Zveřejněno: 22.08.2012

Prověřili jsme české, německé a polské maso na PCB: OK

 

V uplynulých čtrnácti dnech jsme prověřili na obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) na našem trhu obchodované vepřové a hovězí výsekové maso, šlo o zásilky z Německa a Polska. Celkem jsme uskutečnili 24 vyšetření. Všechny vzorky vyhověly maximálnímu limitu. A proč takovéto vyšetření? Nařízení Komise č. 1881/2006, které stanoví limity PCB, bylo totiž novelizováno s tím, že od…

 

Zveřejněno: 15.08.2012

S medem jsou problémy minimální

 

Každoročně se touto dobou objevují prognózy, jak to bude letos s medem, bude ho dostatek, bude ho málo, jak kvalitní bude? Těžko si představit takovou klimatickou či nákazovou pohromu, aby se to negativně projevilo na produkci medu. Přesto, že se čas od času objevují ohniska výskytu moru včelího plodu, popřípadě jsou včelstva napadena roztočem způsobujícím…

 

Zveřejněno: 10.08.2012

I Kozina by se… tomu smál

 

Chodská pomazánka s lososem a olivovým olejem? Že by další chodská specialita, kromě chodských koláčů a dudáckých slavností? Zřejmě nikoli, jde o tavený výrobek, balení typu „buřtík“ o váze 100 g, ze kterého se zmíněná dobrota vytlačuje. Překvapeni byli inspektoři Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj, když z balení chodské pomazánky s lososem a olivovým olejem „vytlačili“…

 

Zveřejněno: 09.08.2012

Tuňák s histaminem byl zlikvidován

 

Chodská pomazánka s lososem a olivovým olejem? Že by další chodská specialita, kromě chodských koláčů a dudáckých slavností? Zřejmě nikoli, jde o tavený výrobek, balení typu „buřtík“ o váze 100 g, ze kterého se zmíněná dobrota vytlačuje. Do ČR bylo doručeno v polovině července ve dvou zásilkách celkem 90 kg mražených steaků tuňáka bez kůže, které…

 

Zveřejněno: 08.08.2012

Nejen veterináři vědí, co a jak jíst

 

Pozornost věnovaná tomu, co člověk jí, je jistě chvályhodná, ale jen potud, pokud jde o „dobrou věc“.  To znamená, že by měl člověk při vstřebávání informací umět rozlišovat osvětu, rozšiřování znalostí, a skutečné varování od obchodních sdělení a reklamy. Nestačí se upamatovat na základní biologické znalosti ze základní školy? Opravdu nemusí být člověk vystudovaným veterinárním…

 

Zveřejněno: 02.08.2012

S teplotou při prodeji jsou v létě problémy

 

V horkých dnech je třeba dbát na dodržování stanovených teplot, inspektoři krajských veterinárních správ se stále setkávají s problémy. Uvádíme některé případy za uplynulých 10 dní. Ve Středočeském kraji na farmářském trhu v Sázavě nabízeli zhruba 25 kg masných výrobků při vyšších než povolených teplotách a15 kg mléčných výrobků a sýrů. Také na farmářském trhu v Lomnici…

 

Zveřejněno: 31.07.2012

Strategické cíle SVS v oblasti zdraví zvířat

 

Na webových stránkách Státní veterinární správy je nyní dostupná publikace „Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2011“, ze které vyplývá, jaká je nákazová situace V ČR. Jsou zde uvedeny veškeré výsledky vyšetřování a monitoringu tak, jak stanoví Metodika kontroly zdraví zvířat. Naše republika je uznána za zemi prostou celé řady nákaz…

 

Zveřejněno: 27.07.2012

Jaké je riziko Aujeszkyho choroby v ČR

 

O této nákaze lze uvést, že je nebezpečná pro více druhů zvířat, přičemž prase je považováno za přirozeného hostitele, od kterého je nákaza přenosná na skot, ovce, kozy, psy, kočky, králíky i na volně žijící živočichy, u kterých vyvolává nesnesitelné svědění a následný úhyn.

 

Zveřejněno: 27.07.2012

V kolostru z Königsbrunnu může být sklo

 

Státní veterinární správa obdržela informaci systémem RASFF, že v německém výrobku Colostrum – Blue Nature – 125 ml mohou být obsažené skleněné úlomky. Stejnou informaci obdržely také země, kam výrobek byl distribuován: Rakousko, Švýcarsko, Řecko, Kypr, Belgie, Slovensko, Portugalsko a Francie. Státní veterinární správa okamžitě informuje všechny krajské veterinární správy, aby provedly šetření a zaměřily…

 

Zveřejněno: 26.07.2012

Varování zpracovatelům zvěřiny: Pozor na olovo!

 

Státní veterinární správa nyní vyhodnotila mimořádnou kontrolní akci, která probíhala celá měsíc květen a byla zaměřena na masné a rybí výrobky. Předmětem šetření byla analýza olova, konzervačních látek, potravinářských barviv, mikrobiální kontaminace a soulad v označování složení. V celé ČR bylo provedeno celkem 172 kontrol a inspektoři krajských veterinárních správ odebrali 198 vzorků. Za nejzásadnější zjištění považujeme…