Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…

 

Zveřejněno: 16.12.2011

Teplé maso vráceno do Německa

 

Dnes při kontrole v místě určení zjistili inspektoři Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj u zásilky výsekového vepřového masa z Německa vysokou teplotu a mírné smyslové změny. Místo teploty do 7 °C naměřili 12, 2 °C – 15, 9 °C. Z tohoto důvodu KVS pro Olomoucký kraj nařídila nepropustit do tržní sítě 6 669 kg vepřového masa od výrobce…

 

Zveřejněno: 16.12.2011

Loni touhle dobou

 

Loni touhle dobou jsme avizovali, jak budou probíhat kontroly zdraví zvířat a povinná vyšetřování. Hovořili jsme o úspoře peněz v důsledku stále se lepšící nákazové situace hospodářských i volně žijících zvířat. Ukázalo se, že šlo o správné kroky. U drůbeže byla v reprodukčních chovech slepic ve vztahu k výskytu salmonel natolik příznivá nákazová situace, že letos mohla…

 

Zveřejněno: 15.12.2011

Co výrobek, to jiná etiketa

 

Někdy si zákazník v obchodě připadá jako detektiv, ale vyplatí se to. Informace na etiketách výrobků musejí splňovat podmínky dané předpisy, a u potravin živočišného původu jsou někdy doslova životně důležité.

 

Zveřejněno: 14.12.2011

Vize do příštího roku

 

Změní se něco podstatného v organizaci státního veterinárního dozoru, když se toho tolik mění a hovoří se o úsporách? Dojde ke změně, která vyplývá jednak z programu vlády, jednak z novely veterinárního zákona, která nabude účinnosti prvního ledna 2012. Kromě odborných záležitostí, jejichž smyslem je zachovat efektivitu státního veterinárního dozoru a zjednodušit život chovatelů a zpracovatelů, je…

 

Zveřejněno: 09.12.2011

Alergici, pozor na masové kuličky!

 

V rámci namátkové kontroly v místě určení zjistili inspektoři Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj nedeklarovanou sojovou bílkovinu v mražených masových kuličkách dodávaných do obchodního domu IKEA. Sojová bílkovina je alergen, a ten musí být označen na obale (vyplývá to z Nařízení komise 2000/13/EC), čili jde o nebezpečí pouze pro alergiky na sojovou bílkovinu. Jde…

 

Zveřejněno: 08.12.2011

Nejen zateplit ale i větrat!

 

Zejména v zimním období je zajisté žádoucí umět hospodařit s teplem. Ovšem nikoli jenom tak, že se „ucpou“ okna a dveře. To zkušení chovatelé velmi dobře vědí. I větrat je třeba, zejména prostory, kde jsou ustájena hospodářská zvířata. Nejde totiž jen o přísun čerstvého vzduchu, kyslíku, ale i odvod pachů a plynů, jako je oxid…

 

Zveřejněno: 07.12.2011

Žít ještě chvíli a darovat svobodu?

 

Přestože na většině prodejních míst, kterých je k dnešnímu dni v například v Praze registrováno 76 (odhad maximálně 150), je možné si kapra nechat odborně zabít, popřípadě vykuchat, ne každý ale tuto možnost využije. Státní veterinární dozor kontroluje welfare, tj. pohodu všech hospodářských zvířat, jak je s nimi zacházeno, tudíž i kaprů, kteří jsou před Vánoci…