betlémských pastýřů, ale i osel a někde možná i volek. A jelikož jde o akce se živými zvířaty, sledují je i inspektoři místně příslušných veterinárních správ. V loňském roce se například inspektoři přesvědčili, že v „živých betlémech“ opravdu nejsou oslík, ovce, ani volek týráni.

Přesto považujeme za vhodné připomenout, že ten, kdo takovouto podívanou pořádá, musí prokázat, že se o zvířata má kdo starat, že za ně někdo zodpovídá. To znamená, že mají co jíst a pít a že netrpí chladem.

Z pohledu veterinárních přepisů se totiž posuzuje pořádání „živého betléma“ jako vystoupení se zvířaty. Proto by měl pořadatel kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě Městskou veterinární správu v Praze, aby něco nezanedbal.

Je hezké, že betlémská událost, ke které došlo tak před o trochu víc než dvěma tisíci lety, oslovuje i dnes, a právě třeba i prostřednictvím živého výjevu se zvířátky…

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Odkaz na původní článek