Zveřejněno: 08.12.2011

Nejen zateplit ale i větrat!

 

Zejména v zimním období je zajisté žádoucí umět hospodařit s teplem. Ovšem nikoli jenom tak, že se „ucpou“ okna a dveře. To zkušení chovatelé velmi dobře vědí. I větrat je třeba, zejména prostory, kde jsou ustájena hospodářská zvířata.

Nejde totiž jen o přísun čerstvého vzduchu, kyslíku, ale i odvod pachů a plynů, jako je oxid uhličitý, ale i plynů vznikajících trávením, ale asi hlavně o odvod vodních par!

Jedním z příznaků špatné izolace a nedostatečného větrání jsou opocené zdi, dveře a okna. A v nadměrném vlhku se nejen špatně dýchá člověku ale i zvířatům, a navíc se daří i plísním a všemožným jiným málo prospěšným mikroorganismům. Vlhkost z nedostatečného větrání může též způsobit znehodnocení uložené píce, popřípadě i sypkého krmiva.

Takže v tomto období je na místě připomenout – nejen topit, ale i větrat. Přičemž, pokud jde o topení, zkušený chovatel si dovede spočítat, jaké množství tepla produkují ustájená zvířata. Všem druhům hospodářských (a nejen hospodářských) zvířat vyhovuje spíše chladnější a větraný ustájovací prostor s čistým vzduchem než prostředí nevětrané a vlhké. Takové prospívá řadě nežádoucích nepatogenních i patogenních mikroorganismů a plísní (např. trichofytóze skotu). Navíc takové nevhodné prostředí může přispět ke klinickému propuknutí subklinicky infikovaných zvířat (virové i bakteriální infekce).

Teplo i odpovídající vlhkost jsou jedněmi ze základních podmínek, které mají vliv na welfare, tj. pohodu chovaných zvířat, a ty kontrolují při svých návštěvách chovů inspektoři krajských veterinárních správ.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…