CS / EN
03.10.2012

Pohodu, pohodu!

Pozítří, ve čtvrtek 4. října, se na svatého Františka z Assisi slaví Mezinárodní den zvířat. Tento světec byl vybrán za patrona zvířat proto, že s nimi dovedl hovořit a měl je rád. Viděl v nich tvory, kteří mu někdy rozuměli lépe než lidé.

Státní veterinární správa má v gesci dozor nad tím, jak je nakládáno s chovanými zvířaty, a to nejen hospodářskými, ale i zájmovými či volně žijícími. Státní veterinární dozor se věnuje všem zvířatům, ale především hospodářským. V loňském roce bylo uskutečněno přes 10 000 kontrol v chovech a bylo zjištěno zhruba 800 závad. Počet podnětů od občanů mírně klesá, v loňském roce jich bylo 430 (v roce 2009 jich bylo 442). Od roku 1992, kdy byl přijat zákon na ochranu zvířat proti týrání, bylo podle údajů Ministerstva spravedlnosti za trestný čin týrání zvířat odsouzeno 375 osob.

Situace se rok od roku stále mírně lepší. V poslední době se například již nesetkáváme s případy týrání zvířat vyplývajícími z neodborného přístupu k chovu zvířat jako na počátku devadesátých let, kdy se do podnikání pouštěly osoby s nedostatečnými znalostmi. Kladně lze hodnotit také spolupráci s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou zvířat, jako například s Nadací na ochranu zvířat či Společností pro zvířata. Tyto organizace se také podílejí na přípravě novelizace veterinární legislativy a jejich podněty bere Státní veterinární správa vážně.

Na druhou stranu se stále opakují snahy některých subjektů dehonestovat chovatele hospodářských zvířat, například tvrzením, že se prasatům trhají zuby či, že se jim bolestivě „řežou“ ocásky. Není to pravda. Kupírování ocásků je již zakázáno a ani špičáky se netrhají. Stejně tak je třeba vyvrátit tvrzení o plošném podávání antibiotik, která se pak dostávají do potravního řetězce. Žádné takové poznatky orgány státního dozoru nemají, antibiotika se smějí podávat jen z léčebných důvodů a musí se dodržet ochranná lhůta. O výsledcích kontrol je možné se přesvědčit v publikaci Program ochrany zvířat, situace v roce 2011, popřípadě z publikace Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami, situace v roce 2011, které jsou k dispozici na stránkách www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Odkaz na původní článek