Zveřejněno: 09.09.2011

Estonská rybí moučka byla závadná

 

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj nařídila pozastavit celou zásilku rybí moučky výrobce AS POMES Feeds Estonia, šarže 30-011, a to 24 200 kg, kvůli zjištění nadlimitního množství dioxinů. Vzorek pro vyšetření odebrali inspektoři z krajské veterinární správy v rámci plánovaného monitoringu cizorodých látek. A ve Státním veterinárním ústavu Praha zjistili v rybí moučce překročení limitu stanoveného pro…

 

Zveřejněno: 07.09.2011

Poplach v úle?

 

Kdo jsou nepřátelé včel kromě roztočů způsobujících varroázu, mikroorganismů majících na svědomí mor včelího plodu nebo těch, co způsobují nosemózu? Pravda, tito pouhým okem prakticky neviditelní škůdci působí problémy a ztráty největší, ale je dobré počítat i s těmi „urostlejšími“ nepřáteli. Těch větších škůdců je méně a i méně škodí, patří mezi ně například malý…

 

Zveřejněno: 23.08.2011

Vzteklina je stále ve světě problémem

 

Naši chovatelé, kteří cestují se svými psy za hranice, a to zejména mimo EU, dobře vědí o riziku vztekliny. Řada států se stále potýká s problémem vztekliny, a proto i v našem veterinárním zákoně platí povinnost chovatele zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí ve stáří od 3 – 6…

 

Zveřejněno: 18.08.2011

Plazy ze třetích zemí? Ano, ale s povolením!

 

Dovozy ze třetích zemí do zemí EU, tedy i do ČR, musejí splnit dovozní podmínky. Že to dá rozum? To ano, ale v dnešní době velmi otevřených hranic na to někdo občas zapomene, a stává se to při dovozu terarijních zvířat. Proto připomínáme následující. Zvířata dovážená ze třetích zemí do EU podléhají v místě vstupu do…

 

Zveřejněno: 18.08.2011

Cementový med může být problémem

 

Sice nejde o problém prvotně veterinární, ale na zdraví včelstev se negativně může projevit výskyt tzv. cementového medu druhotně. Jde o med, který vzniká poté, co včely donesou do úlu medovici (ze sladkých výkalů mšic z lesních stromů, zejména modřínu). Kvůli vysokému obsahu rychle krystalizujícího trisacharidu melecitózy vzniká tzv. cementový med. Ten se za prvé téměř…

 

Zveřejněno: 12.08.2011

Porovnání zdraví zvířat v ČR a ostatních zemí EU

 

Podíváme-li se na statistky ADNS, systému, do kterého hlásí jednotlivé členské země EU, jaká je na jejich území nákazová situace, zjistíme, že se v ČR nepotýkáme ani s klasickým morem prasat, se slintavkou a kulhavkou, infekční anémií koní, ani s nízce patogenní aviární influenzou, s BSE, Aujeszkyho chorobou prasat, brucelózou, leukózou či tuberkulózou skotu, ani…

 

Zveřejněno: 10.08.2011

Všichni psi v ČR čip mít nemusejí

 

Samozřejmě by to byl ideální stav, aby každý pes u nás byl označen čipem, ale žádný zákon to nenařizuje. Obce toto označování podporují a poskytují i na takovéto označení příspěvek, nicméně zatím to povinné není. Ovšem povinné je to při vycestování z ČR do jiného členského státu EU. Jelikož se zdá, že některým chovatelům stále nejsou…

 

Zveřejněno: 05.08.2011

V Libuši opět problémy…

 

Městská veterinární správa v Praze ve spolupráci s Celním úřadem Praha provedla dnes, 4. 8., v dopoledních hodinách společnou kontrolu prodeje potravin a živých zvířat v libušské tržnici SAPA. Cílem kontroly bylo prověřit, zda prodejci s povolenou, tj. registrovanou činností, dodržují stanovené hygienické podmínky prodeje potravin včetně dodržování teplotního řetězce. Dále se zaměřili na případný…

 

Zveřejněno: 04.08.2011

SVS ČR informuje zemědělce

 

V současné době je několik témat, která zemědělce velmi zajímají: vyšetřování na BSE, vyšetřování divokých prasat, umožnění domácích porážek, ukončení vakcinace proti bluetongue, chov nosnic a dotační tituly. O všech těchto problémech včera diskutoval Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, s delegací Agrární komory, vedenou jejím prezidentem Janem Velebou. Věková hranice pro vyšetřování na…

 

Zveřejněno: 28.07.2011

Halibuta s listerií nebrat!

 

Státní veterinární správa ČR na základě zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce dosledovala zásilku halibuta s nadlimitní přítomností listerií původem z Polska. Do ČR byl distribuován výrobek z uzených ryb – Halibut z polské firmy Almar sp. Z o.o. Kartuzy. Identifikační značka PL 22051801WE, datum spotřeby 1. 8. 2011 č. šarže 0707PNT. Balení po 113 g.  SZPI odebrala vzorek…