Zveřejněno: 28.11.2012

Adveniat regnum… Vánoc!

 

Letos opět přicházejí Vánoce nějak dříve než v předchozích letech. První adventní neděle je již tato, druhého prosince. K hezkému zvyku patří uspořádat „živý Betlém“, se Svatou rodinou, Ježíškem, Marií a Josefem, ale i se zvířátky.

Nejoblíbenějšími zvířaty jsou podle tradice ovce betlémských pastýřů, ale i osel a někde možná i volek. A jelikož jde o akce se živými zvířaty, sledují je i inspektoři místně příslušných veterinárních správ. V loňském roce se například inspektoři přesvědčili, že v „živých betlémech“ opravdu nejsou oslík, ovce, ani volek týráni.

Přesto považujeme za vhodné připomenout, že ten, kdo takovouto podívanou pořádá, musí prokázat, že se o zvířata má kdo starat, že za ně někdo zodpovídá. To znamená, že mají co jíst a pít a že netrpí chladem.

Z pohledu veterinárních přepisů se totiž posuzuje pořádání „živého betléma“ jako vystoupení se zvířaty. Proto by měl pořadatel kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě Městskou veterinární správu v Praze, aby něco nezanedbal.

Je hezké, že betlémská událost, ke které došlo tak před o trochu víc než dvěma tisíci lety, oslovuje i dnes, a právě třeba i prostřednictvím živého výjevu se zvířátky…

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 18.12.2012

Prověřujeme i složení výrobků

 

Jedním ze základních úkolů státního veterinárního dozoru je kromě dozoru nad zdravotní nezávadností produkce potravin živočišného původu i prověřování deklarovaného složení výrobků. Zákazníci považují za samozřejmé, že se v tržní síti smějí objevit pouze takové potraviny živočišného původu, které splní podmínky zdravotní nezávadnosti. Ovšem oprávněně po výrobcích požadují, aby složení výrobků odpovídalo tomu, co je uvedeno…

 

Zveřejněno: 14.12.2012

Se psy pozor v lese na kontakty s divokými prasaty

 

Státní veterinární správa již několikrát upozorňovala myslivce, aby počítali s rizikem, že se jejich pes může od černé zvěře nakazit Aujezskyho chorobou. A právě tento týden diagnostikoval Státní veterinární ústav Olomouc případ Aujezskyho choroby u psa ze Severní Moravy. Jednalo se o sedmiletého amerického stafordšírského teriéra, který počátkem prosince na naháňce divokých prasat přišel do…

 

Zveřejněno:

Označovat, označovat, označovat!

 

Povinnost správně označovat potraviny, v našem případě potraviny živočišného původu, má smysl, jde přece o zdravotní nezávadnost, ale i jakost a samozřejmě o dosledovatelnost. Za uplynulý týden veterinární inspektoři zjistili několik pochybení v této věci. V Královéhradeckém kraji bylo staženo 15 840 vajec od jičínské firmy. Byla sice zdravotně nezávadná, ale byla nesprávně označena. V obalech označených jako…