Zveřejněno: 08.04.2011

Farmářské trhy – letos druhým rokem

 

Státní veterinární správa ČR vnímá se sympatiemi tradiční prodej potravin živočišného původu, který byl nyní znovu objeven. Ano jde o způsob, kterému se dnes říká „farmářské trhy“.  I takovýto prodej má svá pravidla. Například, probíhá-li na schválených trzích a tržištích, vykonávají zde dozor inspektoři místně příslušných krajských veterinárních správ. Proto SVS ČR sepsala desatero zásad,…

 

Zveřejněno: 07.04.2011

Japonské potíže

 

Zdá se, že japonské potíže s nehodou  jaderné elektrárny ve Fukušimě hned tak neskončí, proto Evropská Komise uložila zvláštním nařízením členským zemím, zatím do konce června, věnovat zvýšenou pozornost dovozům z Japonska. Na základě tohoto prováděcího nařízení požaduje EU, aby produkty z postižených oblastí byly vybaveny výsledky vyšetření na radioaktivitu (přítomnost radionuklidů), což kontrolní orgány na vstupních místech…

 

Zveřejněno: 30.03.2011

Jaký bude veterinární zákon?

 

Již v loňském roce byla připravena novela veterinárního zákona a jejím hlavním tématem bylo pokud možno zjednodušit život zemědělcům i zpracovatelům, jak již avizoval ministr zemědělství. Letos novela zákona prošla prvním čtením v Parlamentu ČR a dopadne-li vše podle očekávání, do léta se jí bude zabývat Senát a mohla by nabýt účinnosti 1. 1. 2012….

 

Zveřejněno: 29.03.2011

Aviární influenza není zapomenuta

 

To, že se na území ČR vyskytla aviární influenza (ptačí chřipka) naposledy před čtyřmi lety, a to vysoce patogenní H5N1 a dva roky na to i nízce patogenní a od té doby již nikoli, neznamená, že riziko neexistuje.

 

Zveřejněno: 22.03.2011

Kontroly zaručených tradičních specialit jsou na veterinářích

 

V médiích již proběhla informace, že ke dni 14. 3. 2011 nabyla účinnosti čtyři nová nařízení Evropské Komise vztahující se k „Zaručeným tradičním specialitám“. Nařízení byla vydána v souvislosti se zápisem masných výrobků do rejstříku Zaručených tradičních specialit, který vede (EK) a jedná se o Špekáčky, Lovecký salám, Spišské párky a Liptovský salám. Jsou to tato nařízení:…

 

Zveřejněno: 16.03.2011

Japonský problém

 

Státní veterinární správa ČR je připravena ke kontrolám, ke kterým vybízí evropská Komise. Problém Japonska řeší její orgán, DG SANCO (Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele), a to zatím doporučuje s okamžitou platností provádět analytické rozbory krmiv a potravin rostlinného i živočišného původu (zejména rybí produkty). Vzhledem k možnému šíření radioaktivity je možné, že…

 

Zveřejněno: 16.03.2011

Sledujeme rezistenci salmonel a kampylobaktera k antibiotikům

 

Při intenzivním používání antibiotik časem dochází k tomu, že se u některých mikroorganismů vyvine rezistence k těmto léčivům. Jedním z úkolů veterinárního dozoru je tyto trendy sledovat a pokud možno jim předcházet. Ve státních veterinárních ústavech testujeme vzorky masa skotu, prasat, drůbeže, krmiv a syrového kravského mléka na přítomnost nejzávažnějších původců nemocí přenosných na lidi…

 

Zveřejněno: 15.03.2011

Pangasius není hrozbou

 

Zdá se, že je na obzoru další kauza – na základě pořadu německé televize se objevují dotazy, jak je to s pangasem na našich pultech. Není nejmenší důvod k obavám, ty potraviny, které byly uvolněny do tržní sítě, musely splnit podmínky zdravotní nezávadnosti. Přesvědčují se o tom orgány našeho státního veterinárního dozoru i kontrolní orgány…

 

Zveřejněno: 09.03.2011

Cestování 2011

 

Asi je to dlouhou a studenou zimou, že se již lidé těší na dovolenou a dotazují se, zda je něco nového v předpisech pro cestování se zvířecími miláčky. Asi nic zásadního, stále je základním požadavkem vakcinovat cestujícího psa, kočku, ale i fretku proti vzteklině. Ale nové je přece jen něco, to, o čem jsme již…

 

Zveřejněno: 07.03.2011

Včely přežily zimu, zdá se, dobře

 

Dosud je vyšetřena většina vzorků zbytků ze dna úlů, tzv. měli, a je zřejmé, že v úlech to vypadá podobně, jako tomu bylo v uplynulém roce. Situace, jakou zažili včelaři před třemi lety, kdy varroáza způsobila velké ztráty včelstev, se nebude opakovat. Díky důslednému zimnímu ošetřování je tento víceméně setrvalý úspěch podmíněn tím, že včelaři…