Zveřejněno: 14.09.2012

Co to „bylo“ BéeSÉ?

 

Ani člověk nemusí být příliš starý, a už je pamětníkem, když ten čas dnes tak rychle běží. Kdo by to řekl, že to jsou již, nebo teprve?, tři roky, kdy byl u nás diagnostikován poslední případ bovinní spongiformní encefalopatie, neboli BSE?  Šlo o nervové onemocnění skotu způsobené závadnými priony, a toto onemocnění vzniklo v sedmdesátých letech…

 

Zveřejněno: 14.09.2012

Kontroly i osvěta, oboje je účinné i u medu

 

Státní veterinární správa prověřuje potraviny živočišného původu, a sem patří i kontroly medu. Většina medů v tržní síti je opravdu v pořádku, tedy v souladu s platnou legislativou, a v tom je možná háček, mohla a měla by doznat změn.V jednom zemědělském zpravodaji bylo možné se dočíst, že včelaři „tlačí zejména na veterináře, aby dál…

 

Zveřejněno: 11.09.2012

Smysly zákazníka do jisté míry supluje veterinární dozor

 

Každá hospodyně čas od času najde ve spíži něco prošlého, popřípadě narušeného, a nezbude jí, než potravinu „neškodně odstranit“. Při uvádění potravin živočišného původu napínají smysly veterinární inspektoři, aby při kontrolách zajistili, že se na pulty nedostame nic podobného, tj. s prošlou minimální dobou trvanlivosti, či datem použitelnosti, špatně označeného či jinak závadného. Cílem státního…

 

Zveřejněno: 06.09.2012

Proč zrovna farmářské trhy?

 

Tradice v našich zemích hovoří o trzích bez přívlastků, popřípadě lze hovořit o trzích s dobytkem, koňských, ovocných, zelných, o vaječných trzích, apod., popřípadě o jarmarcích (jahrmarkt – výročních trzích), kde bylo k mání ode všeho něco. Nicméně je potěšitelné, že se po 20 letech od roku 1989 tradice vrací. Aby bylo nové době učiněno…

 

Zveřejněno: 04.09.2012

Po kolumbijském tuňáku může být špatně

 

Prostřednictvím systému rychlého varování RASFF jsme se dozvěděli, že v Itálii se několika osobám po požití tuňáka v olivovém oleji původem z Kolumbie udělalo nedobře. Tři osoby byly hospitalizovány s podezřením na otravu histaminem. Jelikož zásilka směřovala i do ČR, provádí Městská veterinární správa v Praze šetření s cílem nepropustit závadnou šarži a popřípadě ji stáhnout z oběhu….

 

Zveřejněno: 03.09.2012

Jak se recyklují hoaxy

 

Naposledy před rokem se objevil po netu kolující mail „upozorňující“ na údajně recyklované prošlé krabicové mléko. Nebylo to poprvé, už na sklonku roku 2010 jsme reagovali na takovéto dotazy, či podněty. Nyní se objevuje znovu. Krabicové mléko se nerecykluje, recyklují se hoaxy – poplašné zprávy, lze se o tom přesvědčit na webových stránkách, které se…

 

Zveřejněno: 30.08.2012

V německém guláši byl nedeklarovaný celer

 

Systémem rychlého varování RASFF jsme obdrželi oznámení, že v půlkilové konzervě guláše „Coquette“ od německého výrobce je nedeklarovaný obsah celeru, což je v rozporu se směrnicí EU č. 2000/13/ES.  Tato potravina není zdravotně závadná, jde tedy spíše o varování především pro osoby alergické na celer. Všechny krajské veterinární správy byly informovány a požádány, aby zajistily…

 

Zveřejněno: 29.08.2012

V Praze se skot neporáží

 

Obavy, že se domácí porážky skotu rozmohou natolik, že vznikne celá řada problémů, se nenaplnily. Úmysl vyjít vstříc požadavkům sedláků, tj. povolit porazit doma (formou domácí porážky) skot pro vlastní spotřebu, se ukázal jako správný. Od počátku letošního roku bylo vydáno, s výjimkou Prahy, celkem 836 povolení k domácí porážce skotu. Nahlášeno posléze bylo 576 porážek a…

 

Zveřejněno: 23.08.2012

Všechny dotazy a stížnosti spotřebitelů řešíme

 

Státní veterinární správa již třetím rokem zpracovává na základě Doporučení Komise z 12. 5. 2010 statistiku dotazů a stížností, které SVS za rok obdržela od spotřebitelů. Toto „Doporučení o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů“ vydala Komise dne 15. května 2010. Tato informace má sloužit Evropské komisi k Hodnotící zprávě o spotřebitelských…

 

Zveřejněno: 22.08.2012

Ani pes by neměl pít ledovou vodu

 

„Tento způsob léta zdá se býti….“ hezká citace klasika a letos je vážně pravdivá. Střídání teplot, její velké výkyvy, to nesvědčí ani lidem, ani chovaným zvířatům Obvyklé rady je třeba brát skutečně vážně – pokud možno se zvířaty necestovat, a pokud je to nezbytné, tak jen ráno, však i večer v 19 hodin je teplota ve…