Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují.

Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika poranit. Je na místě připomenout majitelům, aby svá zvířata takovýchto zážitků ušetřili. I veselá společnost doma by měla brát ohled na přítomné psy, kočky, či chované ptactvo.

Je také dobré při pořádání ohňostrojů brát ohled na volně žijící zvířata a ptactvo. A po „akci“ po sobě také uklidit, což každý oficiální pořadatel takovýchto zábav dobře ví, ale platí to i pro všechny.

Kdo pak v novoročním ránu jde vyvenčit psa, měl by jej mít na vodítku a dávat pozor, kde se pohybují, dát pozor na střepy, které mohou poranit tlapky a také na zbytky po rachejtlích, ty mohou psy lákat svým pachem. Neměla by hrozit přímo otrava, ale kousání plastových zbytků by mohlo psovi způsobit alimentární problémy, popřípadě poranění dutiny ústní.

Je tedy dobré být v posledních dnech roku a v ránu následujícího obezřetní a počítat s případnými riziky.

Tedy veselého Silvestra bez rizik!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…

 

Zveřejněno: 16.12.2011

Teplé maso vráceno do Německa

 

Dnes při kontrole v místě určení zjistili inspektoři Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj u zásilky výsekového vepřového masa z Německa vysokou teplotu a mírné smyslové změny. Místo teploty do 7 °C naměřili 12, 2 °C – 15, 9 °C. Z tohoto důvodu KVS pro Olomoucký kraj nařídila nepropustit do tržní sítě 6 669 kg vepřového masa od výrobce…