Zveřejněno: 18.01.2011

Pokrok z Bruselu a z ČR

 

Dnes na zasedání Stálého výboru pro zdraví zvířat a potravní řetězec v Bruselu jednal Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, o dvou otázkách. První otázka se týkala nepovolení možnosti vyšetřovat skot od 48 měsíců namísto od 30 měsíců jako dosud. Rozporovali jsme stanovisko EFSA (Evropského úřadu pro potraviny), na základě kterého Komise požadovanou…

 

Zveřejněno: 18.01.2011

Německé vepřové bylo zatím v pořádku

 

Ze zásilky 4 500 kg masa, které šlo podle informací z Německa do ČR z farmy, kde byly „dioxinové problémy“, šla zhruba polovina do Středočeského kraje, kde bylo maso rozdistribuováno v malých množstvích především do veřejného stravování a podařilo se dohledat a ještě pozastavit 145 kg, v Ústeckém kraji se podařila dohledat a pozastavit asi…

 

Zveřejněno: 14.01.2011

Nedůvěryhodná vejce z Německa

 

V těchto dnech nařídila Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj stáhnout z trhu zásilku vajec německého původu, kterou obchodovala do České republiky firma Česká drůbež, s.r.o. Vejce byla označena veterinárním schvalovacím číslem třídírny v Německu, které není uvedeno na seznamu schválených závodů uveřejněném na oficiálním německém seznamu schválených subjektů.   S firmou Česká drůbež, s.r.o. se zahajuje…

 

Zveřejněno: 12.01.2011

V Bulharsku opatření proti slintavce a kulhavce

 

Je to sice daleko od ČR, přesto si případy slintavky a kulhavky v Bulharsku zasluhují pozornost. O prvním pozitivním nálezu slintavky u zastřeleného divokého prasete informovala bulharská strana již 5. ledna. Dne 9. ledna 2011 byla Evropská komise a následně ostatní členské státy, informovány o vzniku ohniska slintavky a kulhavky u hospodářských zvířat ve vesnici…

 

Zveřejněno: 11.01.2011

Chladit ale nemočit!

 

Aby se čerstvé drůbeží maso dalo bez ohrožení zdravotní nezávadnosti dobře distribuovat a nepodléhalo rychle zkáze, chladí se. Evropskou legislativou jsou stanoveny tři povolené metody chlazení, a to vzduchem, dále vzduchem s postřikem a pak ve vodní lázni. Tento třetí způsob s sebou nese ale jistá rizika, na který Státní veterinární správa ČR již několikrát…

 

Zveřejněno: 06.01.2011

Slintavka a kulhavka na jihovýchodě

 

Nejen ČR, ale i ostatní členské státy věří, že se slintavka a kulhavka z Bulharska nezavleče dál do Unie. Bulharské veterinární dozorové orgány totiž zjistily u divokého prasete v provincii Burgas onemocnění slintavkou a kulhavkou.  Nález potvrdila referenční laboratoř EU v britském Pirbrightu. O zjištění SLAK (slintavky a kulhavky) neboli FMD (Foot and Mouth Disease)…

 

Zveřejněno: 05.01.2011

Dioxiny sledujeme, v ČR problém není

 

V Německu v posledních dnech řeší nepříjemný problém se zjištěním nadlimitního množství dioxinů v krmném tuku, který byl použit pro výrobu krmných směsí pro drůbež a prasata. Existuje tedy závažné riziko, že se tyto rakovinotvorné látky kumulují v drůbežím mase, vejcích, popřípadě ve vepřovém mase prostřednictvím závadného krmiva. Státní veterinární správa ČR neobdržela prostřednictvím Systému…

 

Zveřejněno: 05.01.2011

Ve spolupráci s celníky na hranicích

 

Státní veterinární správa ČR provedla ve spolupráci s Celní správou mimořádné kontroly obchodování na hranicích ČR. Akce proběhla ve dnech 1. – 3. 12. 2010 ve 4 krajích, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Moravskoslezském. Státního veterinárního dozoru se týkaly kontroly surovin a potravin živočišného původu. Všechny dovážené komodity byly v pořádku. Proběhlo celkem 12 kontrolních akcí…

 

Zveřejněno: 03.01.2011

Ke zdraví zvířat je třeba přistupovat aktivně

 

Stručně by se dalo říci, že zdraví je důležitým faktorem efektivity chovu skotu. Státní veterinární správa ČR dělá vše proto, aby tomu tak bylo a chovatelé to dobře vědí. Ano, efektivní produkce je možno dosáhnout jen od zdravých zvířat. Nebezpečné nákazy jako například slintavka a kulhavka a jiné v současné době bezprostředně nehrozí. ČR je dlouhodobě…