Zveřejněno: 10.11.2011

Paratuberkulóza problémem?

 

Dá se konstatovat, že v České republice, stejně jako v ostatních zemích EU, je situace v posledních letech obdobná. Vletech 1992 – 1996 doznala nákazová situace v ČR jistého zhoršení po četných dovozech březích jalovic, zejména holštýnského plemene. U tohoto plemene je v současné době výskyt nejvyšší. I přes zvýšený veterinární dozor, který trval u všech…

 

Zveřejněno: 04.11.2011

Zima se blíží rychleji, než si myslíte

 

Není to předčasné na počátku listopadu myslet na krmení volně žijícího ptactva. Německý odborník Peter Berthold ve své knize „Krmit ptáky – ale správně“ například doporučuje ptactvo přikrmovat nejen po celou zimu, ale poznamenává, že je dobré začít již v září, nejpozději v říjnu. Kdo v těchto dnech instaloval krmítko, jistě jeho doporučení potvrdí. Obdobím,…

 

Zveřejněno: 27.10.2011

Obchodování s živými zvířaty

 

Díky úrovni našeho veterinárního dozoru a velmi dobré nákazové situaci je v zemích EU zájem o naše chovná i jatečná zvířata. Svědčí o tom například údaje ze systému TRACES, kde se objevují zajímavá čísla. Například pokud jde o skot, převažuje export nad importem. Od počátku roku putovalo například do Německa 3 841 kusů skotu a dovezeno…

 

Zveřejněno: 26.10.2011

Úlevy vyplývající z nové veterinární legislativy

 

Od počátku roku 2012 nabývá účinnosti novela veterinárního zákona, ze které vyplývá celá řada úlev pro chovatele i provozovatele. Již byla medializována možnost domácí porážky skotu mladšího než 24 měsíců a jelenovitých z farmového chovu na základě povolení místně příslušné krajské veterinární správy. Dále bylo zrušeno veterinární osvědčení k přemístění hospodářského zvířete mimo území kraje, na drůbežích…

 

Zveřejněno: 20.10.2011

Francouzské máslo bylo prošlé a nejen to

 

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj nepropustila do tržní sítě zásilku pěti tun mraženého másla původem z Francie, neboť bylo prošlé a žluklé. Dne 21. 9. 2011 byla do ČR doručena zásilka 5 000 kg mraženého másla původem z Francie. V rámci kontroly v místě určení KVS pro Ústecký kraj zjistila, že se jedná o zboží s prošlým datem spotřeby….

 

Zveřejněno: 20.10.2011

Natržená kuřata bez křídel nechceme

 

Z 80 namátkově vybraných vzorků kuřat z Francie jich 77 nevyhovělo jakostním požadavkům. Šlo o zásilku více než 21 tun mražených kuřat s droby, jakosti B z Francie, výrobce DOUX S. A., identifikační označení FR 29.026.10 CE. Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj po nahlášení příchodu zásilky mražené drůbeže provedla kontrolu v místě určení v Dolních Jirčanech…

 

Zveřejněno: 19.10.2011

Solit nebo nesolit?

 

Kdo ve městě žije a chodí ven, ať už sám (v botách) nebo se psem, jistě by jednoznačně odpověděl, že solením chodníků se mu ničí boty a pes trpí, a to bez ohledu na to, že si boty krémoval a psovi ošetřil tlapky nějakým krémem, dětským olejíčkem nebo jelením tukem. Ten  by tedy jistě zvolal…

 

Zveřejněno: 17.10.2011

Nový fenomén – farmářské trhy

 

I na farmářských trzích vykonávají dozor orgány Státní veterinární správy ČR. Podmínkou je, že musí jít o schválené a registrované tržiště nebo tržnice. Takovýchto prodejních míst je v současné době v celé republice 195, z nichž se na 142 místech konaly tzv. farmářské trhy. Od počátku roku krajské veterinární správy zkontrolovaly 146 tržnic a tržišť…

 

Zveřejněno: 11.10.2011

Co SVS ČR dělá pro podporu chovatelům

 

Státní veterinární správa ČR se soustavně snaží prospívat našim chovatelům, podílela se například na vytvoření kritérií pro čerpání peněz na podporu chovů drůbeže a prasat. A nyní nastává čas, kdy mohou chovatelé drůbeže a prasat žádat o poskytnutí dotací. Jde o státní podporu, která představuje finanční pomoc chovatelům, ale z hlediska veterinárního především motivuje chovatele k ozdravování…

 

Zveřejněno: 07.10.2011

Slony do ČR jen z Grónska nebo z Nového Zélandu?

 

Státní veterinární správa ČR odpovídá na někdy i zdánlivě kuriózní dotazy. Většina se jich samozřejmě týká zdravotní nezávadnosti potravin a podmínek pro uvádění takových potravin do oběhu anebo případných rizik. Vzhledem k tomu, že do kompetence veterinárních orgánů spadá i povolování dovozů některých druhů zvířat, setkali jsme se nyní i s dotazem, za jakých podmínek…