Zveřejněno: 18.05.2011

Pohřbít nebo zahrabat?

 

Oba pojmy jsou v případě smrti zvířete poněkud zavádějící, první je hodně antropomorfní, druhý zase nezní příliš citlivě, zejména když jde o „rozloučení“ se zvířecím členem rodiny. Z hlediska veterinárního termín „neškodně odstranit“ je sice technicky správný, ale zase je pro leckoho příliš „technický“.

Ať tak, či onak znění veterinárního zákona umožňuje těm, kdo nechtějí své domácí zvíře „neškodně odstranit“ v asanačním podniku, zachovat se, jak jim velí cit.

Je tedy možné zvíře, se kterým člověk dlouhá léta žil, pohřbít a pietní místo posléze i udržovat.  Tuto možnost legislativně upravuje veterinární zákon v § 40 odst. 4,: „chovatel může sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver (tělo) zvířete v zájmovém chovu, pokud tento nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koně v zájmovém chovu může chovatel neškodně odstranit sám na vlastním pozemku jen se souhlasem krajské, v Praze městské, veterinární správy a za podmínek jí stanovených.“

Základní podmínkou pohřbení je, že se jedná o zájmové zvíře, (tedy vlastníkem je občan a nikoli právnická ani fyzická osoba, což se týká i koně, ale zde musí souhlasit místně příslušná krajská veterinární správa), jde o vlastní pozemek a bere se ohled na ochranu životního prostředí. Například v bezpečné vzdálenosti od studny. Předepsanou hloubkou 80 cm se rozumí nad tělem zvířete. Zahrabání na jiném než vlastním pozemku není povoleno, a může být i postihováno vysokou pokutou.

Co tedy má dělat ten, kdo vhodný vlastní pozemek, nemá? Může kadáver (tělo uhynulého zvířete) předat veterináři, který zajistí odvoz do asanačního podniku. Druhou možností je zavolat do asanačního podniku přímo. Je možná i kremace, s následným vrácením urny s ostatky, takové krematorium je v ČR v Brně.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…