Zveřejněno: 03.03.2011

Jaro je již za dveřmi

 

Prodlužující se den znamená, že se v hospodářstvích i v přírodě něco začíná dít. Na sklonku zimy například přivádějí na svět ovce jehňata, tzv. se bahní, přilétají tažní ptáci a včely vyrážejí na svůj první prolet po zimě. A blížící se jaro je také dobou, kdy zkušený chovatel hospodářských zvířat ví, že mohou hrozit určitá…

 

Zveřejněno: 25.02.2011

Králíci z Číny zadrženi, nepropuštěni

 

Díky okamžitému zásahu orgánů státního veterinárního dozoru byla zachycena celá zásilka 13 tun mražených králíků z Číny, ve které byl zjištěn nadlimitní obsah rtuti. Informaci jsme obdrželi Systémem rychlého varování RASFF a Městská veterinární správa v Praze ve spolupráci s Krajskými veterinárními správami pro Středočeský a Jihočeský a kraj okamžitě dohledala, zajistila a nařídila pozastavit celou problematickou…

 

Zveřejněno: 24.02.2011

V SVÚ Praha poznají nejen infekční anémii koní

 

Stačí projet okolí velkých měst, Prahy zejména, a kterých zvířat uvidí bystrý pozorovatel nejvíce? Nyní kromě hejn čížků a havranů to asi budou koně. Ještě donedávna hospodářská zvířata, nyní spíše zájmová. A se vzrůstajícími počty chovaných koní, i s jejich obchodováním a cestováním vzrůstají požadavky na veterinární péči, a v neposlední řadě i na laboratorní…

 

Zveřejněno: 21.02.2011

Německé pudinky s peroxidem

 

Jakmile Státní veterinární správa ČR obdržela v pátek 18. 2. večer prostřednictvím systému rychlého varování  RASFF informaci, že i do ČR směřovalo několik šarží pudinků, které by mohly obsahovat peroxid vodíku, podnikla odpovídající kroky. V sobotu 19. 2. zajistil dovozce Alimpex Food a.s. na příkaz SVS ČR velkou část zásilky ještě v distribučním skladu s tím, že do…

 

Zveřejněno: 17.02.2011

Opakování je matkou moudrosti

 

Kéž by tomu tak bylo, aby seriózní a pravdivé informace Státní veterinární správy ČR byly vnímány jako „transparentní a důvěryhodné“, jak bylo například uvedeno v závěrečné zprávě z Generálního auditu z Food and Veterinary Office, který hodnotil úroveň našeho státního veterinárního dozoru. U většiny veřejnosti tomu tak je, jak například svědčila statistika pořadu Hyde park…

 

Zveřejněno: 17.02.2011

Vakcinace proti katarální horečce ovcí už jen dobrovolná

 

Letos se již čtvrtým rokem vakcinují přežvýkavci, tj. zejména skot a ovce proti katarální horečce ovcí. Jelikož se již nevyskytl další případ tohoto onemocnění, nebude po dokončení jarní vakcinace v nařízené vakcinaci pokračováno. Vzhledem ale k možnému obchodování se zeměmi, kde negativní „zkušenost“ s katarální horečkou neměli a požadují, aby byla zvířata vakcinována, umožňuje nyní SVS ČR,…

 

Zveřejněno: 16.02.2011

Generální audit ČR dopadl pro veterinární dozor dobře

 

Dnes jsme byli seznámeni s výsledky generálního auditu, který provedli v roce 2010 inspektoři DG SANCO  (Generální ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele) – speciálně z FVO (Food and Veterinary Office). S kladným hodnocením státního veterinárního dozoru můžeme být spokojeni. Od počátku ledna do prosince 2010 proběhlo v ČR v rámci Generálního auditu sedm misí, které doplnily poznatky…

 

Zveřejněno: 14.02.2011

Problémy s dioxiny na Islandu

 

Na Islandu zjistili nadlimitní obsah dioxinů v mléce, v hovězím mase a ve skopovém mase. Státní veterinární správa ČR, přestože systémem rychlého varování RASFF žádné varování neobdržela, prověřila případná rizika. Zjistili jsme, že do ČR v dotčené době žádné zásilky těchto komodit z Islandu nesměřovaly. Podle dostupných informací jde na Islandu o lokální problém, nicméně…

 

Zveřejněno: 10.02.2011

Zase závadná tresčí játra

 

Jako příklad, „jak se to má“, může svědčit spolupráce s Občanským sdružením spotřebitelů TEST, které nakoupilo a nechalo vyšetřit 8 vzorků tresčích jater. U jediného výrobce (z Polska) zjistili nadlimitní množství dioxinů. Okamžitě kontaktovali Státní veterinární správu ČR. Vzápětí jsme podnikli příslušné kroky, provedli jsme šetření u firmy Gaston, která výrobek nevyhovující šarže tresčích jater…

 

Zveřejněno: 10.02.2011

Uplatňujeme takové nástroje, o kterých bylo rozhodnuto včetně finančních

 

Jde o reakci na článek v týdeníku Zemědělec č. 6/2011 – „Nástroje zatím neumíme uplatnit“. Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, asi opravdu nelze nereagovat na vyjádření místopředsedy zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který v rozhovoru pro týdeník Zemědělec uvedl…“že v případě nutnosti by se musel důsledně kontrolovat skutečně každý kamion,…