Zveřejněno: 04.08.2011

SVS ČR informuje zemědělce

 

V současné době je několik témat, která zemědělce velmi zajímají: vyšetřování na BSE, vyšetřování divokých prasat, umožnění domácích porážek, ukončení vakcinace proti bluetongue, chov nosnic a dotační tituly. O všech těchto problémech včera diskutoval Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, s delegací Agrární komory, vedenou jejím prezidentem Janem Velebou.

Věková hranice pro vyšetřování na BSE se posouvá na 72 měsíců, uvedení do praxe však záleží na přijetí novely veterinárního zákona. Ta však byla, bohužel, Senátem vrácena zpět do Poslanecké sněmovny, takže očekávaný termín září, se kvůli tomu oddálí.

Požadavek rozšířit počet osob způsobilých provádět vyšetření na trichinely u ulovených divočáků je legislativně možný, odvíjí se od absolvování odborných kurzů pro tyto osoby.

O umožnění domácích porážek skotu probíhala diskuse v Parlamentu i Senátu, a vždy zaznělo, že z pohledu zdraví zvířat nejsou překážky, které by tomu bránily. Diskutovány byly otázky odstraňování vedlejších živočišných produktů, včasné nahlašování porážek, či spotřeba hovězího masa na hlavu v domácnosti chovatele.

Vakcinace proti bluetongue, tj. katarální horečce ovcí, již úspěšně skončila, takže dva roky po posledním výskytu v září SVS ČR požádá Evropskou Komisi o uznání za zemi prostou, takže poté by si již při vývozu nemuseli chovatelé hradit vakcinaci svých zvířat.

Na včerejší schůzce opět zaznělo ujištění, že ČR požadavek na rekonstrukce klecí pro chov nosnic splní beze zbytku. Na mezinárodní úrovni ale probíhá diskuse, jak si s těmito podmínkami poradí v rámci EU některé členské země a zejména pak země nečlenské. Přičemž je třeba si uvědomit, že zatím neexistuje speciální označování vajec z takovýchto chovů.

SVS ČR se zúčastnila na MZe jednání na přípravě dotačního titulu pro chovy prasat, a vytvoření takovéhoto dotačního okruhu podpořila. Ve finále musí být tento titul notifikován Evropskou Komisí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR


 

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

 

Zveřejněno: 27.12.2011

Střepy nepřinášejí štěstí!

 

Zdravý rozum zajisté každému řekne, že ohňostroje, rachejtle a dělobuchy, pokud nejde o loveckého nebo „vojenského“ psa, zvíře znejistí, poplaší, vynervují a stresují. Zejména o silvestrovském večeru opravdu hrozí, že se venčený pes lekne a zaběhne se a může se i stát, že vběhne pod auto. Nemluvě o tom, že jej může nějaká zábavná pyrotechnika…

 

Zveřejněno: 21.12.2011

Se Slováky si rozumíme, i dokumentům

 

Vzhledem ke společné minulosti našich dvou států a vzájemné srozumitelnosti našich mateřských jazyků se dohodli Milan Malena a Jozef Bíreš, šéfové veterinárních správ ČR a SR, na vzájemném uznávání tzv. informací o potravinovém řetězci. Z nařízení (EU) č. 853/2004 přílohy II oddílu III vyplývá pro dodavatele zvířat povinnost zaslat 24 hodin před příchodem zásilky zvířat…

 

Zveřejněno: 20.12.2011

Psovi psí dárek

 

Leckdo si před Svatvečerem vzpomene, že mezi jeho blízké patří i domácí zvíře, a že by mohl i pro ně připravit nějaký dárek. Proč ne, ostatně to má i v našich zemích jistou tradici. A může jít o nějakou lahůdku, ale pozor, jen „zvířecí“. Určitě není vhodné a to nejen z výchovných důvodů krmit psa či…