Zveřejněno: 13.05.2011

Dotace jen když se plní podmínky

 

Jedním ze základních kritérií pro to, aby zemědělci mohli obdržet dotace, je hledisko, jak zacházejí s hospodářskými zvířaty. Ano, jde o tzv. pohodu zvířat neboli welfare. A to kontrolují inspektoři místně příslušných krajských veterinárních správ. Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), který je administrátorem dotací, uzavřel se Státní veterinární správou ČR smlouvu o provádění kontrol….

 

Zveřejněno: 12.05.2011

Kontroly v místech určení mají přesnější rámec

 

Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., týkající se kontrol v místech určení, které provádějí orgány státního veterinárního dozoru, nabývá platnosti od 15. 5. 2011. Toto nařízení bylo iniciováno kauzami z počátku letošního roku, kdy se objevilo jisté nebezpečí z potenciálně kontaminovaných potravin. Do budoucna mohou povinnosti příjemců, kterých se budou muset zhostit, případným problémům zabránit. Příjemci živočišných…

 

Zveřejněno: 11.05.2011

Do EU maso (a živočišné produkty) ani poštou!

 

Pokud jde o cestující ze třetích zemí, tj. ze zemí, které nejsou členy EU, ti dobře vědí, že již několik let platí zákaz dovozu většiny potravin živočišného původu určených pro vlastní spotřebu na území Unie. Na letištích a dalších vstupních místech, např. pobočce České pošty v Praze 5 Košířích, jsou umístěny informační plakáty, ĆSA informuje prostřednictvím…

 

Zveřejněno: 05.05.2011

Zhodnocení „Akce vejce“

 

Již tradičně se v období předvelikonočním veterinární inspektoři soustředí na kontroly vajec, která míří na náš trh. I letos jsme zjistili problémy a přes 26 000 vajec bylo pozastaveno, tj. nepropuštěno do tržní sítě, a buď vráceno zpět dodavateli, nebo zlikvidováno v asanačním podniku. Z problematických vajec bylo zhruba 5 000 vajec z Polska špatně značených nebo neoznačených…

 

Zveřejněno: 02.05.2011

Stále bez aviární influenzy

 

Nákazová situace v chovech drůbeže i u volně žijících ptáků, pokud jde o vysoce patogenní aviární influenzu, tj. ptačí chřipku, je nadále příznivá. Na celém území ČR monitoruje Státní veterinární správa situaci, to znamená, že se vyšetřují podezřelé náhlé úhyny drůbeže v chovech, hromadné úhyny volně žijících ptáků, ale třeba i jednotlivé kusy vodních ptáků. Letos…

 

Zveřejněno: 28.04.2011

Vakcinace proti BT od 28. 4. již jen dobrovolná

 

Ano, je tomu tak doopravdy, již více než 3 roky se u nás díky pochopení Ministerstva zemědělství ČR povinně vakcinovalo proti katarální horečce ovcí, neboli bluetongue. Podle odborného stanoviska veterinárních orgánů EU má vakcinace smysl, probíhá-li aspoň 3 roky a díky prostředkům, které zajistilo MZe ČR, u nás proběhla i jarní vakcinace na počátku čtvrtého…

 

Zveřejněno: 27.04.2011

Závadné belgické vepřové pozastaveno a vrací se

 

Než belgické dozorové orgány zjistily 8. 3. a potvrdily 12. 4. nadlimitní obsah sulfadiazinu ve vepřovém mase, již směřovalo na trh, a to i do ČR. Tuto informaci belgické orgány zveřejnily Systémem rychlého varování – RASFF až dne 18. 4., a to byl signál pro naši Státní veterinární správu. Ze dvou zásilek ve výši 34…

 

Zveřejněno: 19.04.2011

Pozor na „véžetpé“ ze třetích zemí

 

Od 1. 5. 2011 bude možné do EU dovážet VŽP (vedlejší živočišné produkty) z tzv. třetích zemí pouze ze závodů schválených pro obchodování s EU. Od 4. 3. 2011 totiž nabyla účinnosti nová nařízení (ES) č. 1069/2009 a (EU) č. 142/2011. Článek 30 nařízení (EU) č. 142/2011 totiž stanovuje, že „seznam zařízení a podniků ve…

 

Zveřejněno: 13.04.2011

Jak zacházet s prasečími hlavami…

 

Na základě nového evropského nařízení může jít ulovené divoké prase určené pro uvádění do oběhu dále bez hlavy. Vychází se tak vstříc lovcům, kteří si chtějí nechat zpracovat kančí hlavu jako loveckou trofej ve schváleném preparátorském závodě. Již totiž nabyla účinnosti novela Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004, která mimo jiné upravuje také podmínky…

 

Zveřejněno: 12.04.2011

Kéž je ptákům je do zpěvu

 

Přestože se druhová rozmanitost, zejména ptactva, v souvislosti s měnícími se krajinopotvornými počiny člověka mění, řady druhů ptáků totiž ubývá, lze zaznamenat i pozitivní a pro někoho překvapivé změny. Zaposlouchá-li se nyní leckdo v podvečer, zaslechne zvláštní zpěv, který je charakterizován jako tlukot. Ano, opravdu může jít o slavíka nebo o pěnici slavíkovou. Tito teplomilní…