Zveřejněno: 06.12.2011

Opět listerie, dnes v sýru ze Slovenska

 

Po včerejší informaci systémem rychlého varování RASFF, že do ČR přišlo z Rakouska 108 kg sýru Spar Natur pur Bergkäse 200g, doba minimální trvanlivosti 9. 2. 2012, ve kterém byla zjištěna nadlimitní přítomnost bakterií Listeria monocytogenes dnes nové varování, které se týká sýru ze Slovenska. Slovensko a uvádí, že při úřední kontrole ve výrobně, byla ve…

 

Zveřejněno: 05.12.2011

Kapři v ulicích

 

Než se nadějeme, bude tu poslední adventní týden, kdy lze spatřit v ulicích prodej kaprů – ovšem nejde o atrakci, ale o tradiční sezónní prodej kaprů určených pro štědrovečerní stůl. Přestože se tento způsob prodeje potravin může někomu jevit jako anachronismus, je třeba si uvědomit, že prakticky po celý rok je možné si koupit ve…

 

Zveřejněno: 01.12.2011

Šproty z Lotyšska vrátit

 

Opět jde o problém s rybičkami z Pobaltí, tentokrát jsou to šproty v oleji z Lotyšska, ve kterých bylo zjištěno nadlimitní množství benzo(a)pyrénu. Ze skladu a distribuce se stahují konzervované šproty v oleji z Lotyšska. Bylo v nich zjištěno nadlimitní množství benzo(a)pyrenu, čímž došlo k porušení čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1 písm. c) a přílohy oddílu…

 

Zveřejněno: 01.12.2011

Živý dárek není dárek ale závazek

 

Jak se krátí čas předvánoční, který se po začátku Adventu stále více zrychluje, podlehne leckdo při přemýšlení o dárku svým blízkým, a pořídí jim, jemu, jí, zvířátko. Je však třeba přemýšlet, zda potenciální obdarovaný o zvíře vůbec stojí, zda je schopen se o ně postarat a poskytnout mu všechno, co potřebuje, aby nestrádalo, a zda…

 

Zveřejněno: 30.11.2011

Vakcinovat proti bluetongue je možné již jen do 31. 1. 2012

 

Státní veterinární správa ruší mimořádná veterinární opatření označená jako nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2267/2011 ze dne 28. 4. 2011 z toho důvodu, že byla ČR ozdravena od katarální horečky ovcí a na celém území republiky se ruší uzavřené pásmo. To znamená, že nařízení o Mimořádných veterinárních opatřeních, vydané SVS dne 28. 11. 2011 nabývá…

 

Zveřejněno: 24.11.2011

Letos již 5. ročník soutěže středních veterinárních škol o pohár ústředního ředitele SVS

 

Ve státním veterinárním dozoru mají uplatnění kromě veterinárních lékařů též absolventi středních veterinárních škol, proto již před pěti lety Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, vyhlásil motivující soutěž pro studenty těchto škol. Letošní již pátý ročník proběhl ve dnech 21. – 23. 11. ve Školicím středisku Státního veterinárního ústavu v Praze. Pro studenty i…

 

Zveřejněno: 24.11.2011

Živé betlémy

 

Asi nikdo nebude pochybovat o tom, že v onom „pravém“ Betlémě, podobně jako v dnešních „živých betlémech“ nebyli a nejsou oslík, ovce, ani volek týráni. Také se o tom v uplynulých letech před Vánoci přesvědčovali veterinární inspektoři. Nicméně je vhodné připomenout, že ten, kdo živé betlémy pořádá, musí prokázat, že se o zde vystupující zvířata…

 

Zveřejněno: 23.11.2011

Kdo měl prsty v málomasých „rybích prstech“?

 

Na základě výsledků vyšetření uvedených v časopisu DTEST provedly Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj a pro Středočeský kraj namátkovou úřední kontrolu výrobků „rybí prsty“ se zaměřením na obsah deklarovaného rybího masa, jak je uvedeno na obale výrobku a na skutečný obsah rybího masa, a to od různých dovozců. Úředně odebrané vzorky byly vyšetřeny ve…

 

Zveřejněno: 18.11.2011

Včelař, který prodává „přímo“, nemusí být schválen ani registrován

 

Od prvního ledna 2012 nabývá účinnosti novela veterinárního zákona č. 308/2011 Sb., která zavádí určité nové povinnosti pro podnikatele, kteří „zacházejí“ s medem. Pro ty včelaře, kteří prodávají med přímo, tj. konečnému spotřebiteli, se nic nemění. O co tedy jde? Pro podnikatele, který zpracovává a uvádí do oběhu med různých chovatelů, vzniká od 1. 1….

 

Zveřejněno: 16.11.2011

O zimním spánku

 

Medvěd, jezevec, plch i včely, ti všichni se již odebírají k zimnímu spánku. Ten si však nemůže dovolit Státní veterinární správa. Od počátku roku 2012 nabývá účinnosti novela veterinárního zákona. Kromě záležitostí, které již byly medializovány, například jde o umožnění domácí porážky skotu aj., to bude znamenat i řadu změn i pro samotnou Státní veterinární…