Zveřejněno: 16.12.2011

Loni touhle dobou

 

Loni touhle dobou jsme avizovali, jak budou probíhat kontroly zdraví zvířat a povinná vyšetřování. Hovořili jsme o úspoře peněz v důsledku stále se lepšící nákazové situace hospodářských i volně žijících zvířat. Ukázalo se, že šlo o správné kroky.

U drůbeže byla v reprodukčních chovech slepic ve vztahu k výskytu salmonel natolik příznivá nákazová situace, že letos mohla být vakcinace proti salmonelám pouze dobrovolná.

Díky tomu, že se u nás nevyskytuje klasický mor prasat a ubývá i zjištění protilátek proti tomuto onemocnění u černé zvěře, bylo možné vyšetřovat jen 25 % poražených zvířat. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné. Klasického moru prasat jsme stále prostí. U koní zanikla povinnost plošně vakcinovat proti chřipce, ovšem v případě „svodu“, tj. výstav, závodů apod., musí být kůň v imunitě i nadále.

Předloni se naposledy vakcinovaly lišky proti vzteklině, ČR je prostá této nákazy od roku 2004. Letos se vyšetřovaly jen 4 lišky na sto kilometrů čtverečních (ulovené i uhynulé). 

Zajíci se vyšetřovali na brucelózu a tularemii jen na základě podezření, popřípadě podle požadavků monitoringu. To znamená 3 zajíci na sto kilometrů čtverečních a bude to zhruba 2 400 zajíců za rok. Opět se ukázalo, že šlo o správné rozhodnutí. 

Pro příští rok je již Ministerstvem zemědělství schválena nová metodika kontroly zdraví zvířat, která má „stejného ducha“, jako byla ta v roce 2011, tj. reflektovat tuto dobrou nákazovou situaci. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…