Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci.

Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat na jatky tzv. informace o potravinovém řetězci (IPŘ). To je informace o zdravotním stavu zvířat a o jim podaných lécích, ze kterých provozovatel jatek a státní veterinární dozor zjistí vhodnost zvířat pro porážku k výrobě potravin.

Milan Malena a Jozef Bíreš se domluvili, vzhledem k tomu, že čeština a slovenština jsou příbuzné jazyky a obyvatelům našich zemí srozumitelné, na vzájemném uznávání IPŘ v českém a slovenském jazyce. To znamená, že slovenské veterinární orgány budou uznávat IPŘ psané v českém jazyce a české veterinární orgány nebudou bránit v přijetí na jatky zvířatům doprovázeným IPŘ v jazyce slovenském, a to v případě, že tyto dokumenty budou obsahovat všechny informace požadované výše citovaným ustanovením legislativy EU. Pro usnadnění této povinnosti byly vytvořeny formuláře pro poskytování příslušných informací, které jsou ke stažení na webových stránkách www.svscr.czwww.svssr.sk. Závazný je ovšem obsah dokumentu doručeného na jatky, nikoli jeho forma, tedy použití příslušného formuláře není pro chovatele povinné.

V nejbližších dnech očekáváme oficiální písemné potvrzení této úmluvy mezi nevyššími veterinárními autoritami České a Slovenské republiky.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…

 

Zveřejněno: 16.12.2011

Teplé maso vráceno do Německa

 

Dnes při kontrole v místě určení zjistili inspektoři Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj u zásilky výsekového vepřového masa z Německa vysokou teplotu a mírné smyslové změny. Místo teploty do 7 °C naměřili 12, 2 °C – 15, 9 °C. Z tohoto důvodu KVS pro Olomoucký kraj nařídila nepropustit do tržní sítě 6 669 kg vepřového masa od výrobce…