CS / EN
23.11.2012

České Budějovice potřetí!

Je řeč o soutěži středních veterinárních škol. Tedy přesně o soutěž žáků středních škol s veterinárním zaměřením, která se jmenuje Cena ústředního ředitele Státní veterinární správy. A dne 21. 11. odpoledne Milan Malena, ústřední ředitel SVS, předal ocenění vítěznému družstvu z Českých Budějovic. Studenti z této střední veterinární školy stáli od roku 2007 na pomyslných stupních vítězů již potřetí.

Letošní již 6. ročník soutěže žáků středních odborných škol (SOŠ) s veterinárním zaměřením ve veterinárních znalostech a dovednostech o „Cenu ústředního ředitele SVS“  se opět konala ve Školicím středisku Státního veterinárního ústavu v Praze Lysolajích, ve dnech 19. – 21. 11. 2012.

Soutěže se opět zúčastnilo 7 škol, z toho 2 ze Slovenska, jako v loňském roce. Letošní výsledky: 1. České Budějovice, 2. Hradec Králové, 3. Boskovice, 4. Kroměříž, 5. Nitra, 6. Košice, 7. Třebíč.

Družstva byla čtyřčlenná, a soutěžilo 7 družstev, tedy celkem 28 žáků – studentů 4. ročníků SOŠ ve 4 disciplínách. Výsledky vyhodnocovala pětičlenná „hodnotitelská komise“, kterou jmenoval ústřední ředitel. Předsedkyní byla Bohuslava Tremlová, proděkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně (a zároveň přednostka Ústavu vegetabilních potravin a rostlinné produkce VFU).

Z výsledků disciplín, ve kterých družstva studentů soutěžila, si lze učinit obrázek jak o jejich úrovni, tak i o úrovni škol. Je však třeba říci, že rozdíly zase nejsou tak velké, takže i ti na posledních místech mohli odjet se ctí. Studenti nejprve prezentovali své město, svou školu a motivaci ke studiu. Nezbytný byl test odborných znalostí. Soutěž v odborných dovednostech, to šlo také do tuhého, práce v laboratoři a vyhodnocení výsledků, šlo o mléko, práci s preparáty, kultivaci a vyhodnocení. A čtvrtou disciplínou bylo představení ročníkové práce plus vize, osobní vize do budoucna. Však půl roku před maturitou by mohli mít studenti jasno.

Milan Malena všem poděkoval za účast, poblahopřál vítězům a vyjádřil se v tom smyslu, že bylo velmi hezké, kdyby i z těchto absolventů někteří mohli najít dobré uplatnění v rámci orgánů státního veterinárního dozoru.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Odkaz na původní článek